Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Náklady na jakost: Ověření a optimalizace chemického složení oceli

Náklady na jakost: Ověření a optimalizace chemického složení oceli

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Bakalářská práce sleduje náklady na hodnocení u vybraných typů oceli ve společnosti VVT, a. s. Nejprve seznamuje s historií podniku, jeho současným postavením na trhu, organizační strukturou, činností či sortimentem výrobků. Následně se text zaměřuje na pojem jakost, jeho vymezení a význam, a nezapomíná na náklady spjaté s jakostí nebo nástroje jejího řízení. Třetí kapitola pomocí Paretovy analýzy zachycuje náklady na hodnocení jakosti u vybraných zakázek ocelových výrobků v dané firmě.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika podniku
2.1.
Historie podniku
2.2.
Historie bezešvých trubek
2.3.
Základní údaje společnosti
2.3.1.
Trh
2.4.
Materiál na výrobu ocelových trubek
2.4.1.
Válcovací tratě
2.5.
Sortiment výrobků
2.5.1.
Oblasti využití výrobků
3.
Teoreticko-metodologická východiska
3.1.
Jakost jako pojem
3.2.
Jakostní charakteristiky
3.3.
Ekonomika jakosti
3.4.
Metody a nástroje řízení jakosti
3.4.1.
Tabulky a formuláře pro sběr údajů
3.4.2.
Histogram
3.4.3.
Vývojový diagram
3.4.4.
Paretova analýza
3.4.5.
Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram)
3.4.6.
Korelační a regresní analýza
3.4.7.
Regulační diagram
4.
Analytická část, návrhy a doporučení
4.1.
Paretova analýza na hodnotící náklady
4.2.
Rozdělení nákladů na hodnocení
4.2.1.
Kritéria hodnocení pro Paretovu analýzu
4.3.
Analýza hodnotících nákladů u oceli 20MnV6 (13220)
4.3.1.
Paretova analýza nákladů na vyhodnocení zkoušek
4.3.2.
Paretova analýza celkové četnosti zkoušek
4.4.
Analýza hodnotících nákladů u oceli 14MoV6-3 (15128)
4.4.1.
Paretova analýza nákladů na vyhodnocení zkoušek
4.4.2.
Paretova analýza celkové četnosti zkoušek
4.5.
Vyhodnocení Paretovy analýzy
4.5.1.
Zakázka 87012710 vyrobená z oceli 20MnV6 (13220)
4.5.2.
Zakázka 87012523 vyrobená z oceli 14MoV6-3 (15128)
4.6.
Návrhy a doporučení
5.
Závěr
6.
Přílohy (kopie dokumentů, schéma)

Úryvek

"1. Charakteristika podniku

VVT – Vítkovice válcovna trub, a.s. je výrobní podnik zajímající významné postavení na trhu bezešvých trubek jak v České republice, tak v Evropě. Je pokračovatelem první evropské rourovny využívající od roku 1908 Steifelův výrobní proces. V letech 1918 – 1925 byly uvedeny do provozu dvě válcovací tratě s Mannesmannovou technologií výroby bezešvých trubek, která je v modernizované podobě i v současnosti základem výroby sortimentu v rozsahu vnějších průměrů 60,3 až 406,4 mm s tloušťkou stěny 6,3 mm a výše, z ocelí nelegovaných i legovaných s roční kapacitou přes 100 tisíc tun.

V průběhu roku 2006 se soustředili na zvyšování kvality produkce, rozvoj informačního systému, racionalizaci výroby a snižování nákladů. Zvýšený důraz kladou na kvalitu firemní kultury, inovační přístupy, zvyšování kvalifikace zaměstnanců, komunikaci a orientaci na zákazníka.

Hlavním strategickým projektem pro rok 2007-2011 je rekonstrukce a modernizace tratě Velký Mannesmann, od které se očekává především zlepšení povrchové kvality a rozměrové přesnosti vyráběných trubek, změnu sortimentní skladby ve prospěch výrobků vyšší přidané hodnoty a výroby vyšších jakostních stupňů, včetně výroby trubek z legovaných ocelí. Dalším očekávaným dopadem je rozšíření nabídky sektoru pro těžbu ropy a zemního plynu, obnovu sektoru energetiky a výroba speciálních legovaných jakostí ocelí pro výrobce tlakových nádob.

Pro výrobu trubek je společnost VVT – Vítkovice válcovna trub, a.s. držitelem certifikátu zabezpečení jakosti dle EN ISO 9001:2000, API Spec 5CT a API Spec 5L a četných českých, ale hlavně zahraničních výrobkových certifikátů (viz. příloha č.1 – Výrobkové certifikáty). V roce 2006 společnost úspěšně splnila podmínky recertifikačního auditu TÜV pro certifikaci podle EN ISO 9001:2000. O vysokém standardu trubek určených pro stavbu lodí svědčí osvědčení o aprobaci přejímacími společnostmi jako jsou Český lodní a průmyslový registr, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register, Det Norske Veritas nebo American Bureau of Shipping. Dodávají rovněž trubky pro tlakové systémy s osvědčením podle evropské směrnice č.97/23/EG-PED/DGRL. Společnost VVT, a.s. se nemalou měrou podílela na dodávkách speciálních trubek na použití ve stavebnictví – v této oblasti je držitelem certifikátu SZÚ Brno o splnění technických požadavků na stavební výrobky podle zákona č.22/1997 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 a certifikátu polského notifikovaného orgánu ZETOM na výrobu a dodávku trubek pro konstrukce, teplovody pro rozvody hořlavých médií."

Poznámka

Katedra podnikohospodářská, studijní obor Ekonomika podniku.
Součástí práce jsou kopie dokumentů, tabulky, grafy, schémata a fotografie, rozsah čistého textu činí cca 24 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24096
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse