Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Nestandardní komunikace

Nestandardní komunikace

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této bakalářské práce je prohloubit znalost o nestandardní komunikaci, jejích formách a lidech, kteří často využívají tento způsob komunikace. Práce se dělí na rozsáhlejší část teoretickou a menší praktickou část. V teoretické části autor vysvětluje základní pojmy této problematiky, tedy standardní a nestandardní komunikaci, se soustředěním na popis základních forem lidského chování a jednání. Poté se již věnuje hlavním typům nestandardní komunikace. Autor přejímá učení Erica Berneho o transakční analýze, která vychází z teorie o hrách, jako základní schopnosti lidí při komunikaci. Dělení Berneho her střídá vysvětlení pojmu manipulativní komunikace. Práce se také zabývá konfliktem, který je častým vyústěním této komunikace. V závěru této části se autor soustředil na definici vyjednávání, jako nástroje hledání dohod, a na rady a triky, jež lze při vyjednávání uplatnit. Praktická část nabízí popis několika situací z běžného života pro lepší pochopení popisované problematiky.

Obsah

Úvod
Teoretická část
1.
Formy lidského chování a jednání
1.1
Pasivní
1.2
Agresivní
1.3
Asertivní
2.
Teorie standardní komunikace
2.1
Podmínky standardní komunikace
3.
Teorie nestandardní komunikace
3.1
Podmínky nestandardní komunikace
4.
Typy nestandardní komunikace
4.1
Hra jako základ manipulativní komunikace
4.1.1
Transakční analýza jako klíč k teorii her
4.1.2
Hry
4.2
Pravidla manipulace
4.2.1
Definice manipulace
4.2.2
Pravidla manipulace
4.2.3
Manipulativní techniky
4.3
Typy manipulátorů
4.3.1
Typologie osobnosti
4.3.2
Typy manipulátorů dle Shostroma
5.
Konflikt jako časté vyústění nestandardní komunikace
5.1
Definice konfliktu
5.2
Typy konfliktů
5.2.1
Konflikt podle počtu zúčastněných osob
5.2.2
Konflikt podle psychologické charakteristiky
5.3
Řešení konfliktů
5.4
Manipulativní metody při konfliktech
5.4.1
Křížová transakce jako původce konfliktu
5.4.2
Manipulativní hry při konfliktech
6.
Vyjednávání
6.1
Definice vyjednávání
6.2
Vyjednávání při konfliktu
6.3
Vyjednávání jako nástroj hledání dohody a kompromisu
6.4
Taktiky a triky při vyjednávání
Praktická část
7.
Aplikace teoretických poznatků v běžném životě
7.1
Hra samaritán, doplňková a křížová transakce
7.2
Hra VIČEDO – Marečku, podejte mi pero!
Závěr
Seznam použité literatury

Úryvek

„4.2 Pravidla manipulace
4.2.1 Definice manipulace
Manipulace je cílené působení na myšlení druhé osoby. Při manipulaci působíme na vybranou osobu podle předem vytvořeného plánu a použitím manipulativních technik. Každá z manipulativních technik má vždy definovanou oběť, záměr a postup, jak vytčeného cíle dosáhneme. Oběť je osoba, která je manipulována. Důvěřivost a bezbrannost oběti vědomě využíváme k dosažení vlastního cíle. Záměrem v manipulaci jsou pohnutky, které nás k ní vedou. Můžeme manipulovat, abychom pouze uškodili, nebo abychom uškodili a ještě z dané situace vytěžili co možná nejvíce (např. uškodit někomu, abychom ho nahradili na jeho pracovní pozici). Manipulativní postup nedokážeme univerzálně definovat, protože žádné univerzální schéma, které by platilo na všechno a na všechny, zkrátka neexistuje. Každá technika má svůj vlastní postup, a proto se na vybrané
techniky zaměříme více a jednotlivé postupy analyzujeme.
4.2.2 Pravidla manipulace
Pravidla manipulace výstižně popsal ve své knize Partneři a rozchody, Jeroným Klimeš proto jeho teorii použijeme. „Pravidla manipulace objevují spontánně děti v mladším školním věku. Představují pro ně poslední stupeň dosavadního vývoje, a tak jim slouží jako hračka, která je téměř bezezbytku pohltí. Existuje tedy několik podmínek, které dítě musí splňovat, aby bylo schopné si osvojit pravidla manipulace:
Být schopen kooperativní hry s pravidly a rolemi. Kooperativní hry nejsou schopna batolata, protože jakmile jedno má hračku, tak si s ní chce hrát i druhé, a začnou se o hračku přetahovat. Větší děti dokážou střídat role. Jeden s pistolí hraje policistu, druhý lupiče a budou se honit. Za chvíli si role i hračky vymění. Toto střídání rolí umožňuje kooperativní hru, kterou můžeme pozorovat přibližně od tří let.
Rozlišit úmysl druhého od výsledku jeho chování. Například chtěl chytit míč, ale nechytil. Dosažení tohoto stupně se projeví smíchem při situacích, které vyžadují takovou úvahu. Například dospělý člověk se začne smát, když někomu při opékání spadne buřt do ohniště, protože ví, že jeho úmyslem bylo udržet buřt nad ohněm a opéci ho. Mladší děti se při pádu buřtu do ohniště nesmějí, protože ještě nejsou schopny rozlišit úmysl a výsledek
chování.
Znát zákonitosti sociální směny, pravidla výměnného obchodu a dělení věcí. K tomu děti potřebují nabýt schopnost ocenit, jestli směna či dělení byly výhodné, nevýhodné či spravedlivé.
Dosáhnout teorie mysli či mentalizace, neboli pochopit, že druhý člověk může mít v hlavě něco jiného než já. Tato nově nabytá schopnost otevírá dětem předtím netušený svět možností, jak získat výhody, které byly jinak nedostupné. Umožňuje využívat vědomou lež, podvody a úskoky.“

Poznámka

Práce formátu Adobe Acrobat *.pdf. Obsahuje schémata. Čistý text dosahuje cca 24 stran.
Bakalářská práce z Univerzity Jana Amose Komenského Praha, obor Sociální a masová komunikace.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19311
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse