Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nezaměstnanost: základní teoretické aspekty

Nezaměstnanost: základní teoretické aspekty

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Seminární práce probírá hlavní teoretické aspekty problematiky nezaměstnanosti a sleduje její úroveň v České republice. Nejprve podává náhled do historie tématu a následně seznamuje s typy nezaměstnanosti a objasňuje pojem přirozená míra nezaměstnanosti. Dále uvádí problematiku do kontextu trhu práce nebo podává přehled metod měření nezaměstnanosti. Nakonec se stručně věnuje míře nezaměstnanosti v České republice.

Obsah

1
Úvod
2
Z historie
3
Teorie
3.1
Ekonomické dělení obyvatelstva
3.1.1
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
3.1.2
Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo
3.2
Typy nezaměstnanosti
3.2.1
Frikční nezaměstnanost
3.2.2
Strukturální nezaměstnanost
3.2.3
Cyklická nezaměstnanost
3.2.4
Dobrovolná nezaměstnanost
3.2.5
Nedobrovolná nezaměstnanost
3.3
Přirozená míra nezaměstnanosti
3.4
Rovnováha na trhu práce a nezaměstnanost
3.5
Měření nezaměstnanosti
3.6
Důsledky nezaměstnanosti
3.6.1
Ekonomické dopady nezaměstnanosti
3.6.2
Sociální dopady nezaměstnanosti
4
Míra nezaměstnanosti v České republice
5
Závěr

Úryvek

"2 Z historie

V nedávné minulosti zvané „totalita“ nezaměstnanost neexistovala. Země s komunistickým vedením se pyšnili stoprocentní zaměstnaností. Nejednalo se však o dokonalé prostředí na trhu, kde všichni měli práci, ale o přezaměstnanost uměle vytvořenou vládním režimem. Člověk, který nebyl zaměstnán, byl označen za příživníka a často perzekuován.
Když půjdeme ještě více do historie, do doby sedláků, budeme zde rovněž těžko hledat termín nezaměstnanost, protože zemědělství bylo jediným zdrojem obživy a kdo nepracoval, neměl co jíst. Dobou nevolnictví (otrokářství) se ani příliš zabývat nebudeme, protože zde také nenajdeme nezaměstnané. Podobně jako v totalitních komunistických režimech, se z dnešního pohledu jedná o nedobrovolnou (nucenou) zaměstnanost.
Pojem „nezaměstnanost“ se stal nejpoužívanějším slovem v době velké hospodářské krize ve třicátých letech dvacátého století, která postihla celosvětový průmysl. V té době se ještě nedá hovořit o globální ekonomice, jako je tomu dnes, kdy je průmysl součástí ekonomiky států a tyto jednotlivé ekonomiky jsou velmi úzce propojeny. Proto v dnešním globálním světě pokles jedné ekonomiky může vyvolat dominový efekt a k propadu dojde celosvětově právě proto, že jednotlivé země jsou na sebe tak úzce ekonomicky navázány.

3 Teorie

3.1 Ekonomické dělení obyvatelstva

3.1.1 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo

Jedná se o skupinu lidí zaměstnaných, ale i nezaměstnaných, kteří si práci aktivně hledají. Je to skupina, kterou také nazýváme pracovní síla.

3.1.2 Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo

Jedná se o skupinu lidí nezaměstnaných, kteří ale práci aktivně nehledají. Tato skupina netvoří pracovní sílu a nijak neovlivňuje míru nezaměstnanosti.

3.2 Typy nezaměstnanosti

Mezi základní typy na současných trzích práce řadíme nezaměstnanost frikční, strukturální a cyklickou.

3.2.1 Frikční nezaměstnanost

Jedná se o pohyb lidí, kteří hledají výhodnější práci, například lépe placené místo, či jiné zvýhodnění vůči dosavadnímu místu, které opustili. Většinou hledají místo se stejnou kvalifikací nebo dobu nezaměstnanosti věnují jejímu zvyšování a tím dosažení lepších podmínek na trhu práce. U frikční nezaměstnanosti se jedná o volbu, tudíž se jedná o dobrovolně nezaměstnané. Tento typ nezaměstnanosti je spíše krátkodobý.

3.2.2 Strukturální nezaměstnanost

O této nezaměstnanosti hovoříme v případě nesouladu mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu, ovšem mezi jednotlivými odvětvími. Jednoduše řečeno, strukturální nezaměstnanost vzniká, když určité odvětví hospodářství upadá a propuštění zaměstnanci nenajdou nové místo, protože jsou úzce specializováni. Na druhou stranu, pokud se jiné odvětví začne rozvíjet příliš rychle (skokově), pak trh práce nedokáže nabídnout takové množství pracovníků s příslušnou kvalifikací a přestože jsou na trhu práce volná místa, nezaměstnanost klesá jen postupně. Cestou pro řešení strukturální nezaměstnanosti jsou rekvalifikační kurzy, ale hlavně osobní zodpovědnost při zvyšování kvalifikace a tím i ceny na trhu práce.
Tento typ nezaměstnanosti je spíše dlouhodobý a nemá rychlé řešení."

Poznámka

Práce obsahuje grafy o rozsahu cca 3/4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24243
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse