Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Možností financování podnikových investic z externích a interních zdrojů

Možností financování podnikových investic z externích a interních zdrojů

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Cílem práce je představit různé zdroje financování podnikových investic. Popisuje interní i externí formy financování, uvádí jejich hlavní charakteristiky a poukazuje na jejich výhody a nevýhody. Více se rozepisuje například o krátkodobém úvěru či faktoringu, který doplňuje o přehledné schéma znázorňující jeho průběh. Pozornost věnuje také leasingu, jenž rozděluje na finanční, operativní a dohodu o zpětném prodeji či odkupu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Finanční řízení podniku
3.1
Financování podniku
4.
Kapitálová struktura podniku
5.
Podnikové investice
6.
Zdroje financování podniku
6.1
Interní zdroje financování
6.1.1
Financování ze zisku
6.1.2
Odpisy
6.1.3
Prodej akcií a vklady vlastníků nebo společníků
6.1.4
Rizikový kapitál
6.1.5
Prodej a likvidace majetku a zásob
6.2
Externí zdroje financování
6.2.1
Bankovní produkty
6.2.1.1
Krátkodobé úvěry
6.2.1.2
Dlouhodobé a střednědobé úvěry
6.2.2
Leasing
6.2.2.1
Finanční leasing
6.2.2.2
Operativní leasing
6.2.2.3
Dohoda o prodeji a zpětném odkupu
6.2.3
Faktoring a forfaiting
6.2.4
Dotační a podpůrné programy
6.2.5
Podnikatelské inkubátory
7.
Zhodnocení a doporučení
8.
Závěr
9.
Použité zdroje

Úryvek

"3. Podnikové investice
O podnikových investicích platí zhruba totéž co o investicích z hlediska makroekonomického, tedy jsou to statky, jenž nejsou určeny k okamžité spotřebě, ale k budoucí výrobě dalších statků, jak výrobních tak i spotřebních. Jedná se tedy o odloženou o odloženou spotřebu do budoucna. Tyto investice můžeme rozdělit do tří hlavních skupin:
- Investice finanční
o Peněžní vklady, depozitní certifikáty
o Dluhopisy (pokladniční poukázky, obligace, hypoteční zástavní listy, směnky)
o Akcie, majetkové a podílové listy
o Odvozené cenné papíry (opce, opční poukázky, termínované kontrakty)
- Investice reálné (neboli hmotné, věcné, fyzické, kapitálové)
o Přímé podnikání ve výrobě a službách
o Nákup nemovitostí, zboží a movitých věcí (např. drahých kovů)
- Investice nehmotné
o Do vzdělání, vědy, výzkumu a vývoje, marketingu, sociálních služeb, atd.
Největší část podnikových investic je vkládána do majetku, zejména do výrobních prostor a výrobních zařízení. Velkou část zaujímají také investice do výzkumu a vývoje a v neposlední řadě také investice do akcií, obligací, finančních derivátů a dalších typů cenných papírů.

4. Zdroje financování podniku
4.1 Interní zdroje financování
Interní zdroje financování, jinak také označované jako „vnitřní“, pocházejí z prostředků vytvořených vlastní činností podniku. Financování investic z vlastních zdrojů je v podstatě nejstarší způsob financování vůbec a lidé ho znali snad i dříve než písmo či jazyk. Šlo o tzv. nepřímou tvorbu investic, což spočívalo v odepření momentální spotřeby pro získání budoucího důchodu, který by přinesl větší možnosti spotřeby.
V současné době s existencí peněžní ekonomiky probíhá tvorba zdrojů pro krytí investic úplně jiným způsobem. Interními zdroji jsou například:
- Nerozdělený zisk
- Odpisy majetku
- Vklady vlastníků nebo společníků
- Prodej akcií
- Výnosy z prodeje a likvidace dlouhodobého majetku a zásob

4.1.1 Financování ze zisku
Jedná se o nejběžnější formu financování podnikových investic a je svým způsobem klíčová. Velikost zisku je závislá na mnoha faktorech, mimo jiné i na centrální ekonomice a je nutné brát v úvahu fázi hospodářského cyklu, v jakém se právě nachází. Nemůže počítat s vysokými zisky a expanzí například v době krize, kdy je většina firem ve fázi stagnace. Jiná situace může nastat, pokud se podnik rozhodne expandovat na zahraniční trh, zisk je pak ovlivňován i zahraničními ekonomikami a rozdíly se tak mohou srovnat.
Než budeme nakládat s volnými prostředky, nesmíme taky opomenout několik skutečností, jako ponechat rezervy na odvod daní do státního rozpočtu, vyplacení dividend (pokud se jedná o akciovou společnost), dále pak na krizové situace, které nelze předem předvídat, jako třeba pokles zisku a nutnost vyplatit mzdy a zaplatit provozní náklady.
Zde se dostáváme k pojmu tzv. nerozděleného zisku, což jsou peníze, které zůstaly podniku po zaplacení všech úroků, daní a dividend. Volně použitelný zisk je považován za nejlevnější zdroj financování."

Poznámka

The Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. Brno, obor Ekonomika a management, Písemná práce k modulu Podniková ekonomika.
Práce obsahuje 1 malé schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20770
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse