Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nezávisly odborový svaz policie

Nezávisly odborový svaz policie

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Tato práce se zabývá charakteristikou Nezávislého odborového svazu policie. Pozornost je věnována nejen historii svazu a jeho charakteristice včetně zájmů a cílů, ale také prostředkům a metodám jejich prosazování, aktérům, vůči kterým je vyvíjen nátlak a způsobu financování činnosti a členství, popřípadě spolupráci s jinými organizacemi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie
3.
Profil NOS PČR a charakteristika zájmů a cílů
4.
Aktéři nátlaku a metody a prostředky prosazování zájmů
5.
Způsob financování
6.
Organizační struktura
7.
Členství v národních a nadnárodních organizacích
8.
Spolupráce s ostatními organizacemi
9.
Závěr
10.
Seznam literatury

Úryvek

"3. Profil NOS PČR a charakteristika zájmů a cílů

NOS PČR jakožto odborová organizace usiluje v návaznosti na základní funkce zájmových skupin o prosazování, ochranu a rozvoj zájmů, sociálních jistot a především práv policistů a civilních zaměstnanců Policie ČR. Jejím cílem tak je co nejvíce zlepšit podmínky pro výkon služby a obecně pracovní podmínky, včetně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Odborový svaz svým členům poskytuje rozsáhlý bezplatný právní servis. Právní pomoc je poskytována především v oblastech pracovně právních vztahů a právních vztahů ze služebního poměru, dále v oblastech sociálně ekonomických a mzdových, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rodinného práva, v řízení trestním, přestupkovém, správním a občansko-právním v těch případech, které souvisí s výkonem služby nebo zaměstnáním . V ostatních právních oblastech mohou členové svazu využívat služeb, jež jsou poskytovány regionálními středisky právní pomoci Českomoravské konfederace odborových svazů.
Kromě právního servisu umožňuje NOS PČR svým členům také čerpat prostředky z tzv. Podpůrného fondu. Tento fond přispívá členům při pracovní neschopnosti či neschopnosti ke službě, rovněž při přeřazení člena na funkci s nižším příjmem v důsledku pozbytí zdravotní způsobilosti, při propuštění člena ze služebního (u civilních zaměstnanců pracovního) poměru z důvodů změněné zdravotní způsobilosti, popřípadě při odchodu do důchodu či při úmrtí. Toto čerpání je podmíněno odvodem minimálně 600 Kč ročně a šestiměsíční čekací lhůtou. Nezávislý odborový svaz police má také zastoupení v senátech poradních komisí, které projednávají odvolání jeho členů proti rozhodnutím ve věcech služebního poměru.
NOS PČR se spolupodílel na založení Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni. Jedná se o neziskovou organizaci snažící se zabezpečit důstojné životní podmínky lidem, jejichž blízcí z řad policejního či hasičského sboru utrpěli díky svému nasazení v povolání zdravotní újmu, která znemožňuje jejich další normální fungování.
V rámci Nezávislého odborového svazu Policie ČR byla také zřízená sekce Policejních veteránů. Tato sekce sdružuje členy, jejichž služební poměr skončil v souvislosti se splněním podmínek nároku na starobní, plný invalidní důchod nebo částečný invalidní důchod nebo se splněním podmínek nároku na výsluhový příspěvek.
Kromě výše zmíněných aktivit pořádá Nezávislý odborový svaz policie prostřednictvím svých základních organizací společenské, kulturní a sportovní akce. Typickým příkladem je pořádání každoročních sportovních turnajů ve fotbale, nohejbale, volejbale, šipkách, často v součinnosti s dalšími spřátelenými organizacemi. Poslední výrazněji mediálně známou akcí spolupořádanou Nezávislým odborovým svazem policie byla akce "Jdeme dát krev", kdy policisté i hasiči šli hromadně darovat krev. Myšlenkou akce bylo podpořit bezplatné dárcovství krve, ale také zvýšit prestiž a dobré jméno obou bezpečnostních sborů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17402
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse