Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Mujhotel: marketing hotelu - bakalářská práce

Mujhotel: marketing hotelu - bakalářská práce

Kategorie: Marketing

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o bakalářskou práci, která se věnuje marketingu hotelu. V první, teoretické části práce jsou vymezeny některé pojmy a představeny náležitosti marketingového mixu. Praktická část převádí některé teoretické poznatky na konkrétní případ - fiktivní zařízení Mujhotel, s tím, že jsou provedeny základní marketingové analýzy a v závěru doporučen další postup nebo návrhy změn.

Obsah

Úvod
Teoretická část
1.
Vymezení pojmů
2.
Marketingová analýza hotelu
3.
Marketingový mix
Praktická část
4.
Marketingový mix hotelu Mujhotel
5.
Marketingová analýza hotelu Mujhotel
6.
Doporučení
Závěr
Soupis bibliografie
Zdroje na internetu:
Přílohy
Příloha A: Zatíženost hotelu Mujhotel
Příloha B: Tvorba hotelového prospektu a webové stránky

Úryvek

"3. Marketingový mix
,,Marketingový mix je řada podnikových aktivit, jimiž je možno ovlivnit kupujícího.“ Každý podnik by měl sestavit své vlastní portfolio těchto činností a rozhodnout, jak mezi ně rozdělit celkový marketingový rozpočet.
Marketingový mix se nachází ve vnitřním kontrolovatelném prostředí
(viz obr.1). Sestavuje se po výběru cílového segmentu a v závislosti na zvolené strategii.
Realizace marketingového mixu vyžaduje integraci a koordinaci všech zaměstnanců hotelu. Při vybírání marketingového mixu musí hotel brát v úvahu:

• zda vyhovuje potřebám a požadavkům cílového segmentu
• zda jsou hosté hotelu na některé nástroje marketingu více citliví než na jiné
• zda hotel dokáže pokrýt náklady na aktivizaci marketingového mixu

Tradiční marketingový mix hotelu se skládá z těchto 5 nástrojů:
1) Výrobek/služba
2) cena
3) distribuční cesty
4) propagace
5) kooperace

3.1 Výrobek/služba
V oboru pohostinství je výrobkem poskytovaná služba. Její komponenty jsou:

Nabídka služeb
Jestliže má hotel nedostatky ve vybavení, mohou poskytované služby napravit tuto nevýhodu. Hotel nemůže poskytovat služby, na které nemá peníze. Pro omezení nákladů je vhodné pravidelné zkoumání nabízených služeb z hlediska poptávky a kvality. Tak zjistíme např., že po některých službách je menší poptávka a proto ji omezíme.

Sestavování balíků služeb
Aby byly služby hotelu lépe prodejné, sestavují se do tzv. balíků (packagů). Ty zahrnují několik služeb z různých oblastí nabídky. Zákazník tím šetří čas a úsilí při vyhledávání samostatných služeb. Často bývá balík složen ze základních služeb (ubytování, stravování) za paušální cenu a doplňkových služeb za různé ceny. Pro větší výběr hostů je lepší sestavovat flexibilnější balíky než pakety typu vše v jednom.

Vybavení
Celkové hmotné podmínky a čistota budov a vybavení výrazně ovlivňují zákazníkovu spokojenost. Vybavení a uspořádání věcí musí vyhovovat cílové skupině hostů. Host si přeje alespoň takový standard na který je zvyklý z domova.

Umístění
Je třeba maximálně využít předností umístění hotelu. Výhody místa mohou být:

• Přírodní – klimatické, hydrologické, fauna, flóra apod.
• Kulturně–historické – hrady, zámky, muzea, skanzeny, sakrální a národopisné památky apod.
• Nebo pořádání kulturně-společenských akcí v blízkosti hotelu. Mohou to být: festivaly, veletrhy, výstavy, kongresy, sportovní nebo náboženské akce apod.

Jestliže hotel nemá žádné výhody v umístění, musí přilákat lidi svou nabídku. Může se zaměřit na:
• Pořádání školení, konferencí, kongresů
• Péči o zdraví – dietní programy, meditační programy, masáže
• Sport – tenis, ping-pong, bowling, golf
• Vzdělání – zdravá výživa, tanec, cizí jazyk
Lidé
1) pracující pro hotel
Přátelskost a ochotu personálu staví většina hostů na první místo. Jejich výběru je tak nutné věnovat zvláštní pozornost. Pracovníci hotelu nejsou při styku s hostem kontrolováni, proto je třeba věnovat se jejich řádnému zacvičení a motivaci. Při komunikaci s hosty je dobré mít pozitivní přístup a zdůrazňovat silné stránky hotelu.
2) zákazníci
Zákazníci se v hotelu dělí o stravovací zařízení, společenské místnosti a také spolu musí být při společných akcích. Určité druhy zákazníků se k sobě nehodí a mohou si otrávit celý pobyt. Manageři hotelu proto musí myslet i na skladbu zákazníků.

3.2 Cena
Pro většinu hostů je cena tím nejdůležitějším faktorem. Pro tvorbu ceny mohou být použity tři základní postupy:

• podle trhu – cenu určuje spotřebitelská poptávka
• podle konkurence – ceny se stanoví podle konkurence
• podle nákladů – cena je kalkulována na základě výdajů

Přejímání cen konkurence nemusí být vždy vhodné, protože struktura a výše nákladů může být velmi rozdílná. Avšak ani náklady nemohou být čistě určujícím faktorem. Cena by měla být stanovena podle této formulky: ,,trh určuje cenu a cena určuje náklady.“
V zájmu co nejvyššího vytížení pokojů a dosažení co nejvyššího zisku by měly být ceny odlišeny podle:

období – sezóna, víkend, půlden
hostů – děti, důchodci, dospělí
skupin – školy, družstva, konferenční hosté

Většina hotelů také rozlišuje strategickou a taktickou cenu.
Strategická cena produktu se uvádí v katalozích apod.
Taktická cena se může měnit každý den či hodinu. Tato cena reaguje na změny na trhu. Taktická cena se těší obvykle velké propagaci, protože se snaží získat okrajovou poptávku a vztahuje na tzv. výhodnou koupi ,,last minute“.

3.3 Distribuce
Nabídka služeb se musí nějakým způsobem dostat na trh, aby se potkala se spotřebitelskou poptávkou. Je možno použít přímé, nebo nepřímé distribuční cesty.

Přímá distribuce
K přímé distribuci dochází tehdy, kdy sám hotel přebírá veškerou odpovědnost za propagaci, zajištění a poskytování služeb zákazníkům. To znamená, že nevyužívá služeb zprostředkovatelů cestovního ruchu. Jednotlivé složky produktu se často prodávají přímo, např. v recepci hotelu, restauraci apod.
Při přímé distribuci by hotel měl:

• pravidelně kontaktovat skupinu minulých hostů, informovat je o zajímavých novinkách a rozšířených službách
• využít různých známostí

Často používaná distribuční cesta však přestane časem dodávat požadované množství hostů, proto se musí hledat nové. Účinným způsobem, jak získat nové hosty, je spolupráce s lidmi, kteří mohou působit na jiné osoby, a to buď zcela dobrovolně, nebo za provizi. Jsou to: stálí hosté (ústní reklama), pracovníci informací na letištích, nádražích a v informačních centrech, pracovníci firem pronajímajících automobily, městští policisté, taxikáři, řidiči autobusů, pracovníci čerpacích stanic, novináři atd. Motivováni mohou být např. poskytnutím informací a prohlídkou hotelu, pozváním na víkend zdarma či nějakými drobnými věcnými dárky.
Kombinace přímé a nepřímé distribuce
Určitou kombinací přímého a nepřímého prodeje je prodej produktu prostřednictvím katalogů nebo internetu.
Katalogy poskytují informace o hotelu, fotografie budov, pokojů, seznam nabízených služeb, ceny pokojů a služeb. V katalogu bývá i objednávkový formulář, odkaz na webové stránky hotelu, telefonický faxový a e-mailový kontakt a adresa.. Tento způsob prodeje je pro hotel výhodný z hlediska šetření času, je však náročný na tištěný materiál. Katalogy jsou obvykle distribuovány prostřednictvím direct mailu.
Hotel obvykle nabízí své služby prostřednictvím rezervačních sítí na internetu. Tento způsob distribuce umožňuje poskytnout potenciálním hostům adekvátní informace a pro hotel znamená úsporu času a nákladů. Tady je třeba napsat, že takovéto smlouvy na dálku upravují §52 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., implementovaná do našeho právního řádu na základě tří směrnic ES. Tento zákon říká, že při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty různé informace, např. sídlo dodavatele, údaj o zápisu v OR, cena včet. daní a poplatků, způsob platby apod.
Pro hotel je velice žádoucí, aby měl svojí vlastní webovou stránku, kde potenciální hosté mohou vyplnit formulář a rezervovat si pokoj. Je však důležité, aby zájemce dostal okamžitou odpověď s potvrzením rezervace. Zavedení tohoto automatizovaného rezervačního systému umožňuje uskutečnit rezervaci jednoduše a rychle, evidovat celou historii hosta a komunikovat se všemi hotely společnosti na světě (více jak 2000)."

Poznámka

Práce obsahuje schémata a tabulky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9099
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse