Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Motivace žáků k učení na ZŠ, jejich postoje k jednotlivým vyučovacím předmětům

Motivace žáků k učení na ZŠ, jejich postoje k jednotlivým vyučovacím předmětům

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá motivací žáků k učení na základní škole. Věnuje se převážně postojům žáků k jednotlivým vyučovacím předmětům. Charakterizuje otázky a úkoly výzkumu. Výzkum provádí formou dotazníku. Hodnotí obtížnost a oblíbenost předmětů v 6. a 9. třídách. V závěru porovnává dosažené výsledky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Motivace
3.
Výzkumná část práce
3.0.
Otázky a úkoly výzkumu
3.1.
Charakteristika metod výzkumu
3.2.
Interpretace dotazníku
3.3.
Obtížnost předmětů v 9.třídách
3.4.
Oblíbenost předmětů v 9.třídách
3.5.
Obtížnost předmětů v 6.třídách
3.6.
Oblíbenost předmětů v 6.třídách
3.7.
Porovnání výsledků obtížnosti
3.8.
Porovnání výsledků oblíbenosti
4.
Závěr

Úryvek

"II. Motivace

Jak vtipně uvedl v jednom ze svých silvestrovských večerů Vladimír Menšík, slovo „motivace“ vymysleli fotbaloví trenéři. Byl a je tím míněn způsob, jak dostat z hráčů na hřišti co nejvíce. Podívám-li se do slovníku cizích slov, pak většinou najdu, že motivace je „souhrn pohnutek jednání a probuzení zájmu“. A motiv lze charakterizovat jako „vnitřní pohnutku chování nebo hodnocení uváděné jako důvod jednání“.
Obecně motivace lidského chování odpovídá na otázky, proč člověk jedná určitým způsobem a na co zaměřuje své úsilí. Tyto otázky jsou velmi staré, pedagogové a psychologové se od pradávna zabývali podněty, které vedou žáky k tomu, aby se chovali požadovaným způsobem. Pedagogové si termín motivace v nejširším slova smyslu vysvětlují jako „souhrn činitelů, které podněcují, směrují a udržují chování člověka“ (Hrabal, V.; Man, F.; Pavelková I.: Psychologické otázky motivace ve škole, SPN, Praha 1989, str. 16). Lze sem zařadit nejrůznější pojmy jako jsou: touha, přání, snažení, chtění, očekávání, tlak, zájem, účel, žádost, cíl a další.
Člověk musí chtít něčeho dosáhnout. Ve školním prostředí je tento cizí termín chápán, jako snaha o probuzení zájmu u žáků o určitý předmět, vhodnou formou přimět žáky k tomu, aby se ten předmět učit chtěli, protože to je faktor, který snad nejvíce ovlivňuje tempo učení. To, že je žák správně motivován znamená, že je v daném předmětu aktivní, má ze své činnosti radost a uspokojení.
Podle Pettyho Moderního vyučování existuje několik důvodů, proč se žáci učit chtějí:
a) co se učí, se jim hodí, je to praktické - domluvit se v cizí zemi, umět plavat, spočítat si průměrný plat
b) dobrý prospěch má kladný ohlas u rodičů, učitelů a spolužáků, nikdo nechce být nejhorší ve třídě, kde trvalý neúspěch působí jako obrovský demotivační faktor
c) mají úspěch v učení (pochvaly, uznání), dobrý výsledek je odměnou, zpevněním, je důkazem toho, že žák překonal překážky a projevil schopnosti a dovednosti.To zvyšuje jejich sebevědomí, mají zájem o známky vlastní a známky spolužáků, soutěží mezi sebou, zkrátka úspěšní žáci mají vždy největší motivaci
d) špatný prospěch bude mít pro ně nepříjemné následky - nebudou se moci dívat na televizi, hrát na počítači hry, budou chodit brzy spát, rodiče jim budou domlouvat ...
e) co se učí je zajímavé, vzbuzuje to jejich zvídavost, zjišťují, že vyučování je zábavné. To však nejvíce záleží na učiteli, jestli má talent nebo se naučil dělat vyučování poutavé.
Některé publikace motivaci rozdělují na vnitřní a vnější. Motivy vnitřní vedou bezprostředně k uspokojení našich potřeb (touha po poznání, zvídavost, potřeba citové a sociální jistoty) a k radosti z vykonávání činnosti. Žák, vnitřně motivovaný k učení, se učí plně z vlastní vůle, sám od sebe, jeho činnost je angažovaná. Motivy vnější znamenají vytvoření jakýchsi podmínek k uspokojení našich potřeb, a to buď pozitivní (odměna, pochvala, kladné hodnocení …) nebo negativní (trest, hrozba, pokárání, špatné hodnocení …).
Rozdíl mezi vnitřní a vnější motivací chápeme pouze jako relativní, v praxi používáme obojí, jinak to ani nejde. Motivaci rozlišujeme na počáteční – té se dosáhne snadno – žáci se nadchnou pro všechno, a na motivaci hlubší, kde především záleží na vlastní žákově činnosti a jejích podmínkách. Motivaci narušují: rušivé vlivy prostředí, přesycenost, opakované neúspěchy, nevhodné emoční klima, nedostatky v metodě výuky, apod"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistého textu v práci je cca 15 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15626
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse