Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Nejdůležitější pojmenované smlouvy - maturitní otázka

Nejdůležitější pojmenované smlouvy - maturitní otázka

Kategorie: Sociálně-právní škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka velmi stručně popisuje následující nejdůležitější pojmenované smlouvy: kupní, směnná a darovací smlouva, smlouva o dílo a nájemní smlouva. Druhá část textu informuje o dalších pojmenovaných smlouvách, např. smlouvě o půjčce a výpůjčce, či smlouvě o ubytování, sázce, hře a veřejném příslibu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Kupní smlouva
3.
Směnná smlouva
4.
Darovací smlouva
5.
Smlouva o dílo
6.
Nájemní smlouva
7.
Další pojmenované smlouvy
7.1.
Smlouva o půjčce
7.2.
Smlouva o výpůjčce
7.3.
Smlouva o ubytování
7.4.
Smlouva o přepravě
7.5.
Příkazní smlouva
7.6.
Smlouva o vkladu
7.7.
Pojistné smlouvy
7.8.
Smlouva o sdružení
7.9.
Sázka, hra a veřejný příslib

Úryvek

"KUPNÍ SMLOUVA
- touto smlouvou prodávající za úplatu (cenu) převádí vlstnictví věci na kupujícího.
- Předmětem koupě mohou být věci které má prodávající ve svém vlastnictví a ukteré není omezeno dispoziční právo.
- Smlouva může být ústní, poze u koupě nemovistostí musí být vyhotovena písemně.
Vlastnictví movitosti přechází zpravidla převzetím věci
Vlastnictví movité věci přechází zpravidla vkladem do katastru nemovitostí
- Prodávající je povinen upozornit kupujícího na vady věcí
v případě kdy tak neučiní a vady věci ji znehodnotí nebo sníží její cenu má kuupující právo požadovat za věc náhradu nebo její uvedení do stavu shodném se smlouvou v případě že tak není učiněno má právo na slevu nebo na vrácení věci.

 předkupní právo: z tohoto práva vyplývá právo na předností koupi před ostatními kupujícími
 právo zpětné koupě: si prodávající vyhrazuje právo na vrácení věci do určité doby po jejím prodeji za stejnou cenu
ZÁRUKA : lhůta kdy prodávající odpovídá za škody na věci které nejsou v souladu s kupní smlouvou
Záruka se nevztahuje na škody způsobené jejím opotřebením v důsednku obvyklého používání

REKLAMACE: uplatnění nároků z odpovědnosti za vady


SMĚNNÁ SMLOUVA

- Směnná smlouva je taková kdy se směňuje věc za věc
- Posuzuje se podle ustanovení v kupní smlouvě
- Tuto smlouvu uzavírají např. Sběratelé


DAROVACÍ SMLOUVA

- Darovací smlouvou dárce věc bezúplatntě přenechává neboslibuje obdarovanému, který dar nebo slib přijímá.
- Smlouva musí být písemná jen v případě kdy se jená o nemovitost ta přechází do vlastnictví obdarovaného až po vkladu do katastru nemovitostí nebo jedná-li se o věc movitou kterou obdarovaný neobdrží ihned.
- Při darování až po dárcově smrti je smlouva neplatná protože obchází dědické právo.
- Jestliže obdarovaný hrubě porušil dobré mravy vůči dárci má dárce právo požadovat dotyčnou věc zpět.

SMLOUVA O DÍLO

- Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel objednateli, že mu na své nebezpečí provede objednané dílo za dohodnutou cenu.
- Smlouva se může být uzavřena ústně , ale nezhotovuje-li se dílo na počkání(fotografie) je zhotovitel povinen vydat objednateli potvzení o převzetí objednávky.(předmět, rozsah, jakost, cena a doba zhotovení objednávky)
- Cena se platí až po dokončení díla, avšak zhotovitel máprávo na přiměřenou zálohou
- Cena nesmí být bez souhlasu objednatele zvýšena"

Poznámka

Práce obsahuje velké množství překlepů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18966
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse