Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Myslete úspěšně. Výtah z knihy

Myslete úspěšně. Výtah z knihy


Kategorie: Psychologie, Literatura

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výtah z knihy Myslete úspěšně od spisovatele Schwartze, D.J. Výtah je zaměřen na metody a postupy efektivních myšlenkových postupů.

Obsah

1.
Směr svého usilování
2.
Osobní úspěch
3.
Jak naprogramovat úspěšný mozek
4.
Úspěšný život začíná snem
5.
Zásady
6.
Radujete se ze své práce ke štěstí
7.
Bez obětí není úspěchu
8.
Myslete velkoryse
9.
Metoda optimálního výsledku
10.
Sebedůvěra
11.
Překonejte strach důkladnou přípravou
12.
Přijměte prohru jako poučení

Úryvek

"V životě má největší cenu schopnost vnímat život v jeho nejuspokojivější formě, schopnost vidět panorama života kolem sebe, pociťovat radosti fyzického světa.
Jestliže neznáme směr svého usilování, pak je náš život méně rušný, ale méně smysluplný, méně úspěšný, než jaký by mohl být.
Osobní úspěch splývá s osobním štěstím. Opravdu úspěšní lidé jsou ti, kteří zdraví každý nový den s nadšením, s důvěrou a s optimismem, ti, kteří mají dobrý pocit ze sebe samých a ze života, jaký se rozhodli vést. Vědí, že jestliže chtějí mít v životě všechno, musí tomu hodně obětovat. „Milují lásku a milují práci“. Tito lidé dokáží motivovat jiné lidi a sdílet radosti a úspěchy s ostatními. Reagují pozitivně a pečlivě na podněty jiných, chovají se k nim slušně a na oplátku s nimi také ostatní lidé dobře zacházejí. Vnitřní zrak je přesvědčuje, že práce, výzvy a dokonce i oběti jsou součástí života.Dovedou měnit protivenství v příležitosti. Přemáhají strach tím, že se mu postaví čelem, a vítězí nad bolestí tak, že ji prožijí.
Každý den skýtá jedinečnou příležitost pro nádherné a skvělé zážitky.
Nikdo se nemá spojovat s ničím menším než je plný, bohatý a úspěšný život."

Poznámka

VUT Brno

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x562751b9b2945.zip (23 kB)
Nezabalený formát:
myslete_uspesne.doc (84 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse