Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Názvosloví anorganických a organických sloučenin - maturitní otázka 24/26

Názvosloví anorganických a organických sloučenin - maturitní otázka 24/26

Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracovaná maturitní otázka se zabývá chemickým názvoslovím anorganických i organických sloučenin, například kyselin, hydrátů a uhlovodíků. V první části jsou uvedeny obecné informace o názvosloví. Dále autor popisuje pravidla pro tvorbu názvosloví jednotlivých druhů sloučenin i spolu s příklady vzorců. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Periodická soustava prvků, periodický zákon - maturitní otázka 23/26, následující Vodík, kyslík a voda - maturitní otázka 25/26.

Obsah

1.
Obecné informace
2.
Koncovky podle oxidačního čísla
3.
Názvy iontů
4.
Názvosloví binárních sloučenin
5.
Názvosloví kyselin
6.
Názvosloví hydrátů a peroxohydrátů
7.
Názvosloví podvojných solí, oxidů a hydroxidů
8.
Názvosloví koordinačních sloučenin
9.
Názvosloví uhlovodíků
9.1
S nerozvětveným řetězcem
9.2
S rozvětveným řetězcem
9.3
Acyklické nenasycené uhlovodíky
9.4
Cyklické uhlovodíky
10.
Názvosloví derivátů uhlovodíků

Úryvek

„A) NÁZVY IONTŮ
- kationy - jednoatomové - draselný, hlinitý
- více atomové - vznikají přijetím H+
- koncovka onium nebo ium
PH4+ fosfonium H3O+ oxonium NH4+ amonium N2H5+ hydrazinium
v názvech - amonný, 2. pád oxonia, fosfonia
- aniony - jednoatomové - zakončení -id
hydrid, sulfid, oxid
- víceatomové - koncovka id
hydroxid, peroxid, azid N3-, hyperoxid O2-,
amid NH2-, imid NH-, ozonid O3-, polysulfid Sn2-, kyanid CN-, acetylid C2-, rhodanid SCN-
- víceatomové odvozené od kyselin - koncovka an

B) NÁZVOSLOVÍ BINÁRNÍCH SLOUČENIN
- sloučeniny vodíku - fluorovodík, kyanovodík, jodovodík
AlH3 alan H2S sulfan CH4 methan SiH4 silan
H2Se selan NH3 amoniak PH3 fosfan H2Te tellan
N2H4 hydrazin H2O voda
- větší počet prvků základního prvku předpona
P2H4 difosfan Si2H6 disilan H2nSn polysulfan
- soli bezkyslíkatých kyselin - chloridy, kyanidy, sulfidy
- oxidy - oxid + přídavné jméno

C) NÁZVOSLOVÍ KYSELIN
- oxokyseliny - kyselina + přídavné jméno
- např. kys. sírová, siřičitá
- soli oxikyselin - podstatné jméno od kyseliny + přídavné jméno
- síran, chlornan, dusičnan
- hydroxidy - hydroxid + přídavné jméno
- funkční deriváty oxokyselin:
- substituce O - nahrazení -O- -O-O-
H2S2O6 peroxosírová HNO4 peroxodusičná
H2CO4 peroxouhličitá
- substituce S - nahrazení -O- -S-
H2S2O3 thiosírová H3AsS3 trithiosírová
- substituce OH - fluoro, chloro, amido (-NH2), imido (=NH), nitrido (ΞN|)
NH2SO3H amidosírová NH(SO3H)2 imidobis(sírová)
HSO3F fluorosírová

CO karbonyl NO nitrosil NO2 nitryl SO thionyl
SO2 sulfunyl NOHSO4 hydrogensíran nitrosilu
COCl2 dichlorid karbonylu
SO2Cl chlorid sulfonylu

D) NÁZVOSLOVÍ HYDRÁTŮ A PEROXOHYDRÁTŮ
- hydrát + název sloučeniny
CaSO4⁰½ H2O hemihydrát síranu vápenatého
NaBO2⁰H2O2 peroxohydrát boritanu sodného

E) NÁZVOSLOVÍ PODVOJNÝCH SOLÍ, OXIDŮ A HYDROXIDŮ
- kationy - 1. podle oxidačního čísla
2. když mají stejné oxid. číslo - podle abecedy
3. víceatomové kationy - na konci
KMgF3 fluorid draselno-hořečnatý
Na3Mg(CO3)2 uhličitan disodno-hořečnatý
NaNH4HPO4 - hydrogenfosforečnan sodno-amonný
- aniony - pořadí podle abecedy
Na6ClF(SO4)2 chlorid-fluorid-bis(síran) hexasodný
Ca5F(PO4)3 flourid-tris(fosforečnan) pentavápenatý
- oxidy-hydroxidy, podvojné, násobné
AlO(OH) oxid-hydroxid hlinitý
MgTiO3 trioxid horečnato-titaničitý
Ca2Al(OH)7 heptahydroxid vápenato-hlinitý

F) NÁZVOSLOVÍ KOORDINAČNÍCH SLOUČENIN
- je-li oxid. číslo centrálního atomu rovno nule, uvádí se název v 1. či 2. pádě
- názvy ligandů se řadí podle abecedy a oddělují se pomlčkou
[Pt(NH3)2Cl2] diamin-dichlorplatnatý komplex
H2[PtCl6]◦6 H2O hexahydrát kys. hexachlorplatničité“

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a obrázky. Čistý text práce dosahuje cca 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17973
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse