Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Německá klasická filozofie - maturitní otázka 7/9

Německá klasická filozofie - maturitní otázka 7/9

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zpracovává téma německé klasické filozofie. Zaměřuje se především na jejího zakladatele, filozofa Immanuela Kanta. Uvádí výčet jeho děl, představuje jeho názory, například na objektivní poznání, či klasický imperativ, a také se zabývá jeho pohledem na stát a právo. Dále je představen Georg Hegel, který bývá označován za zakladatele oboru filozofie práva. Popsány jsou jeho hlavní myšlenky, zejména názory na právo a stát. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Osvícenství z pohledu filozofie práva - maturitní otázka 6/9 a následující zde Klasický právní pozitivismus (19. stol.) - maturitní otázka 8/9.

Obsah

1.
Společenská situace
2.
Immanuel Kant
2.1
Díla
2.2
Objektivní poznání
2.3
Hypotetický imperativ
2.4
Kategorický imperativ
2.5
Pravidla klasického imperativu
2.6
Učení státu a práva
2.6.1
Teorie státu
2.6.2
Teorie společenské smlouvy
3.
Georg Hegel
3.1
Principy z obecné filozofie
3.2
Absolutní idea
3.3
3 formy lidského ducha
3.4
Chápání státu

Úryvek

"Zakladatelem německé filozofie je považován německý filozof Immanuel Kant
- Imanuel Kant nikdy neopustil místo kde se narodil (Královec)
- také se nijak nezapojoval do praktické politiky. Spíše zůstává teoretikem.
- sympatizoval s americkou i Francouzkou revolucí

Díla: Kritika čistého rozumu – zabývá se metafyzikou a teorii poznání. Najdeme zde nejdůležitější myšlenky
Kritika praktického rozumu – zabývá se otázky etiky
Kritika soudnosti – zabývá se uměním

Kant se zabývá otázkou objektivního poznání. Zkoumá otázky poznání člověka v umění. Neztotožňuje se ani s racionalisty (zdůrazňuje úlohu rozumu) a ani s empiriky (zdůrazňování zkušeností) – jeho teorie je syntézou (propojením) obou myšlení
- tvrdí že zkušenost je formou bez mysli proto je nutná syntéza těchto dvou způsobu poznání
- základem lidských poznatků je smyslová zkušenost
- člověk komunikuje se světem prostřednictvím svých smyslu
- to že okolí působí na smysly člověka je důkaz existence
- člověk je tvůrčí subjekt, smyslových poznatků se zmocňuje a zpracovává je prostřednictvím rozumu
- na základě smyslového vnímání vzniká obraz světa (zkušenosti). Chápání světa z pohledu člověka určují na základě intelektu a rozumu
- rozum je podle Kanta vrozený a apriorní
- syntéza rozumu a zkušenosti se nazývá Kopernikánský obrat
- rozum má podstatnou část, kt. Kant označuje jako spekulativní část, kt. překračuje objektivní poznání, zasahuje do filozofie a teologie
- boha není možné poznat empiricky
- kategorie poznání dávají smyslovým názorům pojmu soudu a díky tomu získávají obecnost. Kategorií je tolik, kolik je forem rozumu. Díky rozumu člověk může zpracovávat zkušenost a vyjadřovat ji v soudech a úsudcích – teoretické poznání (teoretický rozum) – poznávání zákonitostí přírody, světa okolo
- poznání se realizuje i prostřednictvím praktického rozumu (2. forma poznávacích schopnosti) – umožňuje člověku najít principy morálního, mravního jednání.
- lidský rozum vystupuje v teoretické rovině, jestliže člověk poznává to co je, zatímco v praktické funkci rozum vystupuje, jestliže člověk poznává, co má být.
- Kant tvrdí, že rozumem člověk nemůže dokázat, že svět směřuje k uskutečnění dobra – tzn., věda nemůže být podkladem víry. Pouze z víry můžeme získat morální ideje, kt. stanoví, co má být – jakým způsobem se člověk má chovat.
- Se sférou praktického rozumu souvisí sféra normativity – sféra norem (není součást přírody, je mimo přírodu a přírodní zákonitosti. Jedná se nevyhnutelné spojení. Spojení, kt. se v přírodě nevyskytuje. Praktický rozum má primát nad rozumovou ........ (vyjadřuje nevyhnutelnost nutnost – praktický rozum)
- člověk je rozumná mravní bytost. Je schopný vůli podřídit rozumu. Vychází ze svobodné vůle člověka, díky niž se člověk podřizuje mravnímu zákonu
- pravidla praktického rozumu označuje jako imperativy – pravidla, která stanoví, co má být"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20610
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse