Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Některé názory a pohledy na Boha

Některé názory a pohledy na Boha

Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce je shrnutím názorů na existenci a pojem Boha. Autor vybírá názory jak dávných filozofů ze starověku, středověku, tak i autorů současnosti. Srovnává pojetí bohů v judaismu a křesťanství. Poté hledá rozdíly mezi Bohem a modlou.

Obsah

1.
Názor Augustina
2.
Scholastika
3.
Názory Tomáše Akvinského
4.
Pohled Ericha Fromma
5.
Pojetí boha u křesťanů a muslimů
6.
Bůh a modla
7.
Víra v boha v současnosti
8.
Sedm otázek k textu
9.
Použitá literatura

Úryvek

"Existence a pojem Boha či nějaké vyšší moci řešilo v historii mnoho filosofů a jejich výčet by byl dlouhý. Já jsem se ve své práci zaměřil jen na některé, které mne zaujaly.
Začal bych u jednoho z mladších církevních otců – tj. Augustina, který žil v severní Africe v letech 354 až 430. Vliv jeho myšlenek byl tak mocný, že ovlivnil celé období raného středověku až do nástupu scholastiky. Soustředil se na problematiku Boha a duše. Pro Augustina bylo poznání Boha a láska k němu jediným cílem, který je hoden úsilí ducha. Jiné snahy o vědění jsou jen mrtvým věděním a nepotřebnou zvědavostí. Říkal : „ Kdo všechno toto ví a nezná Tebe, je nešťastný “. „Šťasten je ten, kdo zná Tebe, i když neví o ničem jiném“. Jeden z jeho výroků mne zaujal a to : „ Proč chceš bloudit venku, vrať se do sebe sama, neboť v nitru dlí pravda “. Podle tohoto názoru by vlastně vše bylo výtvor myslícího ducha. Dále nalézá pravdu i světlo v Bohu, kterého sice nemůžeme poznat a uchopit, před nímž naše myšlení a všechny jeho kategorie selhávají, neboť je velký bez kvantity, dobrý bez kvality, přítomný bez prostoru, věčný bez času, ale zjevil se nám v Božím slově.
Další určitý posun v této problematice znamenal nástup směru zvaného scholastika. Podle scholastiky přírodu stvořil a řídí Bůh. Z tohoto důvodu byla také součástí tzv. metafyziky přirozená teologie. Jejím úkolem bylo podat důkazy o existenci Boha a jak zasahuje do běhu světa, jestli je zodpovědný i za zlo. Odlišovala se takzvaná teologie zjevená o výkladu bible, jež je mimo dosah filosofie. Jak ale vypadaly důkazy boží existence? Byly přímé a nepřímé.
První byla zjištěna tzv. Platónskou cestou u Tomáše Akvinského, myslitele středověku. Za hranicemi všeho pochopitelného se mu jeví to, že v mysli máme mnoho schopností, které jsme si tam zjevně nemohli sami vložit. Např. člověk rád klame druhého i když na světě není bytosti, která by chtěla být klamána. Odkud máme touhu po pravdě a blaženosti. Máme to vloženo od nikoliv na základě naší zkušenosti a tedy vysvětlení se nabízí, že je to zásahem vyšší bytosti tj. Boha. Akvinský uvádí pět cest poznání Boha a to :

1) Důkaz z pohybu – je nemožné, aby se něco vzhledem k témuž pohybovalo a bylo pohybováno. Něco vnějšího co jím pohybuje, ale řetězec není nekonečný, na jeho počátku stojí Bůh, první hybatel."

Poznámka

Práce z Univerzity Jana Ámose Komenského v Praze. Práce obsahuje chyby v interpunkci.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20713
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse