Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Novověk 17. a 18. století - výpisky z přednášek

Novověk 17. a 18. století - výpisky z přednášek

Kategorie: Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky z kurzu dějin jsou zaměřeny na podrobné zpracování látky 17. a 18. století, a to především v Evropě a českých zemích. Heslovitě pojednávají o zrození moderní Evropy, ekonomice, vědě, merkantilismu a obchodní revoluci. Dále se zabývají počátky industrializace, evropským absolutismem, konstitucionalismem a parlamentarismem. Popisují průmyslovou revoluci, teorii státu a významné osobnosti.

Obsah

1.
Zrození moderní Evropy
1.1.
Evropa
1.2.
Prostorové vymezení
1.3.
Etnická, kulturní a politická hranice
1.4.
Důvody moci Evropy
1.5.
Technologické i ostatní změny
1.6.
Zámořská expanze
1.7.
Rozvoj vědy
2.
„Dlouhé“ 18. století
2.1.
Století absolutismu
2.2.
Antropocentrismus
2.3.
Fenomén „republica litteraria“
2.4.
Umění
2.5.
Sekularizace moci a vlády
2.6.
Proměny ekonomiky a společnosti ve střední a východní Evropě v 17. a 18. Století
2.7.
Poddanství a nevolnictví ve střední Evropě
2.8.
Ekonomicko-sociální poměry ve střední Evropě
2.9.
Rusko
2.10.
Pobaltí, Polsko
2.11.
Uhry
2.12.
Situace v českých zeních
2.12.1.
Česká města po r. 1620
2.12.2.
Poddanská města
2.12.3.
Královská města
2.12.4.
17. a 18. stol. v Čechách- souhrn
3.
Merkantilismus a obchodní revoluce raného novověku
3.1.
Obecné předpoklady merkantilismu
3.2.
Obchod
3.3.
Merkantilismus
3.4.
České země
3.5.
Fyziokratismus
3.6.
Protoindustrializace
4.
Průmyslová revoluce
4.1.
Modernizace
4.2.
Průmyslová revoluce ve Velké Británii
4.3.
Průmyslová revoluce a věda
4.4.
Průmysl
4.5.
Růst měst a počtu obyvatelstva
4.6.
Protekcionismus a ekonomický nacionalismus
4.7.
Francie
4.8.
Německo
4.9.
Rakousko-Uhersko
4.10.
Rusko
4.11.
Průmyslová revoluce v USA
4.12.
Absolutismus
5.
Teorie států v raném novověku
5.1.
Funkce a definice státu
5.2.
Absolutismus
5.3.
Jean Bodin
5.4.
Jacques Bossieaut
5.5.
Robert Filmore
5.6.
John Locke
5.7.
Thomas Hobbes
5.8.
Leopold von Ranke, Wilhelm Roschen
5.9.
Česká historiografie
5.10.
Absolutismus
5.11.
Velká Británie
5.12.
Španělsko
5.13.
Francie
5.14.
Prusko
5.15.
Osvícenský absolutismus
5.16.
Rakouský absolutismus
5.17.
Parlamentarismus a konstitucionalismus
5.18.
Termíny
5.19.
Politické systémy novověké Evropy

Úryvek

"Poddanství a nevolnictví ve střední Evropě
- třicetiletá válka měla odlišné důsledky v jednotlivých regionech Evropy, z čehož plynou jiná řešení vzniklé situace
o Anglie- ač se války nezúčastnila, nestála mimo, cesta rozbití starých struktur a nastolení struktur nových
o Francie, jiné země- nastolení absolutismu jiného typu- moderní, obě země na cestě budování moderního státu, každá jinou cestou
o střední a východní Evropa- konzervace a utužení starých poměrů, utužení poddanství, tzv. druhé nevolnictví v některých oblastech na východ od Labe
- poddanství
o právní poměr, vztah podřízenosti všeho venkovského i městského obyvatelstva, nejprve vůči panovníkovi, později i vůči dané vrchnosti
o odvozeno od emfyteutického práva, které připoutávalo obyvatelstvo k půdě, ze které byli povinni odvádět určité platy
o zformovalo se ve 13. století, později na sebe bralo různě tvrdé formy v závislosti na zemi (až k nevolnictví)
- nevolnictví
o utužené poddanství
o nejedná se pouze o právní vztah, jde o faktické a pevné připoutání poddaného k půdě
o provázeno zvýšením robotní práce, omezení pohybů a dalších svobod poddaných (Untertahnen, člověčenství- ekvivalent utuženého poddanství)
- druhé nevolnictví
o uměle vytvořený termín zavedený marxistickou historiografií
o označení postavení poddaných na východ od Labe v 17. a 18. stol.
o Pobaltí, Polsko, Litva, Rusko, část Uher, Slezsko, české země, Sasko
o problematický termín, již geografickým rozsahem- v případě některých zemích je na místě, jinde problematický

Ekonomicko sociální poměry ve střední Evropě
- vztahy mezi vrchností a poddanými determinovány řadou faktorů
o krajina- jiný vztah v nížinách, podhůří…
o důsledky třicetileté války- rozsáhlé oblasti zpustošeny (velká depopulace) × oblasti válkou téměř nedotčené
o politická situace- legislativa, státní politika zásahů do vztahů mezi poddanými a vrchností
o rozvinutost regionu
o způsob obdělávání půdy, uplatňování technologických novinek, pěstovaná plodina, specializace zemědělské výroby, celkový ekonomický rozvoj země
o vztah mezi rolníkem a vrchností
o odlišné typy hospodaření a společenských vztahů na venkově"

Poznámka

Text je barevně členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18953
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse