Motivace, morálka a etika

Kategorie: Filozofie, Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje problematice motivace, morálky a etiky. První část zaměřená na motivaci vymezuje relevantní pojmy, rozlišuje typy motivace a především se věnuje teoriím motivace a jejich přínosem pro řízení. Druhá část práce upozorňuje na význam morálky a dává ji vztahu s právem. Poslední část, která patří etice, představuje její různá pojetí a zabývá se profesní a pedagogickou etikou. Nakonec jsou představeny historické přístupy k etice od antiky po existencialismus.

Obsah

1.
Motivace
1.1.
Motivace lidského jednání
1.2.
Motiv, stimulace, stimul, potřeba
1.3.
Typy motivace
1.4.
Zdroje motivace
1.5.
Teorie motivace a jejich přínos v řízení
1.5.1.
Teorie potřeb
1.5.1.1.
Maslowova teorie hierarchie potřeb
1.5.1.2.
Alderferova teorie motivace
1.5.1.3.
Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace
1.5.1.4.
McClellandova teorie
1.5.2.
Teorie zaměřené na proces motivace
1.5.2.1.
Vromoova teorie expektance
1.5.2.2.
Adamsova teorie rovnosti
1.6.
Motivační systém
1.7.
Motivační systém organizace
1.8.
Druh benefitu
1.9.
Hodnoty a hierarchie hodnot
1.10.
Typologie hodnotových orientací
2.
Etika a morálka
2.1.
Morálka
2.2.
Nezbytnost morálky
2.3.
Morálka a právo
2.4.
Etika
2.5.
Předpoklady etiky
2.6.
Přístupy etiky
2.7.
Metaetika, aplikovaná etika
2.8.
Základní pojetí etiky
2.9.
Etiketa
2.10.
Profesní etika
2.11.
Společné etické požadavky na profese
2.12.
Etika ve vztahových povoláních
2.13.
Pedagogická (profesní) etika
2.13.1.
Vymezení
2.13.2.
Mravní profil učitele
2.13.3.
Ideální učitel, pedagogická odpovědnost
2.13.4.
Etika v běžných profesních činnostech učitele
2.13.5.
Další etické kvality učitele
2.14.
Dějiny etiky
2.14.1.
Antika
2.14.2.
Středověk
2.14.3.
Novověk
2.14.4.
Utilitarismus
2.14.5.
Existencialismus
2.14.6.
Situační etika

Úryvek

"Motivace
• slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati.
• motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování.
• vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek.
• lidské chování je jistým způsobem determinováno (předurčeno).
• za každým lidským činem hledáme příčinu, důvod, který způsobil takovou reakci. V zaměření motivace se uplatňuje osobnost jedince, jeho hierarchie hodnot i dosavadní zkušenosti, schopnosti a dovednosti.
• za nežádoucí motivaci je považován strach, úzkost, bolest aj…
• tímto hybným motorem je motivace.

Motivace lidského jednání
 vyjadřuje podstatnou zvláštnost psychických procesů člověka
 odpovídá na otázky, čím bylo chování určitého jedince vyvoláno nebo proč se změnilo, proč bylo zaměřeno k dosažení právě toho či onoho cíle, proč se u toho člověka projevily právě ty či ony podněty, které jeho chování vyvolaly

Motiv = vnitřní podnět k aktivitě (potřeby, zájmy, postoje, návyky, ideály a hodnotové orientace); funkční součin aktivity subjektu (člověka) a jeho odpovědi. Motiv je obvykle viditelné chování. Potřeba, hodnota, postoj nemusí být vždy viditelné.

Stimulace = takové vnější hybné síly, které působením na psychiku člověka vyvolávají, prostřednictvím změny jeho motivace, i určitou změnu v jeho chování a jednání.

Stimul = jakýkoliv vnější podnět, který vyvolává určité změny v motivaci člověka.

Potřeba =stav organismu, který se vychýlil z rovnováhy, protože mu něco chybí nebo přebývá."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25953
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse