Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nedostatek trestnosti činu - nutná obrana

Nedostatek trestnosti činu - nutná obrana

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Právnická fakulta, Brno

Charakteristika: Práce se zabývá institutem nutné obrany a možnostmi jeho použití. Nejdříve definuje nedostatek trestnosti činu. Poté vypisuje okolnosti vylučující protiprávnost. Tedy ty okolnosti, jež způsobují, že jednání, které by za jiných okolností bylo trestným činem, jím od samého počátku není, neboť mu schází protiprávnost. Z těchto okolností je detailněji popsána nutná obrana, zejména podmínky a účely jejího použití.

Obsah

1.
Úvod
2.
Nedostatek trestnosti činu
3.
Okolnosti vylučující protiprávnost
3.1.
Nutná obrana
3.2.
Podmínky a účely uplatnění nutné obrany
4.
Závěr

Úryvek

". Okolnosti vylučující protiprávnost
Jedná se o okolnosti, jež způsobují, že jednání, které by za jiných okolností bylo trestným činem, jím od samého počátku není, neboť mu schází protiprávnost a není nebezpečné pro společnost. Jedná se o tzv. čin jinak trestný. TZ uvádí jako případ okolností vylučujících protiprávnost:
1. nutnou obranu
2. krajní nouzi
3. oprávněné použití zbraně
Ovšem můžeme sem zařadit i jiné okolnosti v zákoně neuvedené, jimiž je např. svolení poškozeného, dovolené riziko či přikázanou činnost.
Výše uvedené případy okolností spojuje to, že zde chybí protiprávnost činu. Protiprávností činu je v právním státě myšleno nedovolené porušení právního řádu jako celku či porušení konkrétní normy právního předpisu. Dovolené činy vyjmenované výše nezakládají protiprávnost, proto nemůžou být trestným činem. Dovolený čin nelze považovat za společensky nebezpečný čin ve smyslu TZ.
Okolnosti vylučující protiprávnost je třeba odlišovat od důvodů zániku trestnosti

3.1. Nutná obrana
„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“

„Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob.“
Stav nutné obrany je důvodem vylučujícím nebezpečnost činu pro společnost a tím i jeho protiprávnost, a to od samého počátku. Čin spáchaný v nutné obraně není činem trestným a nemůže být postižen trestem ani jinou sankcí. Podstatou nutné obrany je odvracení útoku na zájmy chráněné trestním zákonem činem, který by jinak byl trestným činem namířeným proti útočníkovi. Ten kdo odvrací nebezpečný útok, chrání tytéž zájmy jako trestní zákon sám, jedná tedy ve shodě s ním. Jeho čin vlastně nahrazuje zásah veřejných orgánů, jedná se tedy o uplatnění práva proti bezpráví svépomocí. Takové jednání nejen, že není společensky nebezpečné, ale je dokonce společensky prospěšné.

3.2. Podmínky a účely uplatnění nutné obrany

1. Podstatou nutné obrany je odvrácení nebezpečí, které vzniká útokem směřujícím proti zájmu chráněnému trestním zákonem, a to činem jinak trestným, namířeným proti útočníkovi. Tento čin nemůže být trestný, protože obránce odvracející útok chrání tytéž zájmy, které chrání sám trestní zákon, nejedná proti účelu trestního zákona, ale naopak ve shodě s ním."

Poznámka

Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Katedra trestního práva.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18664
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse