Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Náklady, výnosy, hospodářský výsledek

Náklady, výnosy, hospodářský výsledek


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na náklady, výnosy a hospodářský výsledek. Jedná se i o účtování nákladů a účtování výsledku hospodaření.

Obsah

1.
Náklady
2.
Výnosy
3
.Hospodářský výsledek
4
.Účtování nákladů
5.
Účtování výsledku hospodaření

Úryvek

"1) Podle druhu: a) Provozní náklady: - Materiálové
- Mzdové
- Náklady na služby
- Sociální a zdravotní pojištění
- Odpisy DM
- Poplatky a daně

b) Neprovozní náklady: - Finanční ( prodej cenných papírů, poplatky, placené úroky )
- Mimořádné ( manka a škody )

2) Podle vztahu k objemu produkce: - Fixní: S objemem výroby se nemění
- Variabilní: S objemem výroby se mění


N
Celkové

Variabilní

Fixní

Množství


3) Podle místa vzniku: - Externí = Vznikají mimo podnik a měří se na vstupu do podniku
- Interní = Vznikají uvnitř podniku

4) Podle kalkulací: - Přímé = Lze je přímo přiřadit k danému výrobku
- Nepřímé = Nelze je přímo přiřadit k danému výrobku
- Označujeme je jako režie: - Výrobní režie
- Správní režie
- Odbytová režieVýnosy

- Jsou finančním vyjádřením výstupů z výroby
- Jejich velikost závisí na objemu produkce a jeho ceně

1) Provozní: - Tržby ( za prodané výrobky, služby )
- Změna stavu zásob ( přírůstek nebo úbytek )

2) Neprovozní: - Finanční ( úroky z vkladu, dividendy)
- Mimořádné ( náhrady škod, přebytky při inventarizaci, uhrazené manko )"

Poznámka

Práce obsahuje malý graf.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x542698664bb88.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Naklady_vynosy_hospodarsky_vysledek.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse