Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Moudrost a poznání

Moudrost a poznání

Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text se věnuje otázce moudrosti, rozumnosti a poznání ve starozákonních sapientních knihách. Zamýšlí se nad tím, v čem vlastně moudrost spočívá a jaké jsou předpoklady pro její získání.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice moudrosti
3.
Pravá moudrost v knize Jób
4.
Moudrost v dalších sapientních knihách
5.
Shrnutí
6.
Biblistika
6.1.
Jób
6.2.
Žalmy
6.3.
Přísloví
6.4.
Kazatel
6.5.
Kniha moudrosti
6.6.
Sirachovec

Úryvek

"Co je to tedy pravá moudrost a jak se dá získat? Podobně je kladena také otázka v knize Jób: Odkud tedy přichází moudrost? Kde je místo rozumnosti? Je utajena před očima všeho živého, zahalena i před nebeským ptactvem. Říše zkázy a smrt říkají: „Pouze jsme zaslechly pověst o ní.“ Jenom Bůh rozumí její cestě, on zná také její místo…a (Hospodin) řekl člověku: Hle, bát se Panovníka, to je moudrost, vystříhat se zlého, toť je rozumnost.“ (Jób 28, 20-28)
Podobně svědčí také další sapientní knihy.
Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí... (Ž 111,10) Bázeň před Hospodinem je počátek moudrosti. (S 1,14) Bázeň před Hospodinem je naplněním moudrosti. (S 1,16) Bázeň před Hospodinem je korunou moudrosti. (S 1,18) Bázeň před Hospodinem je kořenem moudrosti. (S 1,20) Bázeň před Hospodinem je moudrost a vědění. (S 1,27)
Z toho tedy jasně vyplývá, že moudrost existuje pouze v spojení s Hospodinem a On jediný je také jejím původcem. O tom nicméně svědčí i kniha Přísloví: Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst… Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy. Neboť moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši… (P 2)
Chce-li být tedy člověk moudrý, musí splňovat několik základních podmínek. O té první – „bát se Hospodina – jsem se už zmiňovala. V Bibli je na bázeň před Hospodinem kladen veliký důraz, neboť teprve na jejím základě se může rozvíjet lidská spravedlnost a rozumnost.
Hledání Boží vůle a plnění Hospodinových přikázání samozřejmě taktéž vyplývá z bázně, ale v některých verších jsou tyto činy a postoje zmiňovány zvlášť. Moudrost je tedy známá jen spravedlivým, lidem dobré vůle, lidem, kteří milují Boha.
Nad přátele mě činí moudřejším tvá přikázání, navěky jsou moje. Jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých svědectvích. Rozumu jsem nabyl víc než starci, neboť tvá ustanovení zachovávám (Ž 119, 97-100) Lidé zlí nerozumějí právu, kdežto ti, kdo hledají Hospodina, rozumějí všemu.(P 28,5) Moudrost nevejde do zlovolné duše nebude přebývat v těle podrobeném hříchu. (M 1,4) Kdo by poznal tvou vůli, jestliže ty bys mu nedal moudrost a z výšin mu neposlal svého svatého ducha? Jen tak se lidé na zemi dostali na správnou cestu a naučili se tomu, co se ti líbí; jen moudrost je záchrana. (M 9,17-18) Moudrý muž nebude mít odpor k Zákonu, kdo se však má k němu pokrytecky, je jako loď v bouři. (S 33,2) A podobně mluví také Sírachovec v 15. kapitole, když chápe moudrost jako odměnu spravedlivého člověka.
Bázeň před Hospodinem, plnění Zákona, přikázání a Boží vůle jsou tedy jasné předpoklady k tomu stát se moudrým. Nezbytnou však je také schopnost nechat se učit, přijmout výtky spravedlivých a žít v kázni.
V knize Přísloví je jasně napsáno: Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec (P12,1) Hříšný člověk se vyhýbá výtkám a najde si výmluvu, jak chce. (S 32,17) Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. (P 1,7)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19197
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse