Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Náročné a krizové životní situace u dětí a mládeže a možnosti řešení - otázka ke SZZk 12/13

Náročné a krizové životní situace u dětí a mládeže a možnosti řešení - otázka ke SZZk 12/13

Kategorie: Pedagogika - speciální, Psychologie, Sociální práce

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Otázka v bodech charakterizuje ohrožení rozvoje osobnosti prostředím, jeho následky a možnosti intervence. Dále se zaměřuje na náročné a krizové situace v životě dětí a mládeže. Seznamuje s jejich typy, fázemi, možnostmi řešení a také prevencí. V závěru pak stručně popisuje činnost linek bezpečí a krizových center jakožto možností intervence. Předchozí vypracovanou otázku naleznete zde Dětská práva - otázka ke SZZk 11/13 a následující zde Hromadné sdělovací prostředky jako socializační a formativní činitel - otázka ke SZZk 13/13.

Obsah

1.
Ohrožení rozvoje osobnosti prostředím
1.1
Faktory ohrožení
1.2
Následky ohrožení
1.3
Souvislosti sociální pedagogiky a problémů prostředí
1.4
Skupiny dětí, jejichž vývoj je ohrožen
2.
Náročné a krizové životní situace u dětí a mládeže a možnosti řešení
2.1
Životní situace
2.2
Náročné životní situace
2.2.1
Stres
2.2.2
Frustrace
2.3.3
Deprivace
2.3.4
Konflikt
3.
Krizové životní situace a možnosti řešení
3.1
Fáze krizové životní situace (KŽS)
3.2
Řešení KŽS
3.3
Prevence KŽS a nekrizové životní situace
4.
Činnost krizových center, linek důvěry…
4.1
Linky důvěry
4.2
Krizová centra
5.
Použitá literatura

Úryvek

"Ohrožení rozvoje osobnosti prostředím
• Prostředí vytváří základní podmínky pro existenci člověka, jeho vývoj
• Člověk do něj zasahuje a přetváří tak, aby tyto podmínky vylepšil, na druhou stranu provádí i zásahy necitlivé -> tyto zásahy mají negativní důsledky na lidský organismus
• Současné prostředí
o výsledek činnosti člověka za celou dobu jeho vývoje
o Začíná zasahovat v negativním smyslu – vtiskuje jiný způsob a rytmus života a někdy jeho život přímo deformuje
o Bezprostřední závislost na přírodě klesá, ale zprostředkovaná se zvětšuje -> společnost pro trvale udržitelný život

Faktory ohrožení:
o faktory vycházející ze stavu životního (přírodního) prostředí
- globální oteplování, znečišťování ovzduší, úbytek lesů, úbytek půdy
o faktory vycházející ze společenského prostředí
- demografické ukazatelé – předpoklad 2040- 10 miliard->bída, hlad
- války – 20. století – století megazabíjení
- technizace – např. hračky jsou dokonalé, detailně vypracované, nedávají dětem tolik prostoru pro fantazii
- Medializace – podobné jak technizace, důsledek na fantazii
- morální stav společnosti (komercionalizace života, materializace, egoismus, hodnotová orientace, „zpeněžování“ dětství, nadměrná přesycenost podněty “informační prostředí“…)
- infekční nemoci
- sociálně patologické jevy
• děti a mládež se stávají objektem trestné činnosti, násilí, šikany, týrání, sexuálního zneužívání, vydírání, působení sekt atd.
• děti a mládež se stávají deviantně jednajícími – dopouštějí se trestné činnosti, stávají se závislými, šikanují, jsou ohrožení nezaměstnaností atd.

Prostředí se stává ohrožující ve všech rovinách:
• V globálním prostředí - např. přelidněnost vede k agresi (viz 8 smrtelných hříchů)
• V makroprostředí - specifické ohrožující faktory v dané společnosti
• V lokálním prostředí - velkoměstská prostředí jsou rizikovější než venkovská
• V mikroprostředí - bezprostřední ohrožení v rodinách, ve školách, vrstev. skupinách…

Následky ohrožení:
- na zdravotním stavu dětí – více smyslových a ortopedických vad, astma a alergií, zvyšuje se kazivost zubů atd.
- v psychickém stavu – traumatizace, neurotizace, frustrace, syndrom vyhoření.

Souvislosti sociální pedagogiky a problémů prostředí
• diagnostikování prostředí
• především mikroprostředí, ale podnětné může být i lokální prostředí
• minimalizace ohrožení prostředím –
• na úrovni lokality či mikroprostředí
• např. odstranění či zmírnění ohrožujících faktorů v prostředí ať už materiálně či sociálně psychicky
• prevence ohrožení prostředím
• primární prevence
• kompenzace ohrožení prostředím
• ozdravné pobyty, školy v přírodě"

Poznámka

Práce byla použita pro přípravu na státní závěrečné zkoušky z předmětu Sociální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové. Je psaná formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21525
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse