Nová ekonomika


Kategorie: Podniková ekonomika, Informatika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá novým ekonomickým, obchodním a informačním prostředím. V úvodu jsou vyjmenovány události z 90. let 20. století, které měly na vývoj nové ekonomiky zásadní vliv. Dále je nová ekonomika charakterizována a je uvedeno jejích sedm zlatých pravidel. Závěr je pak věnován globální informační infrastruktuře a vlivu informatiky na řízení podniku. Zde naleznete následující část práce - Informační systémy a technologie.

Obsah

1.
Události v 90. letech
2.
Nová ekonomika
2.1
Charakteristika
2.2
Sedm zlatých pravidel
3.
Globální informační infrastruktura
4.
Vliv informatiky na řízení podniku

Úryvek

„Události ve SE v 1990‘
- deregulace – letecká doprava, telekomunikace, fin. služby
- liberalizmus – národní trhy se otvírají, pokles protekcionizmu
- konkurence – nyní již prakticky jen globální
- nadbytečná kapacita – trhu dominuje strana nabídky
- fúze, akvizice, nové aliance – koncentrace ek. síly, mj. určují ek. standardy
- ochrana ŽP – lidé jsou vnímavější k inf. o dopadu jednotl. výrobků a výrobců na ŽP
- očekávání zákazníků – zák. chce mluvit do toho, jakým zp. bude jeho potřeba uspokojena
- technologické - vývoj stávajících odvětví + vznik nových
- zkrácení produkčního cyklu – roste význam pružných výr. technologií; v popředí le logistika, JIT, procesní řízení, quick response, business process reingeneering

Nová ekonomika se vztahuje na soubor kvalit. a kvantit., kt. v posledních 15 letech přetransformovaly strukturu, fungování a pravidla EKO. Je založena na znalostech a myšlenkách, kde klíčem k tvorbě nových prac. příležitostí a ke zvyšování živ. úrovně jsou inovátorské nápady a technol. integrovaná ve službách a výrobcích. Riziko, nejistota a neustálá změna jsou spíše pravidlem, než výjimkou.

- reprezentují ji před. odvětví typu IT, internet, telekomunikace, biotechnologie

Sedm zlatých pravidel nové ekonomiky
- všechny trhy jsou globální
- trhy se stávají dokonalé a transparentní (viz pravidla obchodování na burze CP)
- „first movers“ mají navrch a úspěšně porážejí zavedené tradiční značky
- hodnotu určují nekvantifikovatelné výhody: zákaznická základna, know-how (proti VF – dříve)
- přechod k MTG individuální segmentace (od hromadného)
- virtuální hodnotové řetězce nahrazují objemové a vertikální integrace
- úspory z rozsahu spíše rostou (hodnota sítě roste exponenciálně s počtem napojených členů)

1.1 Globální informační infrastruktura
- tvoří ji internet, jeho technické + SW + datové zdroje a celý komplex s nimi spojených služeb
- aspekty globalizace EKO
- tlak na celosvětově permanentní disponibilitu fy pro obch. a další komunikaci (365 x 7 x 24)“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_pekx0050.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Nova_ekonomika.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse