Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Neurózy - specifické školské poruchy

Neurózy - specifické školské poruchy


Kategorie: Pedagogika, Psychologie, Medicína

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text se velmi stručně zabývá neurózami jako specifickými školskými poruchami. Pouze heslovitě vypisuje jejich příčiny a prevenci.

Obsah

1.
Úvod
2.
Neurózy
2.1.
Příčiny
2.2.
Prevence

Úryvek

"- 1/3 žáků – odchylky – strach, úzkost, deprese, vyčerpanost
- Jestliže se u dítěte projevuje stále – musí být lékařsky vyšetřeno
- Každá neuróza se dá léčit
- Lehčí ráz – nemusí být porucha mozku, ale funkční ( různé orgány – poruchy trávení, srdeční, kožní )

NEURÓZY
- při neurózách nejsou anatomické změny, jen činnost nervové soustavy může být narušena
- mohou být vyléčeny – neurotické dítě se stává zdravým
- příznaky dětské neurózy : jsou rozmanité – v oblastech :
- oblast psychická – psychoneurózy
- oblast tělesná – neurózy orgánové
- poznávání příznaků: neúměrná tělesná a duševní unavitelnost dítěte – neklid, nesoustředěnost, pláč, unavený obličej
- neurotická cefalgie - ráno: „Mě bolí hlavy“, dítě se něčeho obává ( ne bojí )
- potíže při spánku – nesnadné usínání, mělké spaní, noční děs
- tiky – bezděčné pohyby, mrkání, posmrkování, kašlání………..
- mluvní neurózy – breptavost ( až koktavost )
- gastrointestinální poruchy – z něčeho obava nebo strach – žaludeční potíže – i při cestování – výlet – vzdálenost od rodičů
- nechutenství, zvracení, noční pomočování, snadné červenání, jemný třes víček a prstů, okusování nehtů
- oblast chování – přecitlivělost, pocit méněcennosti, konflikt s dětmi a dospělými, až negativismus

PŘÍČINY
- Zapotřebí dvou okruhů příčin
1. somatické příčiny: vyčerpání po nemoci, úrazu, děti s vrozenými nebo získanými vadami, vrozené dispozice, typografické faktory – melancholik, cholerik
2. psychické příčiny: příliš silné podněty, které nervová soustava nemůže zvládnout – dítě prožilo tragédii, úmrtí v rodině…….., podněty nejsou příliš silné, ale působí dlouhou dobu ( hádka v rodině ), opakování silných nebo slabých , ale častějších podnětů a nedovolí zotavení dítěte
- přepětí útlumu při potlačování přání a tužeb nebo také potom přání a povinností ( budivé a tlumivé podněty )
- nesprávná výchova v rodině – špatné rodinné poměry, hádky mezi rodiči, alkoholismus, nejednotnost, nedůslednost, přemíra autority ( stálé napomínání ), přílišné nároky, ustavičné kritizování, neustálé kárání, trestání – neustálý tlak na NS
- nesprávný ( špatný ) postoj k učení – nebaví ho to, proč se má učit"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b7ea13cde5bf.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Neurozy.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse