Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Národní hospodářství a hospodářský cyklus, ukazatele výkonnosti - maturitní otázka 15/23

Národní hospodářství a hospodářský cyklus, ukazatele výkonnosti - maturitní otázka 15/23

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem maturitní otázky je národní hospodářství, hospodářský cyklus a ukazatele výkonnosti ekonomiky. Práce nejprve rozčleňuje hospodářský proces podle různých hledisek, poté se zabývá ukazateli výkonnosti národního hospodářství – vysvětluje princip hrubého domácího produktu, hrubého národního produktu, tempa růstu HDP, obchodní bilance, platební bilance a míry nezaměstnanosti. Seznamuje s hospodářským cyklem, jeho výkyvy, fázemi a také s příčinami těchto cyklů. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Struktury trhu, jejich selhávání a možné zásahy státu do ekonomiky - maturitní otázka 14/23 a následující zde Peníze jako zvláštní druh statku, inflace - maturitní otázka 16/23.

Obsah

1.
Hospodářský proces
1.1.
Vztah ke státnímu rozpočtu
1.2.
Dělba práce
1.3.
Vytvářené výkony a poskytované služby
2.
Ukazatelé výkonnosti národního hospodářství
2.1.
Hrubý domácí produkt (HDP)
2.2.
Hrubý národní produkt (HNP)
2.3.
Tempo růstu HDP
2.4.
Obchodní bilance
2.5.
Platební bilance
2.6.
Míra nezaměstnanosti
3.
Hospodářský cyklus
3.1.
Strukturální výkyvy
3.2.
Cyklické výkyvy
3.3.
Cykly
3.4.
Příčiny cyklického vývoje tržního hospodářství
3.4.1.
Exogenní (vnější) faktory
3.4.2.
Endogenní (vnitřní) faktory

Úryvek

"Ukazatelé výkonnosti národního hospodářství
Celkovou výkonnost národního hospodářství vyjadřujeme makroekonomickými ukazateli. Patří mezi ně míra nezaměstnanosti, míra inflace, hrubý domácí a hrubý národní produkt, tempo růstu HDP a vývoj obchodní a platební bilance.

- Hrubý domácí produkt (HDP) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za určité období (zpravidla jeden rok) výrobními zdroji na území určitého státu bez ohledu na to, jsou-li vlastněny občany státu nebo cizinci. HDP charakterizuje výkonnost národního hospodářství jako celku, často bývá označován také zkratkou GDP (Gross Domestic Product).
- Hrubý národní produkt (HNP) vyjadřuje objem vyrobených statků a služeb za určité období výrobními zdroji ve vlastnictví občanů a firem určitého státu. Také GNP (Gross National Product). Údaje o velikosti hrubého domácího produktu sestavuje a publikuje statistický úřad. Tento ukazatel slouží k posuzování hospodářské výkonnosti národních hospodářství. K porovnávání národních hospodářství se používá hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele.
- Tempo růstu HDP – má velký význam pro posouzení vývoje výkonnosti národního hospodářství v čase; Pokud je záporné, ekonomika prochází obdobím hospodářské recese, je-li kladné, nastává oživení a expanze. Rychlejší tempo růstu reálného HDP než přírůstku obyvatelstva znamená, že se zvyšuje životní úroveň obyvatel. Tempo růstu vyjadřujeme jako poměr přírůstku HDP k HDP předcházejícího roku v %.
- Obchodní bilance vyjadřuje rozdíl mezi objemem vývozu zboží a služeb do zahraničí a dovozu v peněžním vyjádření, který označujeme jako saldo. Saldo obchodní bilance může být aktivní (vývozy převyšují dovozy) nebo pasivní (vývozy jsou nižší než dovozy).
- Platební bilance je souhrn mezinárodních plateb, zahrnuje všechny transakce určité země se zahraničím: nákup zahraničního zboží a služeb a prodej zboží a služeb do zahraničí, vývoz a dovoz kapitálu, vládní transakce, ale i např. dary a dědictví. Je to souhrn transakcí všech subjektů ekonomiky – všech hospodářských toků, které do země vstupují nebo z ní vystupují. Je rozdělena do tří částí:
o Běžný účet – zahrnuje všechny soukromé transakce, tj. vývoz a dovoz zboží a služeb (zejména v oblasti cestovního ruchu a mezinárodní dopravy
o Finanční (kapitálový) účet – sleduje pohyb kapitálu. Jde o soukromé a vládní nákupy a prodeje cenných papírů a o půjčky bank zahraničním firmám
o Změna devizových rezerv – tato položka souvisí s faktem, že za všechno, co je v zahraničí zakoupeno, se musí zaplatit. Pokud je celková cena, kterou soukromníci a vláda musí zaplatit za dovezené zboží a služby, vyšší než suma, kterou utržili vývozci za své zboží a služby v zahraničí, je třeba k uhrazení nákupu použít prostředky z devizových rezerv. Toto vyrovnání se děje nejčastěji nákupem deviz a valut.
Platební bilance přináší informace o vyrovnanosti vnitřní ekonomiky se zahraničím, její jednotlivé složky by měly být vyrovnané. Převyšuje-li dovoz zboží a služeb (běžný účet) jejich vývoz a tento rozdíl se vyrovnává půjčkami ze zahraničí (finanční účet), dochází ke vzniku zahraničního dluhu. Aktivní platební bilance – platební vstupy z ciziny do země převyšují výstupy do ciziny a vedou k přírůstku deviz. Pasivní platební bilance – platby do ciziny převyšují příjmy z ciziny a vedou k úbytku deviz."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20360
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse