Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nadané děti a jejich výchova a vzdělávání

Nadané děti a jejich výchova a vzdělávání


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Eseje

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Jedná se o vypracovaný domácí úkol do předmětu Výchovné poradenství. Cílem práce bylo stručně charakterizovat nadané děti a popsat jejich osobnostní rozvoj, dále pak podporu a vzdělávání v ČR, popř. na některých školách. Opominuta není ani základní charakteristika nadaných dětí, možnosti jejich osobnostního rozvoje a vzdělávání v ČR. Mimo jiné jsou představeny také možnosti a strategie, jak pomoci v rozvoji a vzdělávání mimořádně nadaných dětí.

Obsah

1.
Charakteristika nadaných dětí
2.
Osobnostní rozvoj, podpora a vzdělávání nadaných dětí v ČR
3.
Možnosti a strategie, jak pomoci v rozvoji a vzdělávání mimořádně nadaných dětí

Úryvek

"Osobnostní rozvoj, podpora a vzdělávání nadaných dětí v ČR :
Největší vliv na rozvoj nadání dítěte mají dospělí, hlavně rodina a škola. Nadání se může rozvinout do mimořádně vysoké úrovně pouze v podmínkách poskytujících přiměřené vybavení a psychologické příležitosti k učení. Některé děti mohou potřebovat takové vzdělávací podmínky, jaké nespecializované školy nabídnout ani nemohou. Bohužel ochota zabývat se vzděláváním nadaných dětí v naší společnosti úzce souvisí s informovaností a postojem těch, kteří o vzdělávání rozhodují, tedy učitelů, řídících pracovníků a i samotných rodičů. Malá informovanost o problematice vzdělávání a dalšího rozvoje nadaných dětí dává velký prostor mýtům a pověrám o tom, že nadaným dětem není třeba pomáhat, protože si pomohou sami, nebo že je nespravedlivé se takto nadaným dětem věnovat více než ostatním.
„Projevy a potřeby nadaných dětí a zkušenosti s jejich výchovou jsou v mnoha ohledech v různých zemích podobné. Velmi záleží na informovanosti vychovatelů, zda se totéž dítě bude radostně a úspěšně rozvíjet, nebo zda bude svému okolí působit problémy. Existují i mimořádně nadané děti navenek přizpůsobené a stres, který zažívají v případě výchovy, neodpovídající jejich vývojovým potřebám, se projeví zhoršením zdravotního stavu. Problémy s přizpůsobením se mateřské škole jsou u těchto dětí poměrně časté.“
Ještě donedávna byl stav péče o mimořádně nadané děti v ČR stále spíše záležitostí rodiny a náhody, pokud jde o vstřícnost a informovanost školy a poradny. Nyní nová školská legislativa umožňuje větší variabilitu a prostupnost v péči o nadané děti, a to díky Úmluvy o právech dítěte, která říká, že i nadaným jedincům by měly být nabídnuty vhodné vzdělávací postupy tak, aby pokud možno nikomu nebyla odepřena možnost rozvoje potenciálu na nejvyšší možnou míru.
V ČR se systém péče o nadané nyní již intenzivně připravuje. Vznikla zde například Společnost pro talent a nadání, jejíž pobočkou je ECHA, která organizuje odborné semináře pro učitele a psychology, Klub rodičů nadaných dětí, přednášky pro učitele, pro rodiče a spolupracuje na přípravě systému péče o nadané a na jeho realizaci. Systém vzdělávaní nadaných dětí v ČR se řídí podle vyhlášky č. 73 ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se vzdělávání mimořádně nadaných žáků může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka."

Poznámka

Práce má v některých částech kompilační charakter.
Katedra sociální patologie a sociologie, obor Sociální patologie a prevence.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11000
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse