Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Neologismy - výpisky z knih

Neologismy - výpisky z knih

Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z knih Olgy Martincové Neologizmy v dnešní češtině (2005) a Problematika neologismů v současné spisovné češtině (1983). Obecně pojednává o problematice neologismů, poté se věnuje novým pojmenováním z několika různých hledisek. Dále informuje nejen o okazionalizmech, prefixaci u nových substantiv, noesémantizmu a neosémantizačním procesu, ale také o přejímání cizích lexémů.

Obsah

1.
K problematice neologismů
1.1.
Nová pojmenování z hlediska vztahu jazyka a společnosti
1.2.
Nová pojmenování z hlediska genetického
1.3.
Nová pojmenování z hlediska funkčního
1.4.
Lexikální neologismy a okazionalizmy
2.
Problematika neologismů v současné spisovné češtině
2.1.
Prefixace u nových substantiv
2.2.
Základní tendence nových slovesných pojmenování
2.3.
Nová pojmenování osob
2.4.
Nová pojmenování ženských osob
2.5.
Nová abstraktní pojmenování
2.6.
Nová víceslovná pojmenování
2.7.
Nové iniciálové zkratky
2.8.
Nové názvy akcí a poplatků
2.9.
Noesémantizmy a neosémantizační procesy
2.10.
Komponenty e-, i-, m- v nové slovní zásobě
2.11.
Přejímání cizích lexémů

Úryvek

"Neologie je věda zabývající se neologismy. Neologismy představují nové lexikální prostředky. Jejich problematika je aktuální problematikou současného lingvistického bádání. Obohacování zásoby souvisí s obecným jazykovým vývojem, vztahem jazyka a společnosti, jazyka a myšlení, studium je důležité pro kultivování spisovného jazyka atd. Neologismům je větší pozornost věnována až od konce 60. let
Při zkoumání neologismů je největší pozornost věnována otázkám obecným jako je vymezení neologismů, jejich podstata, kritéria, na jejichž základě neologismy zjišťujeme, určujeme a hodnotíme, vznik neologismů, jejich zařazení do slovní zásoby daného jazyka a jejich uplatnění v ní. Zkoumány jsou také procesy neologizační (inovační). Jedná se o lexikální procesy a tendence, které jsou vyvolány vznikem nových slov a které odráží jazykové změny.
Ke všem těmto oblastem je možno přistupovat z různých hledisek a východisek. Je to kvůli nejednotným názorům na obecné otázky týkající se neologismů. Olga Martincová ve své knize přistupuje k problematice neologismů z hlediska synchronního a základním přístupem je onomaziologický, na jehož základě zkoumáme neologismy z hlediska genetického (vznik) a funkčního (uplatnění, fungování).
Jako podstata neologismů se nejčastěji uvádí to, že pojmenovávají nový předmět, novou skutečnost, že obohacují vyjadřovací prostředky daného jazyka, nebo se na neologismy nahlíží z hlediska stylistiky jako na protiklady archaismů. V pracích novějších jsou neologismy jednotky nové vzhledem ke spisovné lexikální normě.
Rys novosti, který neologismy jako specifický lexikální jev vymezuje, je také nazírán ze dvou hledisek. Buď se zaměňoval za novost pojmenovávaného nebo se novost jazykového prostředku ztotožňovala s pociťováním novosti ze strany uživatelů jazyka.
Z diachronního hlediska za neologismy pokládáme ta slova, které se v minulosti ve slovní zásobě nevyskytovala. Ze synchronního hlediska slova, která můžeme podle současných lexikálních norem hodnotit z hlediska jejich možnosti stát se jednotkou langue.
Při zjišťování toho, který jazykový jev je neologismem, se také uplatňují dva pohledy – jazykově systémový a hledisko roviny užití. Při zkoumání z hlediska jazykově systémového se uplatňuje onomaziologický (nové pojmenovací jednotky) a sémantický přístup (nová slova, výrazy, neosémantismy).
K problematice neologismů se přistupuje i z hlediska sociolingvistiky, psycholingvistiky a Můžeme se s nimi setkat i v pracích psychologických nebo psychiatrických."

Poznámka

V práci chybí čárky ve větách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18734
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse