Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Práce se zabývá neziskovou organizací Naše dítě. V teoretické části popisuje její poslání, cíle, efekty a užitky. V praktické části analyzuje nadaci z hlediska účetního, ekonomického a daňového. Obsahuje SWOT analýzu a podává návrhy k řešení některých problémů. Práce obsahuje přílohy: seznam projektů a sponzorů za rok 2007.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika organizace
2.1.
Právní stránka organizace
2.2.
Poslání a cíle nadace Naše dítě
2.3.
Užitky, efekty a jejich měření
3.
Účetní a daňová charakteristika organizace
3.1.
Výkony, náklady organizace, kalkulace
3.2.
Majetek
3.3.
Fundraising, finanční zdroje a režim
3.4.
Marketing
3.5.
Účetnictví, daně, audit
3.6.
SWOT analýza
4.
Problémy organizace a doporučení řešení
5.
Mezinárodní aktivity nadace
6.
Přílohy
6.1.
Seznam projektů za rok 2007
6.2.
Seznam sponzorů za rok 2007
7.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1.3. Užitky, efekty a jejich měření

Vyjádření užitku nadace je prezentováno veřejnou prospěšností poslání nadace nebo vzájemnou prospěšností. Na rozdíl od ziskového sektoru, kde hraje hlavní roli cena, je užitkem produkce neziskové organizace míra uspokojení potřeb, která plyne z poslání nadace a realizovaných statků. Nadace Naše dítě zaručuje svým dárcům efektivní využití jejich příspěvků na podporu dětí z problémových rodin, z ústavní péče, zneužívaných a týraných. Nadace požaduje po realizátorech podpořených projektů zpětnou vazbu, která má prokázat účelovost nadačního příspěvku. Nadace ve svých výročních zprávách uvádí, že projekty vybrané k finanční podpoře jsou nadací průběžně sledovány, avšak nejsou nadefinována kritéria a metodika vyhodnocení efektivnosti projektů.

Vnější faktory efektivnosti
Činnost nadace je kontrolována nezávislým auditorem, který kontroluje plnění podmínek pro poskytování příspěvků a správnost a průkaznost hospodaření nadace. V rámci otevřeného informování veřejnosti Nadace Naše dítě každoročně vypracovává výroční zprávu a to vždy nejpozději do šesti měsíců po skončení hodnoceného období, přičemž hodnoceným obdobím je zpravidla uplynulý kalendářní rok. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadace za hodnocené období a také zhodnocení této činnosti.
Financování nadace probíhá z velké části z příspěvků od podnikatelských subjektů . Nadace realizuje podporu u těch projektů, kde se dá očekávat pozitivní dopad z hlediska obecného prospěchu pro jednotlivce a pro společnost.

Vnitřní faktory efektivnosti
Personální obsazení nadace tvoří vysoce kvalifikovaní odborníci z více vědních oborů a technických oborů, např. ekonomie a management, věda a výzkum, univerzitní vzdělávání, psychologie. Kvalifikace a vlastní iniciativa lidí uvnitř nadace v souladu s posláním a cíly nadace tak zajišťuje efektivnější působení nadace. Předseda správní rady nadace má mnohaletou zkušenost v oblasti plánování a řízení na více úrovních. Zkušenosti hlavního představitele správy nadace zabezpečuje kvalitu realizačních procesů a uplatnění všech forem dělby práce napříč nadací."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 15 stran. Práce obsahuje pravopisné chyby a překlepy. Obsahuje tabulky. Poznámky pod čarou jsou přímo součástí textu.
Práce pro předmět Ekonomika a management neziskových organizací - škola B.I.B.S., a.s. (Brno International Business School).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14394
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse