Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Mzdová soustava – Základní a pohyblivé složky mezd, SP a ZP

Mzdová soustava – Základní a pohyblivé složky mezd, SP a ZP


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na mzdovou soustavu. Rozebírá základní a pohyblivé složky mezd, sociální a zdravotní pojištění.

Obsah

1.
Mzdová soustava
2.
Pohyblivé složky mezd
3.
Příplatky ke mzdě
4.
Náhrady mezd
5.
Sociální a zdravotní pojištění
6.
Formy a složky mezd

Úryvek

"1) Kvalifikační katalogy: - Jsou zpracovány podle jednotlivých povolání
- Určují charakteristiku povolání a požadavky na kvalifikaci
- Jsou zpracovány zvlášť pro dělnická povolání a zvlášť pro technickohospodářské pracovníky
- Každý pracovník je podle katalogu zařazen do určité kvalifikační třídy
- V soukromém podnikání jsou katalogy nahrazeny popisy prací
- V každé kvalifikační třídě je uvedeno: - Jaké má mít teoretické znalosti
- Praktické dovednosti
- Příklady prací

2) Mzdové tarify a tarifní stupnice: - Mzdový tarif = Základní hodinová sazba nebo měsíční mzda
- Tarifní stupnice: - Vznikne seřazením mzdových tarifů v jednotlivých třídách
- Jsou dané nařízením vlády, jsou rozlišeny podle složitosti, odpovědnosti práce

3) Druhy mezd: - Časová, úkolová, podílová, smíšená, naturální
- Nejdůležitějším právním předpisem, který řeší pracovně právní vztahy a odměňování je zákoník práce

Mzda je hlavním zdrojem příjmu zaměstnance a ukazatelem jeho životní úrovně
Plat = Pobírají státní zaměstnanci
Minimální mzda = Je státem stanovená, pro rok 2014 je 8500 Kč
Hrubá mzda = Celkový výdělek zaměstnance
Čistá mzda = Hrubá mzda – daň z příjmu – SP a ZP
Valorizace mezd = Zvýšení mezd v důsledku inflace
Velikost mzdy ovlivňuje množství práce, kvalita práce, kvalifikace

Formy a složky mezd

- Mzda je tvořena: 1) Základní složkou mezd – Časová, úkolová, podílová, smíšená, naturální

2) Pohyblivou složkou mezd – Prémie, odměny, příplatky ke mzdě, náhrady mezd, podíly na hospodářském výsledku

1) Mzda časová: - Je odměna za odpracovaný čas
- Je stanovena jako měsíční paušál nebo hodinový mzdový tarif
- Tuto mzdu používáme u profesí: - Kde nemůžeme změřit výkon práce
- Kde se střídají různé druhy prací
MČ = Mzdový tarif x odpracovaný čas


2) Úkolová mzda: - Výše závisí na množství vykonané práce
- Užívá se u profesí kde lze snadno změřit výkon práce
- Ke stanovení výkonu se užívají pracovní normy
- Normy potřeby práce: - Normy času
- Normy množství
MÚ = Mzdový tarif x norma x výkon"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5427fc6c32036.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Mzdova_soustava.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse