Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Možnosti spolupráce základní školy a mateřské školy ve společném zařízení - bakalářská práce

Možnosti spolupráce základní školy a mateřské školy ve společném zařízení - bakalářská práce

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce se věnuje přechodu žáků z mateřské školy do základní školy v rámci společného zařízení. První část pojednává o této problematice z teoretického hlediska. Vymezuje důležité pojmy, popisuje možné problémy při posuzování školní zralosti a uvádí, jak je daná situace řešena v zahraničním školství. Praktická část představuje společné zařízení Základní a mateřské školy ve Strakách, zabývá se jeho charakteristikou a přibližuje konkrétní plán spolupráce. Rovněž specifikuje společné aktivity a programy a ukazuje na nich, jaké výhody a přednosti má tento typ škol.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1
Školní zralost
2.2
Podmínky vstupu do 1.ročníku na společném zařízení
2.3
Zápis do 1. ročníku
2.3.1
Zápis do 1. ročníku v ZŠ Straky
2.4
Problematika přechodu z MŠ do ZŠ
2.5
Předškolní vzdělávání v zahraničí
2.6
Nizozemské školství
3.
Praktická část
3.1
Charakteristika společného zařízení
3.2
Školní vzdělávací program - plán činnosti
3.3
Společné projekty
3.3.1
Les
3.3.2
Advent a oslavy Vánoc
3.3.3
Karneval a masopust
3.3.4
Velikonoční projekt
3.3.5
Oslavy čarodějnic a čarodějů
3.3.6
Malá školní akademie
3.4
Využití společných projektů v rámci společného zařízení
4.
Závěr
5.
Seznam literatury
6.
Přílohy
6.1
Fotodokumentace
6.2
Pracovní projekt společného zařízení ZŠ a MŠ Straky Les

Úryvek

"2. 2 Podmínky pro přechod dítěte z MŠ do ZŠ ve společném zařízení
V poslední době se spousta škol spojila ve společná zařízení. Tyto spojené instituce mají své výhody. Jednou z předností je zejména snadnější přechod předškolních dětí do 1. ročníku základní školy.
Lze uvést tyto výhody společného zařízení MŠ a ZŠ:
Děti přechází do známého prostředí:
Děti obou zařízení sídlí v jedné budově, tudíž se každodenně potkávají, mají prostor pro komunikaci, kontakt. Mnoho prostor bývá společných - tedy opět prostor pro setkávání, vzájemnou pomoc. Mnoho společných akcí probíhá hromadně, ať už v prostorách ZŠ nebo MŠ - opět příležitost vzájemných návštěv.

Děti znají paní učitelky ze ZŠ
Děti z MŠ mají možnost poznat paní učitelky ze školy právě při společných akcích. Paní učitelka se dětem představuje v každodenní pedagogické práci. Učitelky ZŠ navštěvují třídu MŠ, dostává se jim příležitosti prohlédnout si práce dětí, poslechnout si zpěv nové písně, přednes básničky, komunikují s dětmi. Mají vlastně možnost vidět své budoucí potencionální žáčky v jejich bezprostřednosti. Mají možnost zaznamenávat změny v jejich chování a jejich vývoj. Učitelé z obou zařízení mají možnost konzultace o jednotlivých dětech.
Děti znají spolužáky z vyšších ročníků
Děti mateřské i základní školy jsou každodenně v bezprostředním kontaktu, potkávají se na chodbách, v umývárně, při obědě, při společných pobytech na zahradě. Na spoustě společných zařízeních dochází na začátku a konci pracovní doby v rámci finančních úspor ke spojení mateřské školy a družiny. Děti si zde společně hrají, vznikají nová kamarádství. Některé děti ze ZŠ mohou mít v MŠ sourozence - společný ranní vstup do jedné třídy, přechod od rodičů je pro ně určitě jistějším a pozitivnějším začátkem dne. Starší děti jsou mladším často nápomocny. Jezdí se společně autobusem na koncerty, divadelní představení - starší děti se zde o své mladší kamarády starají, sedí s nimi v autobuse, doprovodí je na toaletu, na jejich sedadlo, popřípadě sedí vedle nich, pomohou jim s oblékáním. Společné jsou i další aktivity: společné sportovní akce, společné výlety, společná kulturní vystoupení.
Děti chodí na náslechy do 1. ročníku ke svým kamarádům
Děti z MŠ mohou nahlédnout do počátečního vyučování v 1. ročníku, kde se způsob výuky dost přibližuje mateřské škole. Je využívána hravá forma učení, práce ve skupinách, ve třídě nemají klasické uspořádání lavic, mají tam hrací koutky na koberci, zařazují projektové vyučování.
Společné projekty ZŠ a MŠ
Pedagogové obou zařízení připravují pro děti společné projekty – např. Vánoce, Oslava čarodějnic, Masopust, Výtvarný den, Dětský den, Les. Děti při těchto aktivitách spolupracují, učí se vzájemně respektovat, tolerovat, vznikají a prohlubují se přátelské vztahy mezi dětmi, vzájemná pomoc.

2.3 Zápis do 1. ročníku
Mertin a Gillernová (2003) ve své knize uvádějí, že vstup do základní školy představuje v životě dítěte stále významný mezník. Mění se přístupy dospělých, režim dne dítěte, jeho role i požadavky na něj kladené. Postupně se ale ukazuje, že tato změna není tak dramatická. Většina dětí navštěvuje poměrně pravidelně mateřskou školu. A zde je dítě intenzivně připravováno na vstup do základní školy. Je důležité, aby si mateřská škola stanovila svá kriteria a cíle s ohledem na požadavky a podmínky základní školy. Výrazné odlišnosti obou institucí by mohly vést k tomu, že se dítě nedokáže přizpůsobit nárokům 1. třídy a nebude zvládat její požadavky."

Poznámka

Práce obsahuje fotografie a schémata, rozsah čistého textu je cca 27 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21921
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse