Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Multikulturalita, subkultury, práce s komunitami a dobrovolnická činnost - otázka ke SZZk

Multikulturalita, subkultury, práce s komunitami a dobrovolnická činnost - otázka ke SZZk

Kategorie: Pedagogika, Sociální práce

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Státnicová otázka v bodech zpracovává problematiku multikulturality, subkultur, komunitních prací a dobrovolnické činnosti. V první části jsou definované pojmy související s multikulturalitou, přiblížena je migrace a multikulturní výchova. Následující části seznamují se vznikem, vývojem a zánikem subkultur a dále se rozepisují o práci s komunitami a různými rizikovými skupinami. V závěru je popsán princip dobrovolnické činnosti, uvedeny jsou například motivační faktory a také typologie dobrovolnických prací.
Obsah:
1. Problémy multikulturality v globalizujícím se světě
2. Problematika migrace
3. Multikulturní výchova
4. Problematika subkultur
4.1 Vznik
4.2 Vývoj
4.3 Zánik
5. Práce s komunitami, rizikovými a minoritními skupinami.
5.1 Komunita
5.2 Komunitní práce v současnosti
5.3 Zásady výchovného úsilí sociálního pedagoga ve vztahu k minoritám
5.4 Rizikové skupiny
5.4.1 Péče o společensky nepřizpůsobené občany
5.4.2 Péče o etnické skupiny
5.4.3 Péče o imigranty
6. Dobrovolnická činnost a programy
7. Použitá literatura
Úryvek z práce:
"Problematika migrace
• Řada zemí řeší problematiku imigrantů
• Problém z hlediska SP je imigrace dětí a jejich integrace do nových podmínek
• Kulturní distance – stupeň blízkosti či vzdálenosti kultury hostitelské země od kultury původní země imigrantů
o Čím větší je distance, tím méně ochotně přijímají imigranti populaci a kulturu majority, z čehož plynou nejrůznější komplikace
• Migrace dobrovolná – opuštění vlasti kvůli studiu, práci v zahraničí, sjednocení rodin
• Migrace vynucená – únik před pronásledováním, represí, ozbrojeným konfliktem, přírodními či jinými katastrofami
• Příčiny dnešní migrace – ekonomické rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a světadíly
• Až do roku 1989 nebyla problematika migrace aktuální – společnost byla monolitní
• Dnes – nejpočetnější Vietnamci, Slováci, Ukrajina, Polsko, Rusko, Bulharsko
• Pracovní migrace z V Evropy směrem na Z
• Rozmanitost kultur je třeba chápat dynamicky
• 3 modely interetnických vztahů:
o Asimilace – přistěhovalci opustí vlastní tradice a zvyky a své chování přizpůsobí majoritní společnosti
o Model tavícího kotle – tradice nejsou potlačeny tradicemi majority, ale mísí se s nimi, takže se vyvíjejí nové kulturní vzorce
o Kulturní pluralismus – vzniká pluralitní společnost, která uznává rovnocennost rozdílných subkultur
Multikulturní výchova
• Může být chápána různě:
o Z hlediska majority – proces, při němž si jednotlivci mají vytvářet způsoby svého pozitivního vnímání a hodnocení odlišných kulturních systémů a na tomto základě regulovat své chování
o Z pohledu minorit – proces, který zajišťuje žákům z etnických, rasových a náboženských a jiných minorit takové učební prostředí a vzdělávací obsahy, jež jsou přizpůsobovány jejich specifickým a kulturním potřebám
• Východiska – výchova k toleranci, ke snášenlivosti
• Základní cíle
o Člověk by si měl uvědomit odlišnosti druhých a tolerovat je
o Měl by se snažit pochopit kořeny této odlišnosti a akceptovat je, aktivně se angažovat ve prospěch odlišné kultury, pečovat o její rozvoj"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru a je psaná formou odrážek. Byla využita pro přípravu na státní závěrečné zkoušky ze Sociální pedagogiky na Univerzitě Hradce Králové. Obsahuje 1 tabulku, rozsah čistého textu je cca 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21470
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse