Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Německá klasická filosofie - maturitní otázka z filosofie 7/8

Německá klasická filosofie - maturitní otázka z filosofie 7/8

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázka přehledně představuje filozofické názory zástupců německé klasické filozofie. Zevrubněji se zabývá dílem a myšlenkami Immanuela Kanta. Dále se soustřeďuje na výklad filozofického systému Georga Wilhelma Hegela. V závěru jsou vysvětleny principy marxismu Karla Heinricha Marxe. Předchozí část série naleznete zde Novověká filosofie - maturitní otázka z filosofie 6/8 a následující zde Člověk, vůle a existence: filosofie 2. poloviny 19. století - maturitní otázka z filosofie 8/8.

Obsah

1.
Vznik německé filozofie
1.1.
Immanuel Kant
1.1.1.
Předkritické období
1.1.2.
Kritické období
1.1.2.1.
Kritika čistého rozumu
1.1.2.2.
Kritika praktického rozumu
1.1.2.3.
Kritika soudnosti
1.2.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
1.2.1.
Fenomenologie ducha
1.2.2.
Filozofický systém
1.2.3.
Dialektika
1.2.4.
Koncepce dějin
1.2.5.
Náboženství
1.3.
Ludwig Feuerbach a náboženství
1.4.
Karl Heinrich Marx
1.4.1.
Dialektický materialismus
1.4.2.
Historický materialismus
1.4.3.
Ekonomické analýzy - Kapitál
1.4.4.
Marxismus

Úryvek

"Imanuel Kant (1724-1804)
Narodil se v pruském Königsbergu. Pocházel z chudé rodiny, jeho matka byla velkou stoupenkyní pietismu. Kant byl natolik obklopen náboženstvím, že se u něj na jedné straně vytvořila reakce, která jej nutila držet se po celý život od církve dál, a na druhé straně byl až do konce života označován za německého puritána. S přibývajícím věkem cítil touhu uchránit pro sebe a pro svět alespoň podstatu víry, kterou mu jeho matka pevně vštípila.V roce 1755 začal Kant pracovat jako soukromý lektor na univerzitě v Königsbergu (Královec). V roce 1770 se stal profesorem logiky a metafyziky.
Kantovo zdraví bylo od narození podlomeno, proto si zvolil úzkostlivou životosprávu a pravidelný rozvrh dne. Vždy vstával v pět hodin a začínal ihned pracovat. Od sedmi do devíti přednášel. Pracovní doba pro vlastní studium, v níž také vznikaly jeho vědecké spisy, byla od devíti ráno do jedné hodiny odpoledne. V době oběda měl téměř vždy hosty. Po procházce, která se také vyznačovala přesným rozdělením, ať už bylo počasí jakékoli, opět pracoval a přesně v deset hodin večer uléhal.
Dílo: Všeobecné dějiny přírody a teorie nebes; Kritika čistého rozumu; Kritika praktického rozumu; Kritika soudnosti; Základy metafyziky mravů; K věčnému míru

Předkritické období
Kant se zabýval kosmologií, geografií, studoval lidské rasy a vznik vesmíru. Psal o planetách, zemětřeseních, ohni, větru, sopkách, zeměpisu, a o stovkách dalších podobných věcí. Jeho Teorie nebes (1755) se pokoušela o mechanické vysvětlení veškerých hvězdných pohybů a vývoje. Podle Kanta všechny planety jsou nebo budou obydlené a ty, které jsou od Slunce nejdále a vyvíjely se nejdéle, jsou pravděpodobně obývány organismy s vyšší inteligencí, než jsou ty, které vznikly na naší planetě.
Kritické období
Kritické období je vymezeno v jeho třech vrcholných dílech - Kritika čistého rozumu, Kritika praktického rozumu a Kritika soudnosti. Slovem „kritika“ Kant nerozumí kritizování v dnešním slova smyslu, ale kritiku jako osvětlení, přezkoumání, vymezení.
V této době Kant četl Davida Huma, který ho podle jeho vlastních slov „probudil z dogmatického spánku “. Uvědomil si totiž platnost Humova soudu, že rozumové poznání bez smyslového názoru není obecně možné (tzn. nemůžeme mít rozumové poznání o něčem, co nelze dokázat i pomocí smyslů). Hume též vypracoval seznam tvrzení, jež nemohou být dokázána cestou zkušenosti. Např. Humovo „Každá událost musí mít příčinu“ - pravdivost tohoto tvrzení nemůže být doložena zkušeností (tzn. smysly), protože neznáme všechny alternativy případu, které by mohly nastat. Sama zkušenost by ale přitom nebyla možná, kdyby člověk tuto zásadu nepředpokládal. Tato zásada totiž představuje způsob, jímž rozum musí pořádat své představy.
Na druhé straně však Humeovo empirické stanovisko vede k závěru, že jisté (jasné, zřetelné) poznání pak není vůbec možné, což vede k obrovskému skepticismu. Kant však tvrdí, že určité apriorní (před-zkušenostní) soudy, např. že 2+2 = 4 jsou nejen možné, ale dokonce jisté (a to i bez smyslové evidence, zkušenosti)… Vzniká pak otázka - Jaké jsou podmínky možnosti takového poznání? Za jakých podmínek je možné vědecké poznání?
V tom spočívá jeho „kopernikánský obrat“… Kant znal hodnotu vlastní myšlenkové činnosti, věděl, že jeho myšlení přináší převrat ve filozofii. Odvážil se dokonce tvrdit, že jde o takový obrat, jaký přinesly Koperníkovy teorie v oblasti astronomie:
„Doposud se předpokládalo, že se celé naše poznání musí řídit předměty; ale všechny pokusy zjistit o nich něco a priori pomocí pojmů za tohoto předpokladu ztroskotaly. Zkusme tedy, zda v úkolech metafyziky nedocílíme většího pokroku za předpokladu, že se předměty musí řídit naším poznáním, což již lépe souhlasí s požadovanou možností apriorního poznání předmětů. ... Má se to s tím jako s myšlenkou Koperníka, který když se mu nedařilo vysvětlení nebeských pohybů za předpokladu, že se celý ten hvězdný systém otáčí okolo pozorovatele, zkusil, zda by se to nemohlo dařit lépe, kdyby nechal diváka obíhat a hvězdy v klidu.“
A tady se dostáváme také k tématu metafyziky … Kant chtěl zlomit autoritu staré metafyziky, resp. Descartovu filosofii, který tvrdil, že jedinou realitou je subjektivní vědomí, tzn. moje osoba (Pochybuji tedy myslím, myslím, tedy jsem). Podle Descartovy metafyziky při poznávání nejde o vztah k vnějším předmětům, ale pouze k obsahům našeho myšlení. Kant si však všímá i nepostradatelné úlohy zkušenosti v našem myšlení. Říká, že metafyzika a zmatený, úplně vymyšlený systém, jsou na tom při hodnocení jistoty pravdivosti zcela stejně – pokud nepoužijeme i zkušenost. Metafyzika v ryze racionalistickém pojetí ztrácí půdu ověřitelnosti a je vystavená pouhému tápání."

Poznámka

Důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně. Součástí práce je jedna tabulka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23137
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse