Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Národní hospodářství

Národní hospodářství

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z ekonomie na téma Národní hospodářství. Popisuje rozdělení sektorů, zjednodušený makroekonomický koloběh, HDP, HND, inflaci nebo hospodářský cyklus.

Obsah

1.
Makroekonomie
2.
Výkonnost národního hospodářství
3.
Zjednodušený makroekonomický koloběh
4.
Způsob výpočtu HDP a HND
5.
Inflace
6.
Hospodářský cyklus
7.
Nezaměstnanost

Úryvek

"Nabídka
- Celková nabídka všech S+S v národním hospodářství které jsou nabízeny firmami, souhrn peněžních hodnot všech nabízených statků a služeb
- Při nákresu musíme brát v úvahu chování v krátkém a dlouhém období
1. Krátké období – agregátní nabídka bude na vzestup cenové hladiny reagovat pozitivně – stoupat
Z hlediska fixních nákladů – pokud poroste cenová hladina, je pro firmu výhodné zvyšovat objem výroby -> vyšší zisky

2. Dlouhé období – všechny nákladové položky se časem přizpůsobí vývoji cenové hladiny ( při růstu inflace požadují pracovníci vyšší mzdy a podobně)
Nabídka v dlouhém období na změny cen nereaguje


Výkonnost národního hospodářství
Představuje hospodářství celé země, všech jejich podniků, domácností i státních institucí.
Řídí:
a) Parlament-vydává zákony;
b) Vláda-jednotlivá ministerstva a ministři ovlivňují dění NH;
c) Krajské úřady-místní zpráva (školství, zdravotnictví, kultura);
d) Centrální banka-vydává peníze, vede účet státního rozpočtu…

Činitelé ovlivňující úroveň národního hospodářství
-úrovní NH rozumíme míru, z níž je národní hospodářství schopno plnit svou základní funkci, tj. uspokojovat potřeby

Mezi činitele patří:
1. Národní bohatství-souhrn materiálních statků, které byly vytvořeny produktivní prací generací minulou a současnou. Do NB patří také ta část přírodního bohatství, na jehož objevení byla vynaložena společenská práce (nerostné zdroje zpřístupněné těžbou);
2. Přírodní bohatství-souhrn přírodních podmínek určitého státu (půda, nerostné zdroje, lesy, voda);
3. Obyvatelstvo-vliv má počet obyvatel, hustota, věková struktura, úroveň vzdělání apod.

Členění NH
a) Odvětví NH-část NH, která je tvořena podniky s podobnou hlavní činností;
Výroba – stavitelství, těžba, spracovatelství
Obchod
Služby – doprava, pohostinství
Veřejná správa – školství, zdravotnictví
b) Sektory NH-členíme podniky podle toho, jak blízko mají k přírodním zdrojům
Primární sektor-zemědělství, těžba
Sekundární-zpracovatelský, stavebnictví, rozvod elektřiny, plynu, elektřiny
Terciární-obchod, služby, školství, zdravotnictví
Kvartární-věda a výzkum

Rozdíl mezi HDP a HNP
HDP-hrubý domácí produkt
HNP-hrubý národní produkt.

Hrubý domácí produkt
Celková peněžní hodnota toku statků a služeb, vytvořená za dané období (zpravidla jeden rok), výrobními faktory v NH bez ohledu na to, jsou- li vlastněny občany státu nebo cizinci (počítá se v Evropě)
Hrubý národní produkt
Celková peněžní hodnota toku statků a služeb, vytvořená za dané období (zpravidla jeden rok), výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země, bez ohledu, na kterém území (počítá se v Americe)."

Poznámka

OAVM

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28671
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse