Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nezaměstnanost v České republice

Nezaměstnanost v České republice

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Seminární práce z předmětu Matematika v ekonomii v teoretické části popisuje příčiny, důsledky, typy nebo způsoby snižování nezaměstnanosti a podává přehled možností jejího měření. Analytická část pomocí tabulek a grafů rozebírá stav nezaměstnanosti v ČR a Moravskoslezském kraji v letech 1997, respektive 1993 až 2007 a hodnoty extrapoluje i pro rok 2008.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Příčiny nezaměstnanosti
2.2.
Důsledky nezaměstnanosti
2.3.
Měření nezaměstnanosti
2.3.1.
Míra nezaměstnanosti
2.3.2.
Míra ekonomické aktivity
2.4.
Struktura nezaměstnanosti
2.5.
Typy nezaměstnanosti
2.6.
Přirozená míra nezaměstnanosti
2.6.1.
Faktory ovlivňující přirozenou míru nezaměstnanosti
2.7.
Cesty ke snižování nezaměstnanosti
3.
Analytická část
4.
Závěr

Úryvek

"Teoretická část
1 Nezaměstnanost
Nezaměstnanost v dnešní době představuje v mnoha zemích závažný makroekonomický problém. Mezi výší nezaměstnanosti a ekonomickou vyspělostí země nebyla prokázána souvislost, jelikož s nezaměstnaností se potýká nejen mnoho hospodářsky slabších zemí, ale i některé vyspělé státy. Nezaměstnanost má také dalekosáhlé makroekonomické i mikroekonomické důsledky.

1.1 Příčiny nezaměstnanosti
Mezi příčiny nezaměstnanosti patří nejčastěji:
• nedokonalý trh práce, nedokonalé informace o pracovních místech,
• pojištění a podpory v nezaměstnanosti (zvyšují dobrovolnou nezaměstnanost),
• zákon o minimální mzdě,
• odbory a kolektivní vyjednávání (forma kartelu, která díky své síle může donutit zaměstnavatele ke zvýšení mezd, i když si to vzhledem ke své produktivitě nezaslouží),
• mzdová rigidita a
• efektivní mzdy (zaměstnavatel zaplatí zaměstnancům více než musí, a tím je více motivuje).

1.2 Důsledky nezaměstnanosti
Nezaměstnanost, kterou mnozí ekonomové považují vedle inflace za druhé makroekonomické zlo, přináší s sebou řadu dopadů, jak ekonomických, tak sociálních:
• jestliže existuje vysoká nezaměstnanost, tak země nevyrábí na hranici svých produkčních možností, protože část zdrojů není využita a dochází ke ztrátě hrubého produktu ekonomiky,
• vlivem přetrvávající nezaměstnanosti narůstá schodek státního rozpočtu, jelikož je nutné vyplácet podpory v nezaměstnanosti, financovat chod úřadů práce a aktivní politiku zaměstnanosti a
• u dlouhodobě nezaměstnaných dochází po určité době ke změnám, které ztěžují jejich zpětný návrat do zaměstnání, jsou to např. úpadek jejich lidského kapitálu, klesající zájem o práci, změny ve vnímání času, nárůst kriminality, sociální izolace, zhoršení zdravotního stavu a to jak fyzického, tak i psychického atd.
Nezaměstnanost pro ekonomiku i jednotlivce je především zlem, ale má i pozitivní stránku, kdy nezaměstnanost napomáhá optimální alokaci zdrojů.

1.3 Měření nezaměstnanosti
Pro měření nezaměstnanosti je třeba si vymezit určité kategorie obyvatelstva. Nezaměstnanost se týká jen obyvatelstva v produktivním věku, tedy od ukončení povinné školní docházky do odchodu do penze. Toto obyvatelstvo je dále rozděleno do dvou skupin:
• zaměstnaní – lidé, kteří vykonávají jakoukoliv placenou práci (pracují na plný nebo částečný úvazek) a
• nezaměstnaní – lidé, kteří nemají zaměstnání, ale aktivně jej hledají.
Zaměstnaní a nezaměstnaní tvoří dohromady tzv. ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Ostatní lidé, jež jsou v produktivní věku a nemají zaměstnání, ani ho z různých důvodů nehledají, jsou řazeni do kategorie ekonomicky neaktivních.
Měřit nezaměstnanost lze dvěma ekonomickými ukazateli a to buď ukazatelem míry nezaměstnanosti, nebo ukazatelem míry ekonomické aktivity."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy a tabulky o rozsahu cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26333
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse