Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Mzdy a mzdová soustava

Mzdy a mzdová soustava

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jednotný katalog prací. Charakteristika tarifních stupňů. Formy mezd – úkolová, časová, nominální, reálná, podílová, akordní, hrubá, čistá, peněžní, naturální, smluvní, tarifní. Struktura mzdy. Zákl. mzda. Pohyblivé složky mzdy - prémie, odměny, podíly na HV, příplatky ke mzdě, náhrady mzdy. Daň z příjmů F.O. Výpočet nemocenských dávek. Krácení měsíčního platu při absenci.

Obsah

1.
Jednotný katalog prací
2.
Charakteristika tarifních stupňů
3.
Formy mezd
4.
Struktura mzdy
5.
Zákl. mzda
6.
Pohyblivé složky mzdy
7.
Daň z příjmů F.O.
8.
Výpočet nemocenských dávek
9.
Krácení měsíčního platu při absenci.

Úryvek

"Na trhu práce mzdou rozumíme cenu pracovní síly. Hlavní zásada odměňování práce v tržní ekonomice je tržní úspěšnost práce. V pracovněprávních vztazích mzda vyjadřuje peněžité nebo nepeněžité (naturální plnění) poskytované zaměstnavatelem zam. za práci. V praxe se setkáváme se mzdou v různých podobách:
1) úkolová – mzda, která je závislá na výkonech pracovníka
časová – mzda, závislá na odpracovaném čase
2) nominální – mzda, vyjádřená číselnou hodnotou
reálná – vyjadřuje koupěschopnost dané mzdy
3) podílová – odměna zam. v % z dosažené tržby fakturace obratu apod.
akordní – předem sjednaná výše mzdy za splnění stanoveného úkolu
4) hrubá – mzda před zdaněním
čistá – mzda po zdanění
5) peněžní
naturální
6) smluvní
tarifní

Mzdová soustava = soubor podkladů pro výpočet mzdy. Tvoří ji:
 jednotný katalog prací
 tarifní stupnice a mzdové tarify
 formy mezd (úkolová, časová)

Jednotný katalog prací
- obsahuje názvy a charakteristiku jednotlivých druhů prací v příslušném odvětví a jejich zařazení do příslušné tarifní třídy. Udává, co musí pracovník pro výkon určité práce znát (teoreticky), co musí umět (praktické dovednosti) a rovněž udává příklady jednotlivých prací.
Kritéria: odborná příprava, praxe, složitosti práce, organizační a řídící náročnost, odpovědnost, zátěž, riziko prac. úrazu, zvláštní požadavky.
Práce podle kritérií se zařazují do některého stupně, tarifní zařazení zde neuvedených prací je nutné určit porovnáním s uvedenými pracemi.
Katalog může být upraven do sborníku prací – podnikového, oborového, odvětvového, profesního…

Jednotný katalog prací je uspořádán do 35 odd. podle odvětví oboru. Každá práce je číselně označena

xx xx xx xx
číslo odvětví oboru
číslo povolání, funkce, prac. činnosti
tarifní stupeň
pořadové číslo příkladu prac. činnosti

Příklady z jednotného katalogu prací:
Kuchař – 12. 4., 2. 1. – výroba jednoduchých teplých jídel nebo jídel studené kuchyně, dohotovování a výdej jídel a polotovarů.
Malíř skla – 23. 4., 6. 1. – ruční malování portrétů podle výtvarného návrhu
Potápěč – 30. 4., 7. 3. – výkon odborných průzkumů vodních děl a jejich oprav pod vodou
Zlatník a klenotník – 22. 9., 7. 1. – vytváření exkluzivních a uměleckých klenotů pro drahé kameny podle vl. návrhů"

Poznámka

maturitní otázka

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5802
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse