Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Nauka o podniku - otázky ke zkoušce

Nauka o podniku - otázky ke zkoušce

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázky z nauky o podniku připravují ke zkoušce z podnikové ekonomie. Seznamují s definicí podniku a podnikových výrobních faktorů. Charakterizují procesy plánování a investování podniku. Otázky se zabývají převážně podnikáním a vším, co s ním souvisí.

Obsah

1.
Podnik a hospodářský systém
2.
Podnikohospodářské modely
3.
Podnikové výrobní faktory a jejich charakteristika
4.
Systém podnikových cílů
5.
Úkoly a struktura plánování v podniku
6.
Podniková organizace
7.
Lidský pracovní výkon a činitelé jej ovlivňující
8.
Odměňování práce a nástroje mzdové diferenciace
9.
Hmotný investiční majetek a materiál jako výrobní faktory
10.
Organizačně právní formy podnikání
11.
Živnostenské podnikání
12.
Sdružování podniků
13.
Volba stanoviště podniku
14.
Krizový vývoj a sanace podniku
15.
Výroba jako hlavní podniková funkce
16.
Plánování výroby
17.
Plánování spotřeby a nákupu
18.
Druhy nákupu a systémy realizace nákupu
19.
Funkce celkových nákladů a jejich využití při analýze výrobního procesu
20.
Schumpeterova triáda, výrobkové a procesní inovace
21.
Odbyt jako hlavní funkce podniku a odbytová politika
22.
Členění nástrojů odbytové politiky, strategické a taktické nástroje
23.
Investice a financování (hmotný a finanční proces hospodaření)
24.
Investiční plánování a investiční propočty (metody hodnocení investic)

Úryvek

"1. Podnik a hospodářský systém?

Hospodářství je souhrn všech plánovitých lidských činností, které se uskutečňují na principu hospodárnosti a jehož účelem je uspokojování neomezených lidských potřeb omezenými statky. Podnik (samostatně hospodařící jednotka) je plánovitě organizovaná hospodářská jednotka, kde se zhotovují, prodávají a spotřebovávají statky a služby.
- - domácnosti – soukromé (rodiny) a veřejné (instituce závislé na st. rozpočtu)
\ podniky – plánovitě organizované hospodářské jednotky
Podnik také chápeme ho jako kombinaci VF, jimiž její vlastníci hodlají dosáhnout určitých cílů – př.maximalizace zisku, zlepšení soc. prestiže, dosažení hospodářské moci. Výrobní faktory jsou: HIM (dlouhodobý majetek), práce výkonná a práce řídící. Předmětem podnikového hospodářství jsou všechna rozhodnutí o využívání prostředků, jimiž mají být dosaženy podnikové cíle. Jeho předmětem je chování a rozhodovací procesy v podniku jako výrobním systému. Sem patří rozhodování o: cílech podniku, výstavbě podniku, způsobu zhotovování (výroba) a zhodnocování (odbyt, marketing). Podnik je určován veličinami, které jsou závislé či nezávislé na daném hosp. systému. Vymezení znaků podniku dle Gutenberga:
A) systémově závislé (indiferentní) faktory – nevycházejí z hosp. systému.
- kombinace VF, princip hospodárnosti (ekon. princip), princip fin. rovnováhy (solventnost)
B) systémové podmíněné (závislé ) faktory – závislé na hosp. systému.
- v tržním hospodářství (nevýhody: nerovné rozdělení, koncentrace, konjunkturní výkyvy)
- princip autonomie (plánuje podnik samotný), ziskový princip, princip soukrom. vlastnictví
- v centrálně plánovaném hospodářství (nevýhody: nehospodárné, ne nejnižší náklady)
- princip orgánů (podnik pouze výkonná jednotka centrálního plánování), princip plnění plánu, princip společenského vlastnictví.

2. Podnikohospodářské modely?

Podnikohospodářské modely jsou zjednodušeným obrazem skutečnosti. Jsou produktem čisté exaktní podnikohospodářské teorie, která nám poskytuje poznání logické stránky funkcionální závislosti mezi podnikovými veličinami na základě logicky vyvozených premis (výchozích tvrzení), dedukcí a částečně mat. relací. Slouží jako hypotézy k vysvětlení empirických souvislostí. Podnikohospodářské modely členíme dle:
1) původu premis
- konstruktivní model (konstruuje se z určitých základních pojmů /účetnictví/)
- reduktivní model (premisa vzniká redukcí souvislostí /nákladová fce./)"

Poznámka

Otázky obsahují tabulky a obrázky. Čistý text je cca 39 stran. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně. Rozsah jednotlivý otázek je cca 1 - 2 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24447
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse