Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Nezaměstnanost

Nezaměstnanost


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce stručně rozebírá téma nezaměstnanost. Zajímá se i o rozdělení nezaměstnanosti na dobrovolnou a nedobrovolnou.

Obsah

1.
Nezaměstnanost

Úryvek

"10. Nezaměstnanost

- Vzniká, pokud nabídka pracovní síly převyšuje poptávku po pracovní síle, z toho vyplívá, že část pracovní síly zůstává nevyužitá
- Nezaměstnanost můžeme sledovat z pohledu jednotlivce i společnosti
- Z pohledu makroekonomického dělíme nezaměstnanost na:
1) Dobrovolnou = Lidé mají pracovní sílu, ale nechtějí ji využívat

2) Nedobrovolnou = Lidé chtějí pracovat, ale nemohou sehnat odpovídající práci

- V našem státě je vybudovaný sociální systém založený na solidaritě těch, co pracují
- Je třeba najít únosnou míru přerozdělování tak, aby sociální pomoc byla dostatečná, ale aby se nezneužívala
- Přerozdělování = Část peněz se musí odvést do státní pokladny ve formě daní a SP a ZP, stát je předepsaným způsobem převádí tam, kde jsou třeba.

- Rozdělení nezaměstnanosti: - Frikční: - Tato nezaměstnanost je příznivá pro tržní hospodářství, lidé často opouštějí povolání a snadno najdou novou práci

- Strukturální nezaměstnanost: - Některá odvětví se dostávají do útlumu
- Jiná odvětví se naopak rozvíjí, potřebují prac. síly, je nutná rekvalifikace zaškolování a přeškolování

- Cyklická nezaměstnanost: - Hospodářství se vyvíjí v cyklech
- V období krize dochází k nárůstu nezaměst.
- V období vrcholu je nezaměstnanost nízká

- Sezónní: - Vzniká důsledkem sezonních změn

- Z hlediska věku: - Absolventi škol a lidé před důchodem

- Řešení nezaměstnanosti: - Pasivně = Vyplácení podpor v nezaměstnanosti
- Aktivně = Podpora vzniku nových míst

- Nezaměstnanost v roce 2014 je 8,6 %, pro Přerov 11%

- Práce je cílevědomá činnost člověka, která vytváří nové statky a služby.

- Pracovní síla je souhrn všech fyzických a duševních schopností, kterými je člověk vybaven a které používá k výkonu práce."


PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5421cfd3ea686.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Nezamestnanost.doc (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse