Nezaměstnanost a inflace


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Přehledně strukturovaná otázka ke státním závěrečným zkouškám přibližuje způsoby měření, typy či teoretická pojetí nezaměstnanosti a inflace a zabývá se rovněž jejich vzájemným vztahem.

Obsah

1.
Nezaměstnanost
1.1.
Měření nezaměstnanosti
1.2.
Typy nezaměstnanosti
1.2.1.
Frikční
1.2.2.
Sezónní
1.2.3.
Strukturální
1.2.4.
Konjunkturální
1.2.5.
Další formy
1.3.
Příčiny nezaměstnanosti
1.3.1.
Neoklasický přístup
1.3.2.
Keynesovo pojetí
1.3.3.
Monetaristická reakce na Keynese
1.3.4.
Marxistické pojetí
1.4.
Přirozená míra nezaměstnanosti
1.4.1.
Pojetí
1.4.2.
Faktory
2.
Inflace
2.1.
Měření
2.2.
Pojmy
2.3.
Typy inflace
2.4.
Inflace a hodnota peněz
2.5.
Inflace a inflační očekávání
3.
Náklady inflace a nezaměstnanosti
4.
Phillipsova křivka
5.
Koncepce NAIRU

Úryvek

"NEZAMĚSTNANOST A INFLACE

Nezaměstnanost
Měření nezaměstnanosti
Nezaměstnanost je obvykle vyjadřována buď počtem nezaměstnaných, nebo mírou nezaměstnanosti.

Obecně lze míru nezaměstnanosti vyjádřit jako poměr nezaměstnané části ekonomicky aktivního obyvatelstva k celkovému počtu ekonomicky aktivních osob v procentech.

Z hlediska výpočtu je však poměrně obtížné statisticky přesně vyjádřit základní vstupní údaje do výše uvedeného vzorce.

K výpočtu lze přistoupit několika způsoby například pomocí:
 úplného censu - tzv. sčítání lidu
 výběrová šetření pracovních sil- vybraný vzorek domácnost a jejich pravidelný monitoring se čtvrtletní prezentací.
 sekundární prameny (statistika organizací zabývajících se zprostředkováváním zaměstnání, statistika zdravotního a sociálního pojištění apod.)

Doplňující ukazatele nezaměstnanosti - indikátory nezaměstnanosti
U-1: Míra dlouhodobé nezaměstnanosti
Udává počet osob nezaměstnaných déle než 13 týdnů jako procentní podíl z celkové pracovní síly. Zcela vylučuje krátkodobé nezaměstnané.
U-2: Míra propuštěných z práce Udává podíl lidí, kteří ztratili své zaměstnání vzhledem k pracovní síle.
U-3: Míra nezaměstnanosti dospělých
Podíl nezaměstnaných starších 25 let na počtu pracovních sil starších 25 let.
U-4: Míra nezaměstnaných hledajících úplné zaměstnání
Zahrnuje ty, kteří hledají zaměstnání na plnou pracovní dobu. Je dána jejich podílem k celkové pracovní síle lidí pracujících na plný úvazek
U-5: Běžná míra nezaměstnanosti
Oficiální, obvykle citovaná nezaměstnanosti na základě výběrových šetření pracovních sil.
U-6: Míra zahrnující osoby pracující z ekonomických důvodů na zkrácenou pracovní dobu
čitatel:
• ti kteří hledají úplné zaměstnání
• polovina těch, kdo hledají práci na zkrácenou pracovní dobu
• polovina těch, kdo již na zkrácenou dobu z ekonomických důvodů pracují
jmenovatel:
celková pracovní síla snížená o polovinu osob pracující na zkrácenou pracovní dobu
U-7: Míra zohledňující rezignované pracovníky
Základem této míry je předchozí ukazatel, ale do čitatele i jmenovatele jsou přičteni ti, kteří by sice chtěli pracovat, ale nevěří, že mohou práci najít.
Typy nezaměstnanosti:
Frikční nezaměstnanost
Frikční nezaměstnanost je někdy označována jako "normální" (1-2%). Vzniká tehdy, když zaměstnaná osoba se dobrovolně vzdá svého pracovního místa, protože si hledá jiné pracovní místo. Není přitom rozhodující, jestli se pracovního místa vzdala v důsledku toho, že hledá pracovní místo s lepšími podmínkami (vyšší mzda, lepší podnikové klima, větší šance na pracovní postup, vyšší stupeň uspokojení s nově vykonávanou prací, lepší bytové nebo životní podmínky), nebo že změnou pracovního místa chce předejít očekávanému nebo ohlášenému propouštění (v důsledku racionalizačních opatření na pracovišti, snížené produkce apod.). Pro definici a diagnózu tohoto typu nezaměstnanosti je rozhodující, že její trvání je determinované při existujících zákonných možnostech fluktuace časem, který je potřebný na:
 vyhledání nového pracovního místa (získání informací o pracovním místě, délka rozhodování o přijetí pracovního místa - porovnání s alternativními možnostmi zaměstnání),
 změnu pracovního místa (příprava na přijetí do zaměstnání, výměna bytu spojená se změnou bydliště)."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26295
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse