Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Německo a jeho právní vývoj - výpisky

Německo a jeho právní vývoj - výpisky

Kategorie: Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je podrobně popsán historicko-právní vývoj Německa od doby stěhování národů do jeho sjednocení (18. století). Důraz je také kladen na období Svaté říše římské národa německého a právní vývoj ve vztahu nejen z pohledu státního útavru, ale také správních okrsků a měst.

Obsah

1.
Základní etapy vývoje
2.
Základní etapy vývoje státu a práva na území Německa
a) Římsko-německá říše
b) Vznik římsko-německé říše
c) Úpadek říšské moci
d) Sociální struktura
e) Králové (císaři)
f) Venkovské úřady a vznik vrstvy říšských knížat
g) Zákony
h) Říšská města
i) Říšský sněm (Reichstag)
j) Ústřední správa
k) Správa zemí
l) Prameny práva v římsko-německé říši
3.
Období Knížecího absolutismu ve Svaté říši římské (1648-1806)
a) Vestfálský mír
b) Říšské orgány
c) Knížecí absolutismus
d) Absolutismus v Prusku
e) Reformy absolutistického státu
f) Reorganizace státního aparátu
g) Prameny práva a jeho vývoj
h) Zánik Svaté říše
i) Uspořádání Rýnského spolku
j) Německo na cestě ke konstitucionalismu a sjednocení (1806-1871)
k) Bezprostřední vlivy francouzské revoluce a napoleonských válek

Úryvek

"Zákony
Confoederatio cum principibus ecclesiasticis z roku 1220 zakotvovala privilegia duchovenstva.
- císař se vzdal nároků na požitky církevních statků v době sedisvakance a práva na movitou pozůstalost po prelátech přímo podrobených říši (spolijní právo)
- zavazoval se, že bude preláty chránit před zásahy fojtů a že bude respektovat církevní ju-risdikci v městech patřících prelátům
Statutum in favorem principum – druhý zákon z roku 1232 přiznával široká oprávnění světské šlechtě
- panovník sliboval šlechticům ochranu proti sílícímu vlivu měst

 Zlatá bula Karla IV. (naše císařská kniha)
- říšský zákon schválený z popudu Karla IV. na říšském sněmu v Norimberku roku 1356
- byl to první ucelený základní říšský zákon upravující organizaci říše
- upravoval volbu císaře sedmi kurfiřty, prohlásila kurfiřtství za nedílná a stanovila jejich dě-dičný řád
- uznávala plnou zemskou výsost kurfiřtů, přiznávala jim důležité regály (právo razit mince, tě-žit drahé kovy, vybírat cla a chránit Židy – a respektovat jejich autonomii v soudnictví
- omezovala i papeže, upírala mu právo aprobace volby římského krále a právo na zastupování císaře v době sedisvakance (právo na říšské vikářství)

 Maximiliánovy reformy
Císař Maxmilián (1493-1519) se pokusil se reformovat poměry ve Svaté říši
- nechal vyhlásit všeobecný a věčný zemský mír na říšském sněmu ve Wormsu v roce 1495, kt. měl zabránit soukromým válkám a vytvořit podmínky pro vypracování jednotného právní-ho řádu

Další reformy říšské správy:
a) říšský směn se rozčlenil do tří kolegií s přesně upraveným způsobem hlasování
b) zřizoval se stavovský říšský regiment, jemuž se svěřovala vláda v době nepřítomnosti císa-ře (brzy zanikl)
c) vznikl říšský komorní soud (nahradil královské dvorské soudy) a pro jeho činnost byl vy-dán Řád říšského komorního soudu
d) říše byla rozdělena na 6 (později 10) krajů, v čele kraje stál krajský hejtman (později krajský nejvyšší Kreisoberst) s vojenskými a výkonnými pravomocemi
e) císař se pokoušel vytvořit sobě podřízené orgány s vládními a soudními úlohami (dvorská rada) a s fin. pravomocemi (dvorská komora)"

Poznámka

Psané v poznámkách.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7999
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse