Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nejvyšší kontrolní úřad a kontrolní řízení

Nejvyšší kontrolní úřad a kontrolní řízení

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická, Plzeň

Charakteristika: Práce uvádí všeobecnou charakteristiku Nejvyššího kontrolního úřadu a vymezuje činnosti, kterými se zabývá. Popisuje rozsah a znaky kontroly, kterou provádí a přibližuje rozdíl mezi kontrolou a správním dozorem. Pojednává o průběhu kontroly a kontrolním řádu, věnuje se jeho znakům, účastníkům a také možnostem ukládání pořádkových pokut.

Obsah

1.
Úvod
2.
Kontrolní řízení prováděné Nejvyšším kontrolním úřadem
2.1.
Obecně k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu
2.2.
Rozsah a znaky kontroly
2.3.
Průběh kontroly
2.4.
Organizace úřadu
2.5.
Činnost Nejvyššího kontrolního úřadu
2.6.
Kontrolní řád
3.
Závěr
4.
Zdrojová literatura

Úryvek

"1. KONTROLNÍ ŘÍZENÍ PROVÁDĚNÉ NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADEM
1. 1 Obecně k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu
Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán zřízený zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Zároveň je zakotven i v ústavě, a to v Hlavě páté, článku 97. Je koncipován jako samostatný ústavní orgán, je nezávislý na vládě, jejích orgánech a ústředních orgánech státní správy. Je jedinečný v soustavě nejvyšším ústavních orgánů. Jako orgán není nikomu odpovědný, což znamená, že není nikomu ani podřízen, ani podřazen. Zároveň však není nikomu ani nadřazen, ani nadřízen.
Nejvyšší kontrolní úřad má v českých, respektive československých, dějinách hluboké kořeny. Nejvyšší účetní kontrolní úřad byl zřízen zákonem č. 175/1919 Sb., o zřízení a působnosti Nejvyššího účetního kontrolního úřadu, který vykonával dozor nad státním hospodářstvím, státním jměním a státním dluhem Československé republiky. V období totality však byla tato tradice přerušena.
Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává mimo jiné kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Tím, že je to nezávislý orgán, je možné do jeho působnosti zasahovat pouze na základě zákona. Zároveň jsou tím vytvořeny předpoklady pro objektivní výkon kontroly. Je možné reálně kontrolovat, jak vláda České republiky, její orgány, orgány státní správy republiky a další subjekty průběžně realizují finanční a rozpočtovou politiku v rozsahu a působnosti, ve kterých k tomu byly zmočněny. Ve formálním smyslu to není správní úřad. Nedisponuje rozhodovací pravomocí, může pouze ukládat pořádkové pokuty. Správu vykonává ve smyslu materiálním. To znamená, že vykonává kontrolu. Kontrola je vykonávána z několika hledisek, především jde o zákonnost, věcnou správnost, formální správnost, účelnost a hospodárnost. Nejvyšší kontrolní úřad nedisponuje ani soudní, ale ani exekutivní pravomocí. Což znamená, že do činnosti kontrolovaných subjektů nemůžu autoritativně zasahovat, neboť ho zákonodárce takovýmto oprávněním neobdařil. Nemůže ani nařizovat nějaký způsob nápravy. Jeho kontrola není prováděna preventivně, nýbrž následně.
Rozdíl mezi správním dozorem a kontrolou veřejné správy prováděnou například Nejvyšší kontrolní úřad spočívá v tom, že správní dozor je prováděn vůči nepodřízeným subjektům veřejné správy. Naopak kontrola veřejné správy je prováděna vůči podřízeným subjektům, přestože Nejvyšší kontrolní úřad stojí mimo organizační strukturu veřejné správy.

1. 2 Rozsah a znaky kontroly
Kontrola je vykonávána u právnických a fyzických osob a u organizačních složek státu. Znaky, které musí být dodrženy, jsou zákonnost, věcná a formální správnost, účelnost a hospodárnost. Jedná se o kontrolu následnou, někdy se také uvádí pojem tvz. „superkontrola“. Nejvyšší kontrolní úřad i při zjištěných nedostatcích nemůže do činnosti kontrolovaných subjektů zasahovat."

Poznámka

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra mezinárodního práva, seminární práce z předmětu Správní právo 2.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21606
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse