Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Náklady, výnosy, výsledek hospodaření

Náklady, výnosy, výsledek hospodaření

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text přehledně seznamuje s náklady, výnosy a výsledky hospodaření. V úvodu obecně popisuje jaké jsou cíle hospodaření, strategie a způsoby jejich realizace. Poté se již zabývá hospodařením podniku, charakteristikou a dělením nákladů, výnosů. V závěru vysvětluje co je to hospodářský výsledek, jak a podle čeho jej zjišťovat a jak s jeho výsledky v rámci podniku dál pracovat.

Obsah

1.
Dvě stránky činnosti podniku
2.
Jak se charakterizuje hospodaření podniku
3.
Náklady
3.1
Členění nákladů
3.2
Členění nákladů podle druhů
3.3
Členění nákladů podle účelu (činností a výkonů)
3.4
Členění nákladů podle organizačních složek podniku
3.5
Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů
4.
Výnosy
4.1
Členění výnosů podle druhů
4.2
Členění výnosů podle organizačních složek podniku
5.
Výsledek hospodaření
5.1
Zisk, ztráta – vysvětlení pojmů
5.2
Plánování a zjišťování výsledku hospodaření
5.3
Rozdělení a použití zisku
5.4
Vypořádání ztráty
5.5
Zvyšování zisku

Úryvek

“3.Náklady

• Náklady podniku rozumíme peněžní vyjádření spotřeby prostředků, služeb a práce, vynaložených na vytvářené statky a poskytované služby. Je to peněžní oceňování spotřeby.
• Zahrnují cenu spotřebovaného materiálu, odpisy dlouhodobého majetku, mzdy a ostatní sociální náklady, cenu spotřebovaných služeb. V účetní praxi se do nákladů zahrnují i různé platby finanční povahy (některé daně, pokuty, penále,..). U plátců DPH není tato daň placená dodavatelům za materiál, zboží, dlouhodobý majetek a služby součástí jejich ocenění a nepřechází do nákladů.

Členění nákladů

• Řídící pracovníci podniku musí výši nákladů věnovat každodenní pozornost. Nevystačí si pouze ze souhrnnými údaji (kolik mají činit, kolik činily náklady za určité období). Náklady se proto podrobněji člení z těchto hledisek:
• Podle účelu, tj. činností a výkonů (na co byly vynaloženy)
• Podle nákladových druhů (v jaké podobě byly vynaloženy)
• Podle organizačních složek podniku (kde a kým byly vynaloženy)
• Podle závislosti na objemu výkonů (jak se mění při změně objemu výkonů)

Členění nákladů podle druhů

• Při tomto členění se zajímáme o to, co podnik spotřeboval (zda jde: o spotřebu materiálu, energie, opravy a udržování, cestovné, mzdy, zdravotní a sociální pojištění, odpisy, úroky, pokuty a penále, manka a škody). Jde o náklady prvotní.
• Podle druhů jsou náklady uspořádané v plánu nákladů a výnosů podniku a ve finančním účetnictví. V současné úpravě jsou jednotlivé druhy nákladů uspořádané do těchto skupin:
1. Spotřebované nákupy – spotřeba materiálu, energie, prodané zboží v pořizovací ceně,…
2. Služby – opravy a udržování, cestovné,..
3. Osobní náklady – mzdy, zdravotní a sociální pojištění,…
4. Odpisy a rezervy – odpisy DM, tvorba zaúčtování rezerv,…
5. Ostatní provozní náklady – silniční daň, dary, pokuty a penále, manka a škody,…
6. Finanční náklady – úroky, kurzové ztráty,…
7. Mimořádné náklady – škody,…
• Uvedené uspořádání umožňuje odlišit náklady:
• Na provozní činnost – Pro které byl podnik zřízen (výroba výrobků, prodej zboží, doprava,…) skupina 1-5
• Na finanční činnosti – obchodování s cennými papíry, získávání úvěrů,… skupina 6
• Náklady mimořádné – skupina 7
• Jde částečně o kombinaci členění nákladů podle činností (účelu) a podle druhů. Největší podíl připadá na první 4 skupiny nákladů."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16714
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse