Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Náklady, příjmy a zisk firmy - otázky z ekonomie 5/22

Náklady, příjmy a zisk firmy - otázky z ekonomie 5/22Kategorie: Ekonomie, Evropská unie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce ze série vypracovaných státnicových otázek z mikroekonomie a makroekonomie se zabývá problematikou nákladů, příjmů a zisku firmy. Předchozí část série naleznete zde Cíle firmy, produkční aktivita a náklady - otázky z ekonomie 4/22 a následující zde Nerovnosti v důchodech, přerozdělování důchodu - otázky z ekonomie 6/22.

Obsah

1.
Náklady
2.
Explicitní a implicitní náklady
3.
Náklady firmy v krátkém období
4.
Náklady firmy v dlouhém období
5.
Odvození křivky nákladů v dlouhém období
6.
Výnosy z rozsahu, příjmy
7.
Konkurence, dokonalá konkurence
8.
Ekonomický zisk, maximalizace zisku

Úryvek

"Náklady - peněžní vyjádření celkového objemu vstupů (výrobních faktorů) do výroby

Náklady:
• účetní (ÚN)- musíme je doložit účetním dokladem (explicitní náklady) - EN
• ekonomické (EN) - jsou větší než účetní náklady tzv. alternativní (implicitní) náklady - projeví se na velikosti zisku

Alternativní náklady (AN) - ušlé výnosy, kt. získáváme, protože jsme zvolili druhou nejlepší možnost.

EN = AN + ÚN
zisk = tržby - náklady

Zisk - hlavní motivační faktor pro podnikání
Tržby - příjem z prodaných výrobků

Explicitní náklady: náklady placené někomu, kdo není vlastníkem firmy (dodavatelům, pracovníci, manažeři…), firma je musí reálně vynaložit v peněžní podobě na nákup nebo nájem výrobních faktorů mzdy, materiál…)

Implicitní náklady (alternativní, ušlé příležitosti): náklady na zdroje, které firma sama vlastní a používá v podnikání (budovy, kapitál.statky-i ušlé nájemné, které by pronajmutím budovy kterou vlastní získala, zahrnujeme do implicitních nákladů, obdobně i plat podnikatele, který by u jiné firmy dostával je implicitní náklad). Implicitní náklady se používají při vyhodnocování efektivnosti, avšak do účetnictví se zahrnují pouze explicitní náklady. Reálně je firma neplatí, jedná se o "ušlý příjem" z výrobních faktorů."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy o rozsahu cca 1 strany. Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51408db36234e.zip (23 kB)
Nezabalený formát:
Naklady_prijmy_zisk_otazky_eko_5.doc (78 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse