Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Národní hospodářství - maturitní otázka 3/5

Národní hospodářství - maturitní otázka 3/5

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola Podnikatelská akademie a základní škola, s.r.o., Praha 4

Charakteristika: Maturitní otázka se věnuje národnímu hospodářství, přibližuje jeho strukturu a charakterizuje jednotlivé typy výrobních faktorů. Krátce se zabývá platební bilanci, definuje makroekonomické ukazatele a vysvětluje principy internacionalizace ekonomik. V závěru se zaobírá hranicí produkčních možností. Uvádí její základní znaky, popisuje její tvar a specifikuje možnosti posunu hranice. Předchozí maturitní otázka se nachází zde Trh výrobních faktorů: trh práce - maturitní otázka 2/5 a následující zde Hospodářská politika státu - maturitní otázka 4/5.

Obsah

1.
Národní hospodářství
2.
Struktura národního hospodářství
2.1.
Sektorová
2.2.
Odvětvová
2.3.
Podle hospodaření
3.
Výrobní faktory
3.1.
Primární
3.2.
Sekundární
4.
Platební bilance
5.
Makroekonomické ukazatele
6.
Internacionalizace ekonomik
7.
Hranice produkčních možností
8.
Tvar křivky produkčních možností
9.
Možnosti posunu hranice produkčních možností

Úryvek

"Národní hospodářství je ekonomikou celého státu. Hospodářství všech podniků, domác-ností a domácích státních institucí. Současně je založeno na principech tržní ekonomiky a součástí světové ekonomiky (např. EU).
Národní hospodářství tvoří podniky (výrobní, poskytování služeb, veřejné správy), domác-nosti (spotřebitelé) a státní instituce.
Národní hospodářství řídí zejména Parlament (vytváří zákony, kterými se podnikatelé a další osoby musí řídit, např. obchodní zákoník či zákoník práce), vláda (jednotlivá ministerstva a ministři, kteří tvoří vládu, průběžně ovlivňuje národní hospodářství), krajské úřady (místní správa-řízení výstavby v regionu, sociální otázky, zdravotnictví, školství, kultura.), centrální banka

Struktura národního hospodářství
• Sektorová
- Primární sektor - jde o tzv. prvovýrobu. Má nejblíže k přírodním zdrojům. Patří sem – zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžební průmysl. U vyspělých zemí je podíl primárního sektoru na HDP 5% a méně, u nevyspělých zemí je to 30% a více
- Sekundární sektor - zpracovává produkty přicházející z primárního sektoru. Patří sem zpracovatelský průmysl, stavebnictví, elektřina, plyn, voda. Vyspělé země mají zpra-vidla vyšší zastoupení lehkého zpracovatelského průmyslu a u méně vyspělých zemí pak převládá těžký sekundární průmysl
- Terciární sektor (zdravotnictví, školství, doprava, obchod…) - zahrnuje oblast posky-tování služeb, cestovní ruch, pohostinství, obchod, banky, pojišťovny, zahraniční fir-my, telekomunikace – mobilní sítě, Banky – GE capital bank, ČNB, ČSOB, pojišťovny – Allianz, doprava – české dráhy, silniční doprava, říční doprava, Fischer, (cestovní kanceláře), policie, armáda. U vyspělých zemí podíl na HDP > 60 %
- Kvartální sektor – patří sem věda a výzkum. Tento sektor je ovlivňován úrovní národ-ního hospodářství, tzv., že bohaté státy mohou uvolňovat větší množství financí právě do tohoto sektoru, což se jim však vrací v podobě různých vynálezů apod. U vyspělých zemí podíl na HDP > 60 %
• Odvětvová - Rozumíme jeho určitou část tvořenou podniky s podobnou hlavní činností, uspořádání odvětví národního hospodářství je obsaženo v tzv. odvětvové klasifikaci eko-nomických činností
- V čele odvětví stojí ministr dopravy a spojů, zdravotnictví, školství, průmyslu a ob-chodu, financí aj.
- Ústřední orgány – vláda, kancelář prezidenta republiky, kancelář parlamentu
- ČNB, Český statistický úřad, BIS
- Výroba: dobývání nerostných surovin, zemědělství, lesnictví, výroba a rozvod elektři-ny, atd.
- Obchod: patří zde veškeré obchodní podniky z oblasti velkoobchodu i maloobchodu
- Služby: např.: opravy motorových vozidel, pošta, telekomunikace atd.
- Veřejná správa: patří sem různé státní úřady a instituce, školství, zdravotnictví, obrana státu atd.
- Odvětví je možno také dělit na:"

Poznámka

Střední škola Podnikatelská Akademie s. r. o..
Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje 1 graf, rozsah čistého textu je cca 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21510
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse