Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Nekalá soutěž, společnost s ručením omezeným, akciová společnost - přednášky

Nekalá soutěž, společnost s ručením omezeným, akciová společnost - přednášky

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor přednášek přibližuje vybraná témata z oblasti podnikatelství. V úvodní části se zabývá nekalou soutěží a nekalými obchodními praktikami, definuje související pojmy a jejich úpravu v obchodním zákoníku. Dále věnuje pozornost společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Obsahuje jejich základní charakteristiku, informuje o jejich založení, orgánech, či o převodech obchodních podílů. Text je doplněn odkazy na platné právní předpisy.

Obsah

1.
Nekalá soutěž a nekalé obchodní praktiky
1.1.
Soutěžitel
1.2.
Spotřebitel
1.3.
Právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů
1.4.
Rušitel
2.
Společnost s ručením omezeným
2.1.
Založení
2.2.
Orgány
2.3.
Valná hromada
2.4.
Svolávání valné hromady
2.5.
Jednatelé
2.5.1.
Práva a povinnost jednatele
2.6.
Obchodní podíl
2.6.1.
Omezení co do osob společníků
2.7.
Vkladová povinnost
2.7.1.
Důsledky porušení
2.7.2.
Uvolněný obchodní podíl
2.8.
Ručitelská povinnost
2.9.
Převod podílu v s.r.o.
2.9.1.
Smlouva o převodu podílu
2.9.2.
Podmínky převodu
2.9.3.
Předkupní právo
2.9.4.
Účinky a následky převodu
2.9.5.
Převod v jednočlenné s.r.o.
2.9.6.
Přechod podílu
2.9.7.
Přechod podílu při zániku společníka
2.9.8.
Právo na rozdělení podílu
2.9.9.
Zatavení podílu
2.9.10.
Neplatná ujednání
3.
Akciová společnost
3.1.
Znaky
3.2.
Výjimky
3.3.
Akcie
3.3.1.
Dělení
3.4.
Sukcesivní zakládání s veřejnou nabídkou akcií
3.5.
Upsání akcií účinné a neúčinné
3.6.
Valná hromada
3.7.
Právní úprava akciové společnosti
3.7.1.
Základní znaky
3.7.2.
Akcie
3.7.3.
Podoba, druh, forma akcie
3.8.
Sukcesivní zakládání – postupné
3.9.
Úprava valné hromady
3.9.1.
Základní funkce
3.10.
Představenstvo
3.10.1.
Členové
3.10.2.
Volba
3.11.
Obchodní vedení a účetnictví
3.12.
Opatření v případě ztrát

Úryvek

"Společnost s ručením omezeným
- nevznikla historickým přirozeným způsobem; právně zakotvena koncem 19. století (z.58/1905 o společnosti s ručením obmezeným), ostatní společnosti upraveny v z.1/1863 všeobecný zákoník rakouský
- je společností, i když je jednočlennou
- je podnikatelem, zejména z titulu §2/2 (osoba, která se zapisuje do obchodního rejstříku)
- je kapitálovou společností – kapitálového typu – má řadu styčných ploch s osobními společnosti (na komanditisty se použijí příslušná ustanovení sro)
- společnost odpovídá celým svým majetkem za porušení veškerých svých společností (nikoliv pouze základním kapitálem), společníci ručí pouze omezeně
- základní kapitál musí činit minimálně 200 000 Kč a je tvořen souhrnem vkladů všech společníků
- založeny za účelem materiálním – za účelem podnikání (podmínky upravuje zákon o živnostenském podnikání) X účel ideální – v rejstříku má zapsán předmět činnosti – formální nebo fiktivní podnikatel
- společník má právo vložit do společnosti vklad při jejím založení pouze 30%, ale souhrn všech skladů musí být 100 000 Kč pro zápis, nestanoví-li zákon jinak; do 5 let musí doplatit celkovou výši – ručí do výše souhrnu všech nesplacených vkladů ostatních společníků podle zápisu v OR – nikoli jen do té výše, kterou „dluží“ společník jen na svůj vklad
- právo společníků přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu – osoba, která je oprávněna svolat valnou hromadu vytvoří návrh usnesení, rozešle ho všem společníkům, stanoví jim lhůtu, ve které se mají vyjádřit a vyjádří-li se jich tolik, že může být usnesení přijato; původní osoba z návrhu udělá rozhodnutí a rozešle ho všem společníkům, i těm, kteří byli proti
- nedovoluje však konání náhradních valných hromad
- omezená převoditelnost obchodního podílu- obecná úprava v § 61, speciální v §114
- §115 dispozice obchodním podílem – se souhlasem VH může převést svůj podíl na jiného společníka X pokud převádí na 3.osobu – musí to připouštět společenská smlouva i souhlas VH
- jeden společník = jeden vklad = jeden podíl
- základní kapitál může být v průběhu snižován nebo zvyšován
- jeden obchodní podíl může náležet více společníkům, každý podíl pak má stránku kvalitativní (souhrn práv a povinností, které má společník z nějakého titulu) a kvantitativní (dohoda a velikost podílu)
- hodnota podílu může být celou dobu neměnná
- společnost může ve společenské smlouvě vyloučit dědění obchodního podílu - §105/2 – FO, PO, zahran. – může být založena i jednou osobou - sama tato osoba si již jiné sro založit nemůže ( i kdyby bylo k jinému účelu) – kdyby byli zakládající dva a pak se převedl podíl – aby byla sama – to již nelze (stejná situace, jako kdybych si sama založila)
- dědění – musím okamžitě nabídnout odkup 3.osobě, jinak spadne obchodní společnosti
- jedna FO může být společníkem maximálně ve 3 sro

založení – jednou osobou – zakladatelská listina, více společníků – společenská smlouva, notářský zápis
- maximální počet společníků – 50 – jediné zákonné omezení
- základní kapitál je tvořen vklady společníků
- předběžná smlouva
- společenská smlouva – konsensuální, formální kontrakt
o musí mít náležitosti dané OZ pro PÚ – nesmí být pochyb o tom, co chtěli zakladatelé říci
o jde o PÚ úplatný – plnění ve prospěch jiného
- ke změnám dochází na VH, může dojít i ke změně ze zákona, novelou ObchZ – závěr je takový, že se sejít musí a odhlasovat to
- změna společenské smlouvy – zvýšení základního kapitálu
- před podpisem smlouvy – tzv. přípravná smlouva – obvykle charakter smlouvy nepojmenované
- znaky: 1. firma (kmen + dodatek), sídlo, označení společníků, výše základního kapitálu, vklad každého společníka, lhůta splacení, sankce za porušení, jména prvních jednatelů a způsob, jaký, jednají, musí být určen správce vkladu nebo banka, způsob tvorby rezervního fondu"

Poznámka

Přednášky z předmětu Základy podnikatelství. Jsou psány v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22187
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse