Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Nenávratné příjmy z územních rozpočtů - přednáška 3/10

Nenávratné příjmy z územních rozpočtů - přednáška 3/10

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky seznamují s problematikou nenávratných příjmů z územních rozpočtů. Charakterizují dotace kapitálové i běžné, účelové a neúčelové. Dále uvádějí, na co je kladen důraz při jejich poskytování. Následně se soustředí na vlastní nedaňové příjmy, podrobně se rozepisují o jejich jednotlivých složkách. Informují tak například o typech příjmů z majetku, z podnikání, popisují druhy uživatelských poplatků a také příjmy sankční povahy. Předchozí přednášku naleznete zde Rozpočtová soustava - přednáška 2/10 a následující Asijské centrum světové ekonomiky - přednáška 4/10.

Obsah

1.
Nenávratné příjmy z územních rozpočtů
2.
Dotace
2.1.
Členění dle rozsahu
2.2.
Členění dle účelu a způsobu využití
2.3.
Proces poskytování dotací klade důraz na
2.4.
Základní toky finančních prostředků
2.5.
Forma dotací
3.
Vlastní nedaňové příjmy
3.1.
Příjmy z majetku
3.2.
Příjmy z vlastního podnikání
3.3.
Pyramida rizikovosti
3.4.
Uživatelské poplatky
3.5.
Příjmy sankční povahy
3.6.
Ostatní nedaňové příjmy

Úryvek

"Dotace - členění dle rozsahu
a) běžné dotace (provozní)
- z krajského, státního rozpočtu
- na financování běžných, pravidelně se opakujících potřeb v rozpočtovém období: na zajištění veřejných služeb a statků, které jsou obce ze zákona povinné zajistit
b) kapitálové dotace (investiční)
- na zajištění jednorázových, pravidelně se neopakujících dlouhodobých potřeb
- na pořízení nehmotných a hmotných investic

Dotace - členění dle účelu a způsobu využití
a) účelové dotace (specifické, podmíněné)
- vážou se na určitý účel: lze je použít pouze na tento účel
- poskytují se za předem stanovených podmínek: často spojeny s podmínkou spolufinancování z vlastních zdrojů
- podléhají ročnímu zúčtování a nevyčerpané se musí vrátit
- účelové dotace se dělí na:
o běžné účelové dotace
- na financování veřejných statků, které obce zajišťují na základě přenesené působnosti
- cílem je zajistit standardní úroveň v celé republice (př. základní školní docházky)
- odpovědnost za kvalitu a kvantitu statku nese stát
- kapitálové účelové dotace
o poskytují se nepravidelně na financování určité investice
o př. na upřednostněné veřejné statky - př. výstavba školských zařízení

b) neúčelové dotace (všeobecné, nespecifické)
- není vymezen účel, na který se poskytují
- jsou nepodmíněné: jejich poskytování není vázáno na předem vymezené podmínky
- prostředky nevyužité v běžném roce se nemusí vracet
- posilují pravomoc obcí: zastupitelé rozhodují o tom, na co se použijí

Proces poskytování dotací klade důraz na:
1) příjmová dostatečnost - posoudit objektivně potřeby obcí
- snahou zvyšovat finanční soběstačnost obcí, snižovat podíl dotací ze státního sektoru
2) spravedlnost a solidarita
3) stabilita a jednoduchost kritérií, na základě kterých se poskytuje dotace
- vybraná kritéria se v určitém časovém období nesmí měnit
- kritéria nesmí být příliš detailní
- soubor kritérií nesmí být příliš rozsáhlý: kontrola by byla obtížná, spojená s vyššími administrativní náklady
- kritéria nesmí být citlivá na vliv místní politiky
- musí být měřitelná: lze je vyjádřit v měřitelných jednotkách
- údaje musí být snadno zjistitelné v každém územním celku
- př. kritérií: počet obyvatel, průměrný příjem na ob., rozloha obce, délka silniční sítě, věková struktura, počet dětí školního věku, zadluženost na 1 občana
- každému kritériu je přiřazena určitá váha
4) motivace na dobrém hospodaření = motivovat obce k efektivnímu využití peněžních prostředků tak, aby se zvýšila hospodárnost při využívání veřejných příjmů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21406
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse