Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Motivace v kontextu managementu

Motivace v kontextu managementuKategorie: Management, Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poznámky stručně vymezují motivaci, zabývají se jejími zdroji, činiteli nebo také historickými přístupy k motivaci. Motivace je rovněž dána do souvislosti s pracovní spokojeností či výkonem.

Obsah

1.
Pojem motivace
2.
Zdroje motivace
3.
Frustrace, deprivace
4.
Přístup k práci
5.
Tři základní motivy
6.
Výkonnost člověka
7.
Činitelé motivace
8.
Historické přístupy k motivaci
9.
Motivace a stimulace
10.
Pracovní spokojenost
11.
Zpětná vazba
12.
Tři různé reakce

Úryvek

"Frustrace, deprivace
- frustraci lze vnímat ze dvou hledisek
- zmaření dosaženého cíle  příjemné citové vzrušení, denní snění, nezájem o okolí, přizpůsobení se překážce, agrese
- deprivace = konečné zmaření cíle

Celkový přístup k práci
 pozitivní
 negativní

Tři základní motivy
 aktivní (podněcuje pracovní výkon)
 podporující (atmosféra na pracovišti)
 potlačující (odvádějící od práce)

Výkonnost člověka
- je ovlivněna motivací
- v = f (z * m)  v = výkon, z = způsobilost, m = motivace

Činitelé motivace

a) subjektivní (vnitřní)
 osobnost
 výkonová kapacita (vzdělání, znalosti, schopnost adaptace)
 kapacita motivační (zájmy, hodnoty, aspirace)
 kapacita společenská

b) objektivní
 způsob a styl řízení
 technologie výroby
 organizace práce
 hodnocení a odměňování
 technické vybavení
 mimopracovní aktivity
 bezpečnost,…

Historie

1) Taylorismus
- počátek století; Američan Taylor - studuje pohyby sportovců - co nejúspornější pohyby
-  zakladatel vědecké organizace práce (předchůdce normovačů)
- u pracovníků se nesetkal s úspěchem

2) Public Relations (30. léta)
Elton Mayo
- roku 1927 sledoval skupinu žen - za horších pracovních podmínek vyšší výkonnost  na výkonnost má kromě pracovních podmínek vliv i situace na pracovišti, mezilidské vztahy
Brown
- změna osvětlení (vedení zavedlo změny bez předchozí konzultace)  poradci konzultující a usměrňující

3) Humanizace práce
- pracovníci se chtějí aktivně podílet na vedení
- vznik andragogiky
- pracovníci se stávají závislí na podniku (akcionáři)
Vroom
- motivační teorie očekávání (cíl má určitou hodnotu / valenci)
Herzberg
- frustrátory x motivátory = faktory ovlivňující výkonnost
- jednotlivé faktory se překrývají
- založeno na dotazování, není vědecky podloženo
Adams
- teorie rovnováhy vydání a zisků (srovnáváme se s ostatními z hlediska výkonnosti a odměn)
McGregor
 teorie X
- lidé jsou k práci podněcováni urč. odměnou / trestem
- lidé nechtějí přebírat zodpovědnost za urč. práci
 teorie Y
- lidé jsou ochotni pracovat, nestimuluje je jen odměna
- kontrola a tresty nezvyšují motivaci (ubírá to prostor k tvořivosti)
- lidé jsou ochotni přebírat zodpovědnost (mohou být tvořiví)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508bcf9e59993.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Motivace.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse