Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Neverbální komunikace a prostředky řeči těla

Neverbální komunikace a prostředky řeči těla

Kategorie: Komunikace

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín

Charakteristika: Práce zpracovaná jako manažerský projekt popisuje jednotlivé složky neverbální komunikace a dostává se i k jejímu působení v praxi. Nejprve je představen pojem neverbální komunikace, přiblíženy oblasti jejího projevování a uveden výčet několika falešných představ, které se obvykle s touto formou komunikace pojí. Jádro práce tvoří charakteristika prostředků řeči těla od gest po paralingvistické prvky a nakonec jedna z autorek líčí své zkušenosti z praxe managementu týkající se neverbální komunikace.

Obsah

1
Úvod
2
Neverbální komunikace
2.1
Příklad z praxe
3
Řeč těla
3.1
Jednání tváří v tvář
3.1.1
Nohy
3.1.2
Ruce
3.2
Jednání u stolu, kulatý x čtvercový stůl
4
Gesta
4.1
Co je to gesto
4.2
Typologie gest
5
Mimika
5.1
Co je to mimika
5.2
Mimické svaly
6
Proxemika
6.1
Co je to proxemika
7
Posturika
7.1
Co je to posturika
8
Haptika
8.1
Co je to haptika
9
Pantomimika
10
Chronemika
11
Paralingvistika
11.1
Paralingvistické aspekty řeči
11.2
Osobní poznatky z praxe
12
Závěr

Úryvek

"2 Neverbální komunikace
Zpracovala: Marcela Mahdalová
Pojem neverbální komunikace prošel za poslední léta jistými proměnami a zažil u nás velkou renesanci. Široká veřejnost objevila význam neverbální komunikace pro svůj profesní a civilní život. Intenzita zájmu s sebou přinesla inflaci kurzů, která patrně způsobila splynutí pojmů neverbální komunikace a řeč těla. Interpretace tělesného výrazu začala nabývat podobu technického přístupu a mechanického přiřazování významů. Z vyhodnocování se tak stalo hodnocení, ze snahy porozumět člověku snaha ho rychle označkovat a zařadit. Však zjednodušený pohled na problematiku neverbálních produktů člověka a jejich analýzu nevede k zefektivnění komunikace mezi lidmi.
Neverbální komunikace je širší pojem, jenž zahrnuje mnoho oblastí lidských projevů a produktů. Redukcí neverbální komunikace na řeč těla se pozorovatel ochuzuje o mnoho dalších významných informačních zdrojů. Řeč těla tvoří jen jednu podskupinu, i když můžeme říci, že tu nejzajímavější. Přináší nám mnoho důležitých informací o vnitřních obsazích člověka, a tak nám pomáhá k jeho lepšímu poznávání.
Důležitými pojmy jsou „rozpor“ a „nejasnost“ sdělení. Motivují totiž pozorovatele k hledání souvislostí a shody mezi obsahem a formou, mezi projevovaným a prožívaným, mezi zdáním a realitou, mezi neverbálním a verbálním.
Informace pro kvalitní analýzu neverbálních produktů je nutné čerpat z exaktních oborů, jakými jsou psychologie, medicína, etologie, sociologie apod. Žádná kvalitní analýza neverbálních aktivit se neobejde bez poznatků z těchto vědních disciplin, bez kvalifikovaného pozorování, znalosti neurofyziologických, anatomických a biomechanických zákonitostí fungování lidského organismu, bez pochopení principů vzniku vývoje lidské psychiky, znalosti rozvoje osobnosti člověka, zvláštností jeho jednotlivých vývojových fází a samozřejmě bez vědecky pojímaných experimentů.
Jak již bylo uvedeno, došlo nepřesným používáním a redukcí pojmu neverbální komunikace výhradně na řeč těla k tomu, že je dnes zcela přirozeně opomíjeno mnoho důležitých oblastí, jež neodmyslitelně patří do obsahu pojmu neverbální.
Mluvíme-li o neverbální komunikaci, mluvíme zároveň o potřebě orientovat se, o hledání významu shody souladu a objevovaného rozporu. Z uvedených pojmů se pro naši práci ukazuje jako zajímavý pojem rozpor. Mohli bychom jej vnímat jako pociťování nesouladu, který nás provokuje a nutí k testování reality. Rozpor představuje potřebu srovnávat mezi pozorovaným jevem na jedné straně a naší zkušenost, stanovenou normou získanými vědeckými poznatky nebo obvyklostí výskytu určitého projevu, na straně druhé. Rozpor je to, co nás motivuje hledat, objevovat. Je to impulz, na jehož základě jevy pozorujeme, orientujeme se v nich, vyhodnocujeme a přijímáme rozhodnutí. Z hlediska neverbální komunikace nás stav shody mezi viděným a očekávaným „přestává“ inspirovat k objevování nových souvislostí „utlumuje“ naše orientačně-pátrací aktivity a z interpretačního hlediska se stává nezajímavě rutinním.
Nesmíme zapomínat, že vždy existuje nějaké kritérium, podle kterého jsou jevy posuzovány a hodnoceny. Kvalita tohoto kritéria rozhodne o přesnosti a správnosti interpretace. Není důležité, co je kritériem pro srovnávání, zda se u signálů těla jedná o pravidla společenského chování, u psaného projevu o školní předlohu nebo zda při hodnocení uměleckého projevu je kritériem srovnávání dosažný stupeň rozvoje schopností pro daný vývojový stupeň."

Poznámka

Součástí práce je tabulka, schémata nebo fotografie, rozsah čistého textu činí cca 17 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24350
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse