Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Multikulturální výchova: pojmy a problémy

Multikulturální výchova: pojmy a problémy


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledná práce se zabývá fenomény spjatými s problematikou multikulturní výchovy. Charakterizuje kulturu a její složky, věnuje se xenofobii, diskriminaci a soustředí se také na problém třídění ras a rasimus. Posledním probíraným jevem jsou minoritní skupiny.

Obsah

1.
Multikulturní vzdělávání
2.
Přístupy k přistěhovalcům
3.
Kultura, subkultura
4.
Xenofobie
5.
Diskriminace
6.
Rasa
7.
Rasismus
8.
Minoritní skupina (menšina)

Úryvek

"Multikulturální vzdělávání v dnešní době stále nabývá na aktuálnosti jako výchova k evropanství v souvislosti s evropskými integračními tendencemi.

Multikulturální vzdělávání je vzdělání vedoucí k vzájemnému pochopení, výchova k toleranci, k respektování jiných kultur. V realitě respektování jiných národů, ras, etnik, imigrantů, marginálních skupin apod.

Již v antice existovalo rozdělení měst na různé čtvrti podle kultury nebo náboženství jejich obyvatel. A tato tendence trvá dodnes. V New Yorku najdete čínskou čtvrt, mexickou, indickou, řeckou apod. A díky tomu dochází i k tomu, že lidé žijící v dané čtvrtí nemusí za celý svůj život použít angličtinu, neboť se vždy domluví rodným jazykem.

V průběhu let se objevily tři přístupy k přistěhovalcům, tedy k novým kulturám:
- úplná asimilace, tedy přijetí většinového jazyka a kultury => např. USA na začátku, když přicházeli jednotlivci => dnes to již není možné
- asimilace, tedy přijetí jenom části z nového domova => např. Francie, Nizozemsko
- diskriminace => např. Německo, Rakousko, Švýcarsko

Kultura:
- slovo „kultura“ se od 16. století používá pro označení vybraných lidských činností, zejména uměleckých (tzv. vysoký kultura“) => patří do ní: literatura, umění, hudba (v tomto smyslu máme v dnešní době zvláštní rubriku v novinách nebo ministerstvo kultury) => podle toho se pak lidé i celé národy mohou dělit na více či méně kultivované, případně barbarské
- proti tomuto úzkému významu pojmu kultura se ohradil Goethe - podle něho v pojmu kultura nesmí chybět „ani oblečení a jídelní zvyky, dějiny a filosofie, věda, dětské hry ani přísloví, hospodářství ani literatura, politika ani soukromí, ba ani pokaz na škody, vznikající odlesněním hor“ => právě v tomto širokém významu dnes pojem kultury užívá antropologie i sociologie
- kultura tedy zahrnuje všechno to, s čím se člověk nerodí, ale:
o co se musí naučit, aby se stal platným členem své společnosti;
o co sám většinou nevytváří, nýbrž přejímá od starších;
o co je spíše kolektivním a často anonymním, nastřádaným dílem mnoha generací;
o co se udržuje tím, že se o to lidé starají a pečují;
o co dané společenství spojuje a zároveň odlišuje od jiných.
- se dělí na:
o kulturu hmotnou (materiální) – je představována lidskými materiálními výtvory, neboli artefakty (nádobí, nářadí, šperky apod.)
o kulturu duchovní (nemateriální) – patří sem všechna pravidla a normy chování v dané společnosti, tabu, omezení, ideje (např. náboženství, humanismus, nacionalismus), symbolické systémy (např. jazyk, řeč, písmo, gesta, umění nehmotné povahy) a společenské instituce organizující lidské chování (např. manželství, rodina, církve, soudnictví atd.)
- kulturu lze chápat minimálně na dvou úrovních:
o jako univerzální lidský fenomén, specifickou lidskou činnost, která není vlastní jiným biologickým formám života => je to znak, kterým se druh Homo sapiens sapien odlišuje od ostatních živočichů
o jako zvláštní způsob života různých skupin lidí => jednotlivé lokální kultury představují jedinečné a unikátní konfigurace artefaktů, pravidel, idejí, symbolických systémů a kulturních typických pro určitou společnost"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně, kurzívou nebo podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25995
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse