Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Neziskový veřejný sektor a veřejnoprávní organizace

Neziskový veřejný sektor a veřejnoprávní organizace


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Ostravská univerzita Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

Charakteristika: Práce obsahuje detailně zpracovaný text na téma neziskový veřejný sektor a veřejnoprávní organizace. V první části rozebírá neziskový veřejný sektor, jeho členění, funkce, metody hodnocení veřejného sektoru a další. V další části se zabývá typy neziskových veřejnoprávních organizací.

Obsah

1.
Neziskový veřejný sektor
1.1.
Veřejný sektor dle kritéria vlastnictví
1.2.
Veřejný sektor dle kritéria financování
1.3.
Základní činnosti veřejného sektoru
1.4.
Struktura neziskového sektoru
1.5.
Velikost a struktura veřejného sektoru
1.6.
Principy efektivního řízení
1.7.
Metody pro hodnocení veřejného sektoru
2.
Neziskové veřejnoprávní organizace
3.
Použitá literatura

Úryvek

"Členění neziskového veřejného sektoru – podle kritéria potřeb:

Blok odvětví společenských potřeb - veřejná správu, justice a armáda.
Tento blok uspokojuje potřeby, které mají charakter kolektivních, celospolečenských
a celostátních potřeb, spojených s tzv. tradičními funkcemi státu, tj. funkcí organizovaného chodu společnosti, ochrannou a obrannou. Specifikum společenských potřeb spočívá v tom, že jedinec tyto potřeby pociťuje pouze tehdy, když se dostane do situace ohrožení svých zájmů.

Blok odvětví rozvoje člověka - školství, kultura, tělesná kultura, zdravotnictví a sociální služby.
Tato odvětví uspokojují potřeby systematického vzdělání, estetického vědomí, uchování a kultivace zdraví a existenční ochrany těch členů společnosti, kteří si nemohou vlastními silami zachovat přiměřenou životní úroveň. Poskytované statky a služby mají převážně smíšený charakter.

Blok odvětví poznání a informací - věda a výzkum, informační systémy a masmédia (televize, rozhlas, tisk).
Tato odvětví uspokojují potřeby poznávání a využívání poznatků, shromažďování
a uchovávání informací a potřebu informovanosti veřejnosti o současných událostech. Služby jsou zabezpečovány prostřednictvím (nevládních) veřejnoprávních organizací (Česká televize, Český rozhlas, veřejné vysoké školy), které jsou řízeny příslušným zákonem nebo legislativní normou a financovány formou veřejných příspěvků.

Blok odvětví technické infrastruktury - energetika, vodní a odpadní hospodářství, dopravní infrastruktura a spoje.
Míra regulace závisí na tom, nakolik je statkům a službám produkovaným blokem technické infrastruktury přisuzován význam veřejných potřeb nebo zda jsou již považovány za statky soukromé.

Blok odvětví privátních statků - zemědělství a lesnictví, bydlení a ostatní privátní statky.
Tato odvětví stojí na pomezí veřejného a soukromého sektoru. Stát do tohoto sektoru vstupuje formou regulace cen (např. nájemné), formou dotací (dotace k zemědělským produktům), stanovením legislativních norem a vybíráním pokut a sankcí za jejich porušování.

Blok existenčních jistot - sociální zabezpečení, pracovní příležitosti.
Tento blok je specifický a je spojen se sociální funkcí státu. V oblasti pracovních příležitostí veřejný sektor buď sám zajišťuje volná pracovní místa (např. pracovníci veřejné správy) nebo intervenuje do tržního sektoru, aby posílil nabídku pracovních příležitostí (formou veřejných zakázek, programů podpory malého a středního podnikání atd.).

Blok činností ochrany ŽP - Někteří autoři toto členění obohacují o blok činností orientovaných na ochranu životního prostředí.Velikost a struktura veřejného sektoru
Velikost veřejného sektoru se měří rozsahem:
• veřejného vlastnictví (počet firem a podniků ve vlastnictví státu, krajů, obcí nebo počtem zaměstnanců apod.),
• veřejného financování (poměrem veřejných financí k HDP).
Je předmětem časových i prostorových analýz.
Pro srovnání vývoje veřejného sektoru z hlediska financování se využívá ukazatel podílu veřejných výdajů k hrubému domácímu produktu v procentech.
Významná je i strukturální analýza veřejného sektoru.
Umožňuje porovnávat rozvoj jednotlivých rezortů, resp. segmentů veřejného sektoru uvnitř odvětví v čase i prostoru, např. ve školství, zdravotnictví, vědě atd.
Umožňuje analyzovat i podíl veřejných výdajů vynaložených na jednotlivé segmenty veřejného sektoru na HDP, a to v čase i mezinárodním srovnání.
Významné jsou i faktory ovlivňující veřejný sektor z hlediska velikosti i z hlediska jeho struktury.
Faktory ovlivňující velikost a strukturu veřejného sektoru
Rozlišujeme faktory:
 vnější
 vnitřní"

Poznámka

Důležité informace jsou v textu tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27925
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse