Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Nájemní smlouva: teoretický výklad s praktickým vzorem smlouvy - 3/13

Nájemní smlouva: teoretický výklad s praktickým vzorem smlouvy - 3/13

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamující s nájemní smlouvou. Nejdříve uvádí její obecný výklad. Poté se zabývá nájmem bytu. Odpovídá na otázku, co je to společný nájem, společný nájem manželů. Řeší přechod i zánik nájmu, výpovědní důvody pronajímatele, bytové náhrady a výměnu bytu. Poté se věnuje nejen podnájmu bytu a nebytových prostor, ale také nájmu obytných místností a nebytových prostor. Závěr je věnován podnikatelskému nájmu věcí movitých i spotřebitelské smlouvě. Předchozí část naleznete zde Kupní smlouva, směnná smlouva - 2/13, následující Způsoby uzavírání smluv, poštovní smlouva - 4/13.

Obsah

1.
Nájemní smlouva
1.1.
Obecný výklad
1.2.
Platná právní úprava
1.3.
Pojem a funkce
1.3.1.
Vznik
1.3.2.
Práva a povinnosti stran
1.4.
Nájemné
1.5.
Podnájem
1.6.
Skončení nájmu
2.
Nájem bytu
2.1.
Platná právní úprava
2.2.
Pojem a funkce
2.3.
Nájemní smlouva
2.3.1.
Vznik
2.3.2.
Práva a povinnosti stran
2.4.
Společný nájem
2.5.
Společný nájem manželů
2.6.
Přechod nájmu
2.7.
Zánik nájmu
2.8.
Výpovědní důvody pronajímatele
2.9.
Bytové náhrady (§ 712)
2.10.
Výměna bytu
3.
Podnájem bytu
4.
Nájem obytných místností
5.
Nájem a podnájem nebytových prostor
6.
Podnikatelský nájem věcí movitých
7.
Spotřebitelské smlouvy

Úryvek

"A: OBECNÝ VÝKLAD

PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA
- byla upravena v OP novelou č. 509/1991 Sb. (§ 663 – 723)

Zvláštní úprava:
• nájem bytu (§ 685-716)
• podnájem bytu (části bytu) (§ 719)
• nájmy obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení (§ 717 – 718)
• nájem a podnájem nebytových prostor (§ 720)
• podnikatelský nájem věcí movitých (§ 721 – 723)

Související právní předpisy:
• vyhláška č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytu pořízených v družstevní bytové výstavbě...

POJEM A FUNKCE
NÁJEMNÍ SMLOUVOU – přenechává pronajímatel za úplatu nájemci věc, aby ji nájemce dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky

Pojmové znaky:
• PŘENECHÁNÍ PRÁVA UŽÍVÁNÍ NEBO BRÁNÍ UŽITKŮ Z VĚCI (účel nájmu) – nájemce má možnost:
○ věc užívat (např. byt, nebytový prostor)
○ z ní brát užitky (např. při nájmu zemědělského pozemku)
• VĚC INDIVIDUÁLNĚ URČENÁ – může být:
○ movitá
○ nemovitá
- vždy však individuálně určená
- výjimečně se může jednat o věc spotřebovatelnou za předpokladu, že k jejímu spotřebování nedojde během trvání nájmu
• DOČASNOST – může být sjednána na dobu:
○ určitou – nájemní smlouva na dobu určitou se může mlčky obnovit (§ 676 odst. 2)
○ neurčitou
• ÚPLATNOST – označuje se jako NÁJEMNÉ smluveno v penězích (výjimečně v naturáliích)

- pokud by nájemní smlouva postrádala ujednání o nájemném, nejednalo by se o nájemní smlouvu – nýbrž o výpůjčku
- u výše nájemného OZ preferuje smluvní volnost x v některých případech nájemné obligatorně reguluje prostřednictvím právního předpisu o výši nájmu
- splatnost nájemného se řídí, pokud není dohodnuto či zvláštním předpisem stanoveno jinak:
• nájemné u zemědělských nebo lesních pozemků se platí půlročně pozadu 1. dubna a 1. října
• u ostatních nájmů měsíčně pozadu,
• měsíčně předem u nájmu nebytových prostor

Odlišení od jiných smluvních typů
- Obch . Z. obsahuje pouze úpravu pro smlouvu o nájmu dopravního prostředku (§ 630)
- smlouva o výpůjčce - nájemné se liší svou úplatností
- kupní smlouva - při nájemní smlouvě nedochází k převodu vlastnictví
- smlouvy o výpůjčce – předmětem nájmu je vždy věc individuálně určená a ne druhově

VZNIK
- nájemní vztah vzniká uzavřením nájemní smlouvy
- nájemní smlouva většinou vyžaduje obligatorní písemnou smlouvu (např. nájem bytu, nájem nebytových prostor)
- nájemní smlouva je uzavřena, jakmile se smluvní strany shodnou na jejím obsahu (§ 43 n.)
- vymezení náležitostí smlouvy záleží na dohodě stran
- pro vznik nájemní smlouvy se vyžaduje dohoda o předmětu nájmu a o nájemném
- nájemné může vzniknout přímo ze zákona (ex lege) či na základě splnění určitých podmínek stanovených zákonem"

Poznámka

Práce je částečným výpisem zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, Hlava 7 § 663 - 723 Nájemní smlouva.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15216
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse