Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Možnosti získávání finančních prostředků vybrané nestátní neziskové organizace - bakalářská práce

Možnosti získávání finančních prostředků vybrané nestátní neziskové organizace - bakalářská práce

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce si klade za cíl zmapovat možnosti získání a využití finančních prostředků pro účely nestátní neziskové organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Divočáci Jihlava. První kapitola se soustředí na obecné otázky nestátního neziskového sektoru a charakter a činnosti Junáka i jeho střediska Divočáci. Druhá kapitola se zabývá zdroji financování neziskových organizací, seznamuje s pojmem fundraising a s dosavadními zdroji střediska Divočáci Jihlava. Třetí kapitola hledá konkrétní zdroje prostředků vhodné pro danou organizaci i strategie k jejich získání a v poslední kapitole autor vymezuje aktuální potřeby střediska a přibližuje způsoby, jakým jsou uspokojovány.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní pojmy a vymezení problémové oblasti
2.1.
Občanská sdružení jako součást NNS
2.2.
Charakteristika Junáka – svazu skautů a skautek ČR
2.3.
Charakteristika Junáka – svazu skautů a skautek ČR, středisko Divočáci Jihlava
2.4.
Shrnutí první kapitoly
3.
Financování NNO
3.1.
Základní zdroje
3.2.
Co je to fundraising
3.3.
Dosavadní zdroje střediska Divočáci Jihlava
3.4.
Shrnutí druhé kapitoly
4.
Možné zdroje střediska Divočáci Jihlava
4.1.
Veřejné zdroje
4.1.1.
Podpora ze státního rozpočtu
4.1.2.
Podpora z rozpočtu kraje Vysočina
4.1.3.
Podpora z rozpočtu Magistrátu města Jihlava
4.1.4.
Podpora z rozpočtů státních fondů
4.2.
Soukromé zdroje
4.2.1.
Individuální dárcovství
4.2.2.
Firemní dárcovství
4.2.3.
Příspěvky nadací a nadačních fondů
4.3.
Vlastní zdroje
4.4.
Shrnutí třetí kapitoly
5.
Uspokojení potřeb střediska Divočáci Jihlava
5.1.
Potřeby střediska Divočáci Jihlava
5.2.
Financování potřeb střediska Divočáci Jihlava v roce 2011
5.3.
Shrnutí čtvrté kapitoly
6.
Závěr
7.
Použité zkratky
8.
Přílohy
8.1.
Příloha č. 1: Historie Junáka
8.2.
Příloha č. 2: Historie střediska Divočáci Jihlava
8.3.
Příloha č. 3: Logotypy
8.4.
Příloha č. 4: Stanovy Junáka – svazu skautů a skautek ČR
8.5.
Příloha č. 5: Organizace Junáka – svazu skautů a skautek ČR
8.6.
Příloha č. 6: Organizace Junáka – svazu skautů a skautek ČR, střediska Divočáci Jihlava
8.7.
Příloha č. 7: Vývoj výnosů a nákladů střediska Divočáci Jihlava v letech 2005–2010
8.8.
Příloha č. 8: Předpokládaný rozpočet střediska Divočáci Jihlava pro rok 2011
8.9.
Příloha č. 9: Dárci střediska Divočáci Jihlava mezi lety 2005–2010
8.10.
Příloha č. 10: Seznam potřeb střediska Divočáci Jihlava


Úryvek

"1. ZÁKLADNÍ POJMY A VYMEZENÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI
První část této kapitoly se zabývá popisem nestátního neziskového sektoru v souvislostech národního hospodářství jako celku, vyjmenováním základních pojmů a termínů, výčtem jednotlivých typů soukromoprávních neziskových organizací existujících v České republice (dále jen „ČR“) a souhrnem platné legislativy, která jejich problematiku upravuje. V závěru této části je podrobněji popsán vybraný typ organizace – občanské sdružení pro svůj zásadní význam pro této práci.

Druhá část této kapitoly popisuje občanské sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR.a obsahuje jak základní informace o organizaci, jako jsou předmět činnosti a počet členů, tak organizační strukturu tohoto celku a jeho stručnou historii.

Poslední část této kapitoly se snaží poskytnout obecné informace o středisku Divočáci Jihlava, základní organizační jednotce Junáka svazu skautů a skautek ČR, která je pro tuto práci naprosto klíčové. Tento blok obsahuje základní informace o organizaci, popis organizační struktury a stručnou historii střediska. Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Divočáci Jihlava je pro tuto práci naprosto klíčové.

1.1 Občanská sdružení jako součást NNS
Národní hospodářství chápané jako souhrn hospodářských činností na území daného státu můžeme členit podle různých hledisek. Pro účely této práce považuji za nejvhodnější dělení podle Pestoffova trojúhelníku (obrázek č. 1 zobrazený níže), který jej člení do čtyř sektorů.

V rámci jednotlivých sektorů jsou vždy zaznamenány základní charakteristiky organizací, které se na činnosti v dané oblasti účastní. Mezi tyto charakteristiky patří především to, zda jde o sektor veřejný či soukromý, ziskový či neziskový a formální či neformální.

Sektory, které vzniknou tímto základním vymezením, jsou: neziskový veřejný, ziskový soukromý, neziskový domácností a pro tuto práci elementární - neziskový soukromý sektor. Ten je často také nazývaný „třetí sektor“ nebo nestátní neziskový sektor (dále jen „NNS“). Hranice mezi jednotlivými sektory mohou být neurčité, a tak můžeme být svědky toho, že se sektory navzájem prolínají a ovlivňují. Zároveň se mohou hranice sektorů posouvat a upravovat v závislosti na ekonomickém a sociálním vývoji země."

Poznámka

Zpracováno jako bakalářská práce z oboru Veřejná ekonomika na Katedře veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
Součástí práce jsou tabulky, schémata, loga, kopie stanov a graf, rozsah čistého textu činí cca 39 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22930
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse