Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Náhradní výchova a socializace dítěte - vlivy působící na utváření osobnosti

Náhradní výchova a socializace dítěte - vlivy působící na utváření osobnosti

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá otázkou náhradní výchovy a začleňováním dítěte do společnosti. Cílem práce je poukázat na některé významné stránky náhradní výchovy, seznámit s jejími alternativami, a pokusit se určit důsledky jejího vlivu na člověka. První kapitola se teoreticky zabývá utvářením osobnosti. Kapitola druhá se již prakticky věnuje náhradní výchově, uvádí její typy i negativa. V závěru vyjmenovává některé organizace věnující se náhradní rodinné péči.

Obsah

0.
Úvod
1
Utváření osobnosti
1.1
Periodizace vývoje člověka
1.2
Eriksonovy etapy vývoje
1.3
Základní psychické potřeby podle J.Langmeiera
1.3.1
Psychická deprivace dítěte
1.3.1.1
Pojem deprivace
1.3.1.2
Dítě a deprivace
1.3.2
Frustrace
1.3.3
Rodina a uspokojování základních potřeb
2
Náhradní výchova
2.1
Náhradní výchovná péče
2.1.1
Typy náhradní výchovné péče (NVP)
2.1.2
Negativa NVP a jejich vliv na vývoj dítěte
2.2
Náhradní rodinná péče
2.2.1
Typy náhradní rodinné péče
2.2.2
Adopce
2.2.2.1
Osvojitelé
2.2.2.2
Adaptace dítěte v náhradní rodině
2.2.3
Hostitelství
2.2.3.1
Rizika hostitelství
2.2.4
Organizace zabývající se náhradní rodinnou péči
3.
Závěr

Úryvek

"2 Náhradní výchova
Pokud dítě nemůže z jakéhokoliv důvodu vyrůstat ve vlastní rodině a být vychováváno svými biologickými rodiči, je mu zajištěna náhradní výchova. Ta existuje ve dvou podobách. První z nich je náhradní výchovná a druhá náhradní rodinná péče, přičemž náhradní rodinná péče má přednost před výchovnou.

2.1 Náhradní výchovná péče
S touto alternativou výchovy se nejčastěji setkáváme ve formě ústavní péče. Děti v ní mohou vyrůstat od svého narození až do dovršení osmnácti let, poté je možné prodloužit dobu jejich setrvání až o jeden rok.
Než soud nařídí umístění dítěte do zařízení náhradní výchovné péče(NVP), je povinován zjistit, zda není možné zajistit mu výchovu náhradní rodinnou péčí. Zároveň pokud je příležitost náhradní rodinné péče poté, co již bylo dítě umístěno do ústavního zařízení, je třeba zabývat se možností změny rozsudku, a to v zájmu dítěte.

2.1.2 Typy náhradní výchovné péče
Existuje několik typů zařízení NVP. Rozlišujeme je například podle věku dětí, které jsou jim svěřovány. Další kritérium dělení může značit zdravotní stav dítěte, stupeň obtížnosti jeho výchovy nebo pohlaví, a to v případě starších dětí. Výjimky mohou nastat například v situaci, kdy jde o umístění sourozenců, tehdy je v jejich zájmu předejít odloučení a tím umožnit zachování vzájemných citových vazeb.
Typy zařízení NVP: kojenecké ústavy, dětské domovy, diagnostické ústavy pro děti s nařízenou ústavní výchovou, ústavy sociální péče.
Stává se, že jsou děti umístěny do těchto zařízení pouze dočasně, například díky momentální špatné sociální situaci v rodině. Pokud zde ale setrvávají dlouhodobě,mnohdy až do své dospělosti, a především v případě, že byly přijaty již v období raného dětství, je možné, že se setkají s více typy zařízení.

2.1.3 Negativa NVP a jejich vliv na vývoj dítěte
Oproti minulosti již není uspořádání systému ústavů uniformní, a pokud přesto tato myšlenka někde přetrvává, pak ve značně změněné formě. Pokrok signalizuje i to, že dnes děti v dětských domovech netrpí nedostatkem materiálních prostředků pro jejich rozvoj. Zároveň s touto skutečností se ale stává nepřehlédnutelnějším, že samotné materiální zázemí nestačí. Tím se vracíme ke kapitole o základních potřebách člověka. Bez jejich uspokojení se nemůžeme stát psychicky zralou a zdravou osobností, vybudovat si pozitivní identitu. Jak splňuje požadavky pramenící z tohoto faktu náhradní výchovná péče? Zodpovězení nedosáhneme bez toho, aniž bychom upozornili na negativa této výchovy. A přestože je u nás pro děti bez domova častým řešením jejich situace, je v ní negativ obsažena celá řada.
Jeden z nejzásadnějších problémů pramení z toho, že je uplatňována kolektivní výchova. Jeden vychovatel má na starosti vyšší počet dětí a navíc pracuje na směny, takže se děti setkávají s více „tetami a strýci“, ale chybí jim vztah, který by se dal nazvat plnohodnotnou náhradou za ten nefungující s biologickými rodiči nebo s jakoukoliv mateřskou osobou. Tím, že takový vztah, který by byl trvalý,lidé nenaleznou ve svém dětství a nenaučí se pocitu bezpečí (ad.Eriksonovy etapy vývoje), je pro ně velmi obtížné navázat jej také později, v dospělosti. Postrádá-li dítě útočiště již od raného dětství či přímo od narození, závažnost možných důsledků se zvyšuje.
Připomeňme si proces ontogeneze- první kontakty s matkou mají být navázány hned v prvním měsíci života a dále se vyvíjet, a do konce prvního roku už mají vznikat vztahy také mezi dítětem a dalšími blízkými. Pokud je ale dítě v kojeneckém ústavu, žádné takové osoby neexistují. Děti jsou pod neustálým dohledem a je zajištěno jejich fyzické zdraví, v daném systému je ale nemožné rozvíjet jejich vnímání v emocionální nebo sociální oblasti. Sestry se jim věnují, nemohou tak ale dělat individuálně, právě díky počtu jejich svěřenců. Navíc zmiňované pracovní směny nemohou dítěti vynahradit soustavnou péči, obsahující oboustrannou náklonnost. Profesor Z. Matějček to vyjádřil takto :“ Je to služba u dětí, a ne soužití s dětmi“.7 Důsledky lze mnohokrát pozorovat po celý další život člověka. To, že děti s NVP obecně dosahují nižšího vzdělání než děti z NRP a fungujících rodin je také jedním z projevů nedostatečného rozvíjení individuálních schopností. "

Poznámka

Poznámky pod čarou jsou součástí textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15257
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse