Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Nejstarší evropská filosofie - maturitní otázka z filosofie 1/8

Nejstarší evropská filosofie - maturitní otázka z filosofie 1/8

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledná a informačně bohatá práce sleduje rozvoj prvotních filosofických myšlenek a nauk v antickém Řecku od tradice sedmi mudrců po vystoupení sofistů. V úvodu načrtává společenské a kulturní předpoklady rozvoje filosofie a jeho historický kontext, dotýká se vydělení filosofie z mýtu a poté rozebírá úvahy jednotlivých předsokratovských myslitelů a škol. Pozornost v této části věnuje Miléťanům, pythagorejcům, Hérakleitovi z Efesu, elejské škole, mladším fyzikům a atomistům. Závěr práce patří antropologickému obratu ve filosofii spjatému s učením sofistů. Následující část série naleznete zde Sókratés, Aristotelés, Platón - maturitní otázka z filosofie 2/8.

Obsah

1.
Podmínky vzniku filosofie
1.1.
Historicko-politické souvislosti
1.2.
Vznik psaných zákonů
1.3.
Historický vývoj území Malé Asie v 6. století př. n. l.
1.4.
Duchovní předpoklady
1.5.
Emancipace iónské kultury
1.6.
Filosofie a mýtus
1.7.
Tradice sedmi mudrců
2.
Předsokratovská filosofie
2.1.
Počátky filosofie
2.2.
Předpoklady předsokratovské filosofie
2.3.
Miléťané
2.3.1.
Thalés z Milétu
2.3.2.
Anaximandros z Milétu
2.3.3.
Anaximenés z Milétu
2.4.
Pythagoras a pythagorejci
2.5.
Hérakleitos z Efesu
2.6.
Elejská škola
2.6.1.
Xenofanés z Kolofónu
2.6.2.
Parmenidés z Eleje
2.6.3.
Zenón z Eleje
2.7.
Mladší fyzikové
2.7.1.
Empedoklés
2.7.2.
Anaxagorás
2.8.
Atomismus
2.8.1.
Leukippos, Démokritos
2.9.
Antropologický obrat ve filosofii – sofisté
2.9.1.
Obecně o sofistech
2.9.2.
Protágorás z Abdéry

Úryvek

"Předsokratovská filosofie
Počátek filosofie je kladem k Thalétovi, Anaximandrovi a Anaximenovi, kteří žili v Milétu – odtud Milétská filosofie. Nejdůležitějším záchytným bodem pro jejich dataci je zatmění Slunce roku
585 př. n.l.BC, které předpověděl Thalés.
V jakém smyslu začíná s Miléťany něco nového? Mezi klasické pojetí patří rozchod s mýtem - Došlo k prvním pokusům o skutečně racionální popis povahy světa, jeho vzniku, a to z jednoduchého, a proto plně srozumitelného počátku. V rozmezí jednoho století Milétos vydal Thaléta, Anaximandra a Anaximena, myslitele, z nichž každý pracoval s předpokladem jediné prvotní látky (arché).
Arché - pralátka, počátek všeho, z něhož vše vzniká a i do něj zaniká. Je počátkem, koncem i prostupujícím principem. Je to to, co poskytuje jsoucnům jejich bytí, umožňuje jim vznikat.
Je to období řecké kosmologie – nauka o tom, jak, z čeho je stvořen svět; první filosofové hledali princip (podstatu všech přirozených věcí), který je jádrem řádu ze kterého svět vznikl– pralátku – arché.
Mezi dobou od působení Miléťanů a dobou, ze které o nich máme svědectví uplynulo 200 až 1100 let. Nejstarším autorem, který referuje Miléťany je až Aristotelés. Ten je traduje jako „předchůdce", tedy jako nedostatečné první adepty jeho vlastního filosofování. Obdařuje je nálepkou „fysiologoi", myslitelé o přírodě, přírodní filosofové – snažili se vyložit svět z něho samého (přirozeným způsobem).

Předpoklady (hlavní postoje) předsokratovské filosofie:
• Primát bytí – hlavním předmětem filosofie je bytí – bytí objektivní, božské, posvátné. Toto bytí chce uchopit jako celek, jako něco stálého a neměnného; jako pravé bytí z nějž vzniká vše ostatní (viz arché, Hérakleitův logos).
• Řád bytí – řád (kosmos) – uspořádanost bytí. Řád je objektivní, věčný a neměnný a k bytí plně náleží, je dokladem jeho hodnotnosti. Tento řád je nadlidský, člověk je jeho součástí a může jej poznat – rozumem.
• Racionalismus – řád bytí má racionální (rozumný) charakter, je to jakýsi nadlidský rozum, který řád garantuje a rozum lidský je jeho součástí – díky tomu člověk může řád poznat.
• Nazíravost – nazírání (theoriá) – rozumové poznání bytí. Jde o vědění pro vědění. Cílem není bytí ovládnout a manipulovat s ním – ale pouze jej poznat."

Poznámka

Částečně zpracováno formou odrážek. Důležité informace jsou vyznačeny tučně, citace kurzívou.
Některé pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23127
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse