Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Novověká filozofie - maturitní otázka z filosofie 6/8

Novověká filozofie - maturitní otázka z filosofie 6/8

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka je zaměřena na racionalismus, empirismus a osvícenství v Evropě. Představuje jednotlivé zástupce filozofických směrů a jejich názory. Nechybí zástupci Francie, Anglie a německy mluvících zemí. Rovněž přehledně představuje dílo Jana Ámose Komenského. Závěr tvoří informace o francouzských encyklopedistech a osvícenství. Předchozí část série naleznete zde Renesanční filosofie - maturitní otázka z filosofie 5/8 a následující zde Německá klasická filosofie - maturitní otázka z filosofie 7/8.

Obsah

1.
Racionalismus a empirismus
1.1.
René Descartes
1.2.
Jan Ámos Komenský
1.3.
Benedikt Baruch Spinoza
1.4.
Gottfried Wilhelm Leibniz
1.5.
John Locke
1.6.
George Berkeley
1.7.
David Hume
2.
Osvícenská filozofie ve Francii
2.1.
Encyklopedisté
2.1.1.
Charles-Louis de Montesquieu
2.1.2.
Francois Maria Arouet Voltaire
2.1.3.
Jean Jacques Rousseau

Úryvek

"René Descartes [dékárt ] (1596 – 1650), racionalista

Životem spadá sice ještě do období renesance, filozofií ovšem náleží k nejvýznamnějším myslitelům nové doby. Sledoval soudobý trend a odmítal vše historizující. Odtud pak pramenilo jeho zaměření na přírodu a matematiku, která dle jeho názoru není ovlivněna historií a je zárukou správnosti. Jedinými prameny poznání mu byly „čistý rozum a nezaujaté pozorování skutečnosti“ (racionalismus).
Matematiku považoval za nejjistější vědu, která je dána pouhým rozumem, a exaktní přírodovědu měl za užitou matematiku. Filozofii naopak vyčítal, že v ní schází nesporná a jistá konstatování, která by nebyla zpochybnitelná a zpochybňována (různými školami, osobnostmi).
Snažil se proto nalézt to, co považoval za pravdivé. Jeho snahou je nalezení jistých, nezpochybnitelných základů poznání, jasné a přesné zachycení pravdy, přičemž za pravé vědění považoval vědění o tom, co nesporně je. Aby toho dosáhl, vystavuje všechno mínění a smyslové poznání skepsi, která vede k poslednímu jevu, o němž již pochybovat nelze, tedy k nezpochybnitelnému faktu existence toho pochybujícího a tak vzniká proslulé: „Dubito ergo cogito; cogito, ergo sum!“ (pochybuji tedy myslím; myslím, tedy jsem).
Přesvědčením, že absolutní jistotou je ono „myslím, tedy jsem“, byla ovšem ve své podstatě zpochybněna víra (existence) v Boha. Descartes proto musel podat vysvětlení, které spočívalo v tezi, že máme vědomí o Bohu dříve než o sobě samých (apriorní) a že Bůh je poslední zárukou pravdy, čímž přibral kromě vědomí o vlastní existenci ještě ontologický důkaz o Boží existenci.

Základní pravdy, včetně samotného pojmu pravdy, spočívají v naprosté zřetelnosti a danosti a jsou vázány na subjekt - „všechno je pravdivé, co jasně a přesně vnímám“. Descartes rozlišoval dva typy těchto pravd:
a) Tzv. vrozené ideje (idea Boha a matematické zásady), které vyvíjí duše pouhou samočinností, tedy mysl na ně přijde sama od sebe. „Vrozenost“ jim zaručovala obecnou platnost a božský původ.
b) Tzv. ideje získané zkušeností, uměle, které jsou jakoby „obrazy“, představy o smyslové skutečnosti, o věcech.

Spis: Rozprava o metodě – v něm hledá cestu pro pravdivé poznání:
1. Žádnou věc nelze považovat za pravdivou, dokud ji nepoznáme tak, že o ni nezůstane žádná pochybnost.
2. Každou zkoumanou věc musíme rozdělit na části a studovat ji analyticky.
3. Je třeba myslet podle určitých stupňů – od nejjednoduššího k nejsložitějšímu.
4. Je třeba si udělat důkladné záznamy při výzkumu, abychom si byli jisti, že jsme na nic nezapomněli.

Proti Baconově indukci staví Descartes dedukci. Proti Baconově experimentu staví intuici - buď do poznání pronikneme, nebo ne. Jde o racionalitu založenou na rozumové intuici - jev jasný, zřetelný, evidentní pocit. Intuici považuje za uchopení něčeho, co je zřetelné pro rozum a o čem neexistuje pochybnosti, že by to mohlo být jinak."

Poznámka

Důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně nebo podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23136
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse